یکی از پایه‌ای‌ترین مسائل درزمینهٔ ازدواج این است که اصلاً به چه علت ازدواج کنیم؟ ولی در اینجا نمی‌خواهیم به این مسئله رسیدگی کنیم و فرض رو بر این می‌گزاریم که این مسئله برایمان حل‌شده است و می‌خواهیم که بیشتر با مسائلی آشنا شویم که باید درزمینهٔ ازدواج در نظر بگیریم


ادامه مطلب ...