اگر می خواهید در کنکور بالاترین درصد را جواب بدهید حتما از این برنامه استفاده کنید


http://up.toca.ir/images/n4xayfsti6dlktvkulzw.ppt

http://up.toca.ir/images/rx3ec1jbmpv9zk4xjjup.ppt