صفحه 7 فاطر 15-17

?یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید . ان یشأ یذهبکم و یأتی بخلق جدید و ما ذلک علی الله بعزیز

?ترجمه:ای مردم  شما نیازمندان به خدا هستید ،و خداوند بی نیاز ستوده است. اگر بخواهد شما را می برد و خلقی جدیدمی آورد . و این برای خدا کار دشواری نیست.


? پیام :غنی مطلق خداوند است . ( هو الغنی الحمید ) مطلق بودن قدرت خداوند ( ان یشا ) عدم دشواری کارها برای خداوند ( عزیز ) قدرت خدا به تصرف در مخلوقات مبین آن است که موجودات پس از  هست شدن در بقا نیز محتاج خداوند هستند. خطاب آیه مردم است و چون انسان اشرف مخلوقات است پس خطاب به همه عالم است .

صفحه 16 : انعام 101-102

?بدیع السموات والارض انی تکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل

?ترجمه :پدید آورنده آسمانها و زمین است . چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده و همه چیز را آفرید و او به هر چیزی دانا ست. این است خدا .و پروردگار شما . نیست خدایی جز او ، خالق هر چیزی است پس اورا بپرستید و او بر هر چیزی نگهبان است.

?پیام : بدیع السماوات : توحید افعالی انی یکون له ولد : صفت سلبیه  و لم تکن له صاحبه صفات سلبیه خلق کل شی : توحید افعالی و هو بکل شی علیم : توحید صفاتی ذلکم ا... ربکم : توحید افعالی ربوبی لااله الا هو : توحید ذاتی- عبادی فاعبدوه : توحید عبادی علی کل شی وکیل : توحید صفاتی

ص 16کهف 26   

?ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا.

?  ترجمه :برای آنان سرپرستی جز او نیست و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.

پیام: ما لهم : توحید افعالی ( ولایت ) لا شریک فی : (نفی شرک افعالی )

 ص 19اسراء 111 :

?و لم یکن له شریک فی الملک

? ترجمه:در مالکیت و مدیریت جهان شریکی ندارد.

? پیام :ولم یکن له شریک فی الملک : توحید در مالکیت ( افعالی ) نفی شرک افعالی

صفحه 20 :واقعه 63-64

?افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.

?ترجمه:آیا به کشت خود توجه کرده اید؟ آیا شما آنرا زراعت می کنید ؟ یا مائیم که زراعت می کنیم.؟

?پیام :افرایتم ما : توحید در ربوبیت و تدبیر ( افعالی ) خطاب به کسانی که خود را مستقل از تدبیر الهی می دانند   

صفحه 22   

?سوره توحید : آیات قل هوالله احد و لم یکن له کفوا احد : توحید ذاتی

صفحه 27 : آل عمران 51

?ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.

?ترجمه :همانا خدا پروردگار من و شماست. پس اورا عبادت کنید که این صراط مستقیم است.

?پیام :ان الله ربی و ربکم : توحید افعالی ربوبی فاعبدوه : توحید عملی ( عبادی ) توحید عملی نتیجه توحید افعالی است . توحید عملی ثمره توحید نظری است . تقدم توحید نظری بر عملی . صراط مستقیم در حقیقت همان توحید نظری و عملی است . خصوصیت صراط ، مستقیم بودن آن است .

ص 27 قصص 88:

?ولا تدع مع الله الها آخر لا اله الا هو . کل شیء هالک الا وجهه له الحکم و الیه ترجعون

?ترجمه:مخوان با خدواند معبود دیگری را ، هر چیزی نابود می شود جز ذات او . فرمان از آن اوست. و به سوی او باز می گردید.

?پیام :ولا تدع : نفی شرک عبادی لا اله الاالله: توحید ذاتی اله  نکره الله است . له الحکم، توحید افعالی ( مالکیت ) والیه ترجعون : بازگشت همه به سوی خداست . همه چیز نابود شدنی است . ( کل شی هالک ) تنها ذات حق جاودانه است . ( الا وجهه )     

ص 27توبه 31   

?اتتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله و المسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الها واحد  لا اله الا هو سبحانه عما یشرکون.

?ترجمه:اینان دانشمدان و راهبان را به جای خدا به پروردگاری گرفتند و هم چنین مسیح پسر مریم را در حالی که مأمور نبودند جز این که فقط خدایی یگانه را بپرستند . نیست خدایی جز او ، منزه و پاک است از آنچه به آن شرک می ورزید.

?پیام:اتخذوا ... :  شرک عملی  ( اجتماعی ) اربابا من دون الله : ( شرک افعالی ربوبی ) سبحانه عما یشکرون
 ( نفی شرک ذاتی )

 ص 27 نحل 36

?و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

?ترجمه:در میان هر امتی رسولی را برانگیختیم .(تا بگوید ) خدا را بپرستید و از طاغوت بپرهیزید.

?پیام: ان اعبدوا توحید عملی (بعد اجتماعی ) هدف ارسال پیامبران توحید عملی در بعد اجتما عی است. واجتنبوا نهی از شرک عملی (اجتماعی)

 ص 28لقمان 22

?ومن یسلم وجهه الی الله و هو محسن فقد استمسک بالعروه الوثقی والی الله عاقبه الامور.

?ترجمه:هرکس خود را تسلیم خدا کند در حالی که نیکوکار کار باشد ، قطعا در ریسمانی استوار چنگ در زده است. و بازگشت کارها به سوی خداست.

?پیام : شرط چنگ زدن به ریسمان محکم الهی 1- تسلیم خدا شدن 2- نیکو کار بودن انسان کامل هم در بعد فردی (یسلم وجهه)و هم در بعد اجتماعی(محسن)به کمال رسیده است.عاقبت و بازگشت همه ی امور فقط خداوند است.ریسمان الهی همیشه محکم و استوار است.تقدم خود سازی فردی بر اجتماعی.شاید عروه ی وثقی همان تکامل شخصیت مؤمن در دو بعد فردی اجتماعی باشد.

ص 28  زمر3

?الا لله الدین الخالص و الذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفی

?ترجمه:بدانید که دین خالص ( بدون شرک ) از آن خداست و کسانی که گرفته اند غیر از او دوستان و سرپرستانی را ( به بهانه ی  اینکه ) آنها را نمی پرستیم مگر هرچه بیشتر ما را به خدا نزدیک گردانند.

?پیام : دین خالص همان دین پاک  شده از شرک است.که نزد خداوند است.والذین اتخذوا.......شرک عملی.تنها راه نزدیک شدن به خدا داشتن دین خالص است.بعضی ها    پرستش غیر خدارا بهانه ای برای نزدیکی به خدا قرار می دهند.

صفحه 33- فاطر:27-28

?الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الونها وغرابیب  سود و من الناس والدواب و الانعام مختلف الوانه کذلک انما یخشی الله من عباده العلماء ان الله عزیز غفور

?ترجمه:آیا ندیدی که خداوند  ازآسمان آبی فرو فرستاد و بوسیله آن میوه هایی بیرون می آوریم با رنگ های مختلف و از کوهها ، راههایی ( و رگه هایی) سفید و گلگون به رنگهای مختلف و سیاه پررنگ آفریدم. و از مردمان  و جانواران و دام ها که رنگهایشان نیز که همان گونه مختلف است از بندگان خدا تنها دانایانند که در مقابل او خشیت دارند . آری خدا ارجمند ، قدرتمند و آمرزنده است.

?پیام: نمونه هایی از خلقت درک حضورخدا در تمام آفرینش.احتیاج تمام عالم خلقت به خداوند، تنها دانایان به حقیقت هستی در برابر خداوند خشیت دارند.تنها راه ثمر دهی توحید نظری عبور از مرحله ی ذهن ورسیدن به ایمان قلبی است.

ص 42

?اهدنا الصراط المستقیم

?ترجمه:  ما را به راه راست هدایت فرما

?پیامصراط مستقیم همان راه استوار است که از خدا طلب می کنیم. انسان در سایه ی هدایت (اهدنا) به صراط مستقیم میرسد.شاید طلب صراط مستقیم اشاره به جنبه ی بالقوه بودن آن برای انسانها دارد.نیاز انسان به صراط مستقیم.صراط مستقیم همان توحید عملی است که یک مسیر پیش رونده بوده و نهایت آن قرب الهی است.و درخواست هدایت نشانه وجود اختیار در انسان است.

 ص 42انعام 161

?قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما مله ابراهیم حنیفا و کان من المشرکین

?ترجمه:بگو پروردگارم مرا هدایت کرده به راه راست و استوار ، دینی پایدار ، آئین ابراهیم حق گرای و از مشرکان نبود.

?پیام :اننی هدانی ربی : هدایت کار خداست. دین همان صراط مستقیم راهی است .( دینا قیما )دین استوار و جاوردان است . هدایت از شئون ربوبیت ( توحید افعالی) خداوند است. ( هدانی ربی)

ص 42 زخرف 64

?ان الله هو ربی وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.

?ترجمه:خداست که پروردگار من و پروردگار شماست. پس او را بندگی کنید. این است راه راست و استوار

?پیام:توحید افعالی . ( ربی  و ربکم) توحید عملی ( فاعبدوه ) حقیقت صراط مستقیم و دین الهی همان توحید نظری و عملی ( افعالی و عبادی است)

ص 43  یس 60 و61

?الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم.

?ترجمه:ای فرزندان آدم مگر با شما عهد نکرده بودم که شیطان را بندگی نکنید که وی دشمن آشکار شماست و اینکه مرا بندگی کنید ( که) این است راه راست و استوار

?پیام:هدف خلقت توحید عملی که آن نیز در صراط مستقیم به نمود کامل خود می رسد . محتو ای عهد الهی عدم پرستش شیطان و پرستش خداوند است. عبادت در اینجا به معنای بندگی و اطاعت است. نتیجه انتخاب صحیح مسیر ( ان اعبدونی) صراط مستقیم است.  شیطان دشمن آشکار انسان است. عهد الهی همان فطرت خدا جوی انسانی است.

ص 47 ملک 10

?لو کنا نسمع او نعقل ما کنا اصحاب السعیر .

?ترجمه:اگر می شنیدیم و یا تعقل می کردیم در میان دوزخیان نبودیم.

?پیام:ضرورت تبعیت از عقل  وتسلیم شدن در برابر حق برای رهایی از عذاب الهی . تقویت روحیه حق پذیری به کمک تعقل امکان پذیر است. حقیقت اسلام تسلیم در برابر حق است.

ص 48 عنکبوت 69

?الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین.

?ترجمه:کسانی که در ( راه و هدف ) ما به تلاش ومجاهدت بپردازند ، قطعا راههای خود را به ایشان
 می نمایانیم و بی تردید خداوند همراه نیکوکاران است.

?پیام:تأثیر عمل و مجاهدت در راه خدا جهت بهره مندی از هدایت الهی ، تلاش درراه خدا لازمه هدایت الهی است. نیکوکاران کسانی هستند که در راه خدا تلاش می نمایند . اهتمام به عمل  صالح از راههای تقویت بندگی خداست. هدف مجاهدت ها  باید خدا باشد( فینا)

ص49 آل عمران 133

?و سارعوا الی مغفره من ربکم و جنه عرضها السموات والارض اعدت للمتقین

?ترجمه:و بشتابید، آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که وسعت آن به پهنای آسمان ها  و زمین است و برای متقین آماده شده است.

?پیام:بیان مصداقی از تشویق های قرآن جهت ایجاد انگیزه در انسان  ،در رسیدن  به مغفرت الهی باید شتاب کرد متقین کسانی هستندکه برای رسیدن به مغفرت الهی و بهشت شتاب می کنند.

ص 50 طه 14

?اقم الصلوه لذکری

?ترجمه:نماز را برای یاد من به پای دار.

?پیام:معرفی مهمترین مصداق راز و نیاز با خدا ( نماز) ، هدف از برپایی نماز زنده نگه داشتن  یاد خداست . خطاب خدا به حضرت موسی  ع است . ذکر، یاد دائمی است. ویژگی های نماز 1- محبت خدا را در قلب زیاد 
می کند 2- عبادتی است که  خود خداوند تعلیم داده است.3- حضور خدا در زندگی را در ما تقویت می کند.

ص 58 مائده 39

?فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان الله یتوب علیه ، ان الله غفور رحیم.

?ترجمه:پس هر کس بعد از ظلمش ( گناه) توبه نماید و به صلاح آید ، پس خداوند بر او توبه می نماید . خداوند بخشنده  ومهربان است.

?پیام:توبه از الطاف و رحمت های  الهی است . توبه و اصلاح عمل از شرایط عفو الهی است. غفور ورحیم  بیانگر این است که توبه ی خدا به معنی بازگشت از عذاب به رحمت است. گناه در واقع همان ظلم است.  بین گناه تا غفران الهی باید مراحل توبه و اصلاح عمل ( انجام عمل صالح) طی شود.

ص 58 اعراف 23

?قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین

?ترجمه:گفتند : پروردگارا ما به خود ستم کردیم و اگر بر ما نبخشایی ورحم نکنی مسلما از زیانکاران خواهیم بود.

?پیام:گناه ظلم به خود است .گناه برای انسان خسران دنیا و آخرت می آورد. غفران  و رحمت الهی خسران را از انسان دور می سازد.

ص 59 بقره 222

?ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین .

?ترجمه:بدرستی که خداوند توبه کنندگان و پاکان را دوست می دارد.

?پیام:توبه جنبه پاکی از گناه را دارد. توبه با طهارت از گناه همراه است. توابان و پاکان محبوب خداوند هستند.

ص 69 انسان 3

?انا هدیناه السبیل اما شاکرا واما کفور ا

?ترجمه:بدرستی که هدایت کردیم  او  را به راه یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس

?پیام:هدایت کار خداوند است . وجود قوه اختیار در انسان به هدایت مفهوم می بخشد. وظیفه خدا تنها نشان دادن راه است،انتخاب با انسان است.  اختیار زمانی معنا پیدا می کند که انسان در برابر چند چیز حق انتخاب داشته باشد ( اما)

ص 69 اعراف 96

?و لو ان اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض .

?ترجمه:و اگر مردم شهرها ایمان آورده و تقوا پیشه می کردند ، قطعا بر روی آنان  می گشودیم برکاتی از آسمانها و زمین را

?پیام:ایمان و تقوا شرط نزول برکات الهی است. تأثیر عمل و اندیشه در سرنوشت انسان. ایمان ( توحید نظری )  وتقوا( توحید عملی) باید در کنار هم باشند. تقدم توحید نظری بر توحید عملی . قوانین الهی حتمیت دارد. (لفتحنا)

ص 69 رعد 11

?ان الله لا یغیر ما بقو م حتی یغیروا ما بانفسهم.

?ترجمه:خداوند هیچ چیزی را در قومی دگرگون نمی سازد مگر آنکه آنان خود را تغییر دهند.

?پیام:نقش اختیار انسان در تغییر سرنوشت . تغییر خود درونی مقدمه تغییر سرنوشت است. تأثیر فعل و عمل در تغییر سرنوشت . تغییر سرنوشت  در گرو تغییر عمل آدمیان است.

ص 69 هود 117

?و ماکان ربک لیهلک القری بظلم و اهلها مصلحون

?ترجمه:رویه خداوند چنین نیست که دیاری را از روی ستم هلاک سازد در حالیکه اهلش مصلح و نیکوکارند.

?پیام: اصلاح اقوام که با انتخاب خود آنها صورت می گیرد از هلاکت آنها جلوگیری میکند . امکان ندارد خداوند قوم صالحی را نابود سازد. چون خداوند عادل است بنابراین  بدون دلیل قومی را نابود نمی سازد ( ظلم)  نابودی اقوام از روی ظلم با ربوبیت خداوند سازگاری ندارد.

ص69 شورای 20

?من کان یرید حرث الآخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها

?ترجمه:هرکس طالب کشت آخرت باشد برای وی کشتش خواهیم افزود و هرکس خواهان کشت دنیا باشد بهره ای به او خواهیم داد.

?پیام:کشت دنیوی و اخروی به اراده انسان بستگی دارد. کشت آخرت با افزایش همراه است اما کشت دنیا افزایش ندارد. دنیا محل کشت اعمال است و آخرت محل برداشت.

ص 74 فاطر 41

?ان الله یمسک السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه حلیما غفورا

?ترجمه:همانا خدا نگه می دارد آسمانها و زمین را تا نابود نشوند و اگر نابود شوند نگه نمی دارد آن دو را هیچ کسی بعد از او . اوست بردبار آمرزنده.

?پیام:عدم نابودی جهان خلقت زائیده خلق قوانین الهی است. قوانین الهی بر جهان حاکمیت دارد.  هیچ کس به جز خداوند نمی تواند از نابودی جهان جلوگیری کند . خلق قوانین نشانه حکمت و تدبیر خداوند است. اعتقاد به قضا و قدر از اصل توحید نشأت می گیرد.

ص 75 یس 38-40

?و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم و القمر قدرناه  منازل حتی  عاد کالعرجون القدیم  لاالشمس ینبغی لها ان تدرک القمر و لااللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون

?ترجمه:خورشید به سوی قرار گاه خود می رود آن ، تعیین اندازه خدای  عزیز علیم است و برای ماه منزلگاههایی معین کرده ایم تا اینکه چون خوشه خرمای خشک شده گردد . نه خورشید را سزد که به ماه رسد و نه شب بر روز پیشی جوید و همه در مداری در گردشند.

?پیام:خلقت بر اساس تقدیر الهی است . عدم جابجایی روز وشب نشانه اندازه گیری ( تقدیر) خداوند است   

ص 75  بقره 117

?بدیع السموات والارض و اذا قضی امرا فانما یقول له کن فیکون

?ترجمه:او پدید آورنده آسمانها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط می گوید "باش ".پس می شود.

?پیام:آفرینش موجودات با قضای الهی حتمیت می یابد. جهان خلقت با حکم و اراده الهی حتمیت پیدا می کندو  ایجاد می شود. قضای الهی بعد از قدر الهی قرار دارد.

ص 79  جاثیه 12 و 13

?الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک   فیه بامره و لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکرون و سخر لکم ما فی السموات و ما فی الارض جمیعا منه  ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون

?ترجمه:خدا همان کسی است که دریا را برای شما رام کرد تا کشتی ها در آن به فرمانش روان شوند و تا از فضل او طلب کنند.. شاید شکر گزار باشید. و برای شما رام نمود آنچه  را در آسمانها و زمین است همه از اوست . همانا در آن ، نشانه هایی است برای خردمندان

?پیام:قوانین  الهی کمک کار انسان در جهان خلقت می باشد. قوانین عالم امکان حرکت و فعل اختیاری و تسلط بر طبیعت را به انسان  می دهد. قوانین الهی حاکم بر هستی نشانه های تفکر برای خردمندان . تنها خدواند است که براساس قضا و قدر ، جهان را برای انسان رام ساخته است.

ص 79 شوری 11

?لیس کمثله شیء

?ترجمه : چیزی مانند او نیست.

?پیام:بی همتایی خداوند . نفی تشبیه خداوند  به چیزی . نفی شرک ذاتی

  ص 91 آل عمران 64

? قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله و لا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله

? ترجمه::بگو ای اهل کتاب بیایید به سوی کلامی که یکسان است میان ما وشما که جز خدا را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را به جای خدا به خدایی نگیرد.

?پیام کلمه ی مشترک بین تمام ادیان الهی توحید است. اشاره به اولین معیار تمدن اسلامی که همان توحید باشد.نهی از سه چیز::1- پرستش غیر خدا 2- شرک نورزیدن 3- اربابی غیر از خدا را اتخاذ نکردن. نفی شرک افعالی وعبادی

ص92-حجرات 13

?یا ایهاالناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفو ا ان اکرمکم عند الله اتقیکم

?ترجمه:ای مردم ما شما را از زن و مرد آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید همانا گرامی ترین شما نزد خدا ، با تقواترین( پرهیزکارترین) شماست.

?پیام:ملاک برتری انسان ها به تقوی است.رفع تبعیض نژادی . گرامی ترین انسانها نزد خداوند با تقواترین آنها میباشد.دلیل شعبه شعبه شدن انسانها شناخت بیشتر به همدیگر است.

ص 94 شوری 15

?فلذلک فادع واستقم کما امرت و لا تتبع اهوائهم و قل آمنت بما انزل الله من کتاب و امرت لا عدل بینکم الله ربنا وربکم

?ترجمه بنابر این به دعوت بپرداز و همانگونه که مأ موری ایستادگی کن و هوس های آنان را پیروی مکن و بگو ایمان آوردم به هر کتابی که خدا نازل کرده است و مأمور شدم میان شما عدالت کنم خدا پردگار ما و پردگار شماست.

?پیام:برپایی تمدن اسلامی بر پایه ی عدالت محوری.اشاره به توحید افعالی(ربوبیت)قبل از اقدام به برپایی عدالت اجتماعی ایمان به خدا ضروری است.در برپایی قسط و عدل استقامت ورزیدن لازم و ضروری است.

ص97 زمر9

?قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولواالالباب

?ترجمه:بگو آیا دانایان با نادانان برابرند ، بدرستی که تنها خردمندان پند می پذیرند.

?پیام:خرد ورزی و تفکر از معیارهای تمدن اسلامی.ارزش گذاری علم و عالم در اسلام. خردمندان تنها کسانی هستند که از آیات الهی تذکر می پذیرند.

ص101 اعراف 32

?قل من حرم زینة الله التی اخرج لعباده و الطیبات من الرزق قل هی للذین امنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون .

?ترجمه:بگو چه کسی حرام کرده زیورهایی را که خدا باری بندگانش پدید آورده و روزی های پاکیزه را بگو اینها برای کسانی است که ایمان دارند در زندگی دنیا و در روز قیامت خاص آنان می باشد اینگونه آیات را به روشنی بیان می کنیم برای کسانی که می دانند.

?پیام:توجه توأمان به دنیا و آخرت.داشتن دید گاه متعادل نسبت به دنیا و آخرت.کسی نمی تواند حلال خدا را حرام کرده و یا برعکس رفتار نماید.

ص102 اعراف 32

?قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ینزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون.

?ترجمه:بگو پرودگارم حرام کرده است زشتکاری هارا ، چه آشکار و چه پنهان و گناه وستم ناحق را و اینکه چیزی را شریک خدا سازید که دلیلی برای آن نازل نکرده و اینکه به خدا نسبت دهیدچیزی را که نمی دانید.

?پیام:پرهیز از افراط و تفریط .محرمات خداوند در این آیه 1- فواحش چه پنهان چه آشکار 2- گناه 3- ستم ناحق 4- شرک ورزیدن 5- نسبت دادن چیزی را که نمی دانید به خدا

 

ص103- نحل 97

?من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاة طیبة و لنجزینهم اجرهم باحسن ما کانوا یعملون.

?ترجمه:هر کس کار شایسته کند چه زن وچه مرد و مومن باشد او را حیات می بخشیم با زندگی پاکیزه ای و قطعا پاداش می دهیم آنان را به بهتر از آنچه انجام می دهند.

?پیام:تساوی زن و مرد در دریافت اجر و مزد الهی .شرط برخورداری از حیات پاک الهی ایمان و عمل صالح است.زن و مرد بودن ملاک قرب الهی نیست.مزد ایمان و عمل صالح حیات طیبه و جزای الهی است.

ص147 بقره 143

?و کذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون رسول علیکم شهیدا

?ترجمه:و این چنین شما را قرار دادیم امتی میانه و اسوه تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما شاهد می باشد.

?پیام:عدم تفریط در امور دنیوی و معنوی .یکی از شاهدان پیامبر می باشد.مسلمانان به عنوان امتی میانه و الگوی دیگر مردمان جهان هستند. شاید از راههای اصلاح تمدن معاصر عدم افراط و تفریط در امور می باشد . جامعه ی اسلامی زمانی الگوی تمام جوامع است که پیامبر را اسوه ی خود قرار دهد.

ص147 محمد 7

?یا ایها الذین ءامنو ان تنصرواالله ینصرکم و یثبت اقدامکم

?ترجمه:ای کسانی که ایمان آورده اید ، اگر خدا را یاری کنید ، شما را یاری میکند و گامهایتان را استوار
می دارد.

?پیام:ساختن فردایی بهتر ممکن است زیرا خداوند یاور انسان است .شرط یاری رساندن خدا یاری نمودن اوست.یاری نمودن دین خدا دو ثمره دارد.1- دریافت یاری و نصر از طرف خدا 2- استواری گامها در مسیر صراط مستقیم . امداد الهی شامل حال کسانی است که در جهت الگو شدن بر اساس معیارهای اسلامی می کوشند.

ص150 آل عمران 104

?ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر

?ترجمه:باید از شما مردمی پدید آید که به نیکی دعوت می کنند.

?پیام:همراه کردن دیگران با خود در راستای تقویت بنیانهای جامعه ی خود. دعوت به خیر مهمترین اقدام در تقویت بنیانهای جامعه است.

ص151 سباء 46

?قل انما اعظکم بواحدةان تقوموا لله مثنی و فرادی

?ترجمه:بگو: من به شما فقط یک اندرز می دهم که برای خدا قیام کنید دو به دو و به تنهایی

?پیام:تنها پند خداوند حرکت در جهت اوست.دعوت به خیر نیازمند قیام برای خداست.قیام باید اولا گروهی باشد ، نشد به صورت فردی .در راستای همراه کردن دیگران با خودقیام برای خدا نباید فراموش شود.همه چیز در تعالیم خدایی رنگ و بوی خدایی دارد.

ص153 نحل 125

?ادع الی سبیل ربک بالحکمة و الموعظة الحسنة و جادلهم بالتی هی احسن

?ترجمه:به راه پروردگارت دعوت کن با دانش استوار و اندرز نیکو و با آنان به شیوه ای که نیکوتر است، مجادله نما.

?پیام:تأ کید بر محتوای عقلانی و خردمندانه ی دین . جهت دعوت باید خدا باشد.راههای دعوت.1- حکمت ، برهان و استدلال 2- پند و اندرز 3- مجادله . حکمت همیشه زیباست بنا بر این نیازی به آوردن صفت حسن ندارد. میان یک پیام و روش تبلیغ آن باید تناسب منطقی باشد.ثمر دهی یک دعوت به روش اجرای آن بستگی دارد.لازمه ی به کار گیری این روشها تقویت عقل و خرد است.

ص155 بقره 120

?و لن ترضی عنک الیهود و لا النصاری حتی تتبع ملتهم قل ان هدی الله هو الهدی و لئن اتبعت اهواءهم بعد الذی جاءک من العلم ما لک من الله من ولی ولا نصیر

?ترجمه:هرگز از تو راضی نخواهند شد یهودیان و همچنین مسیحیان مگر اینکه از آیین آنها پیروی کنی بگو فقط هدایت خدا ،هدایت حقیقی استو اگر از هوا و هوسهای آنها پیروی کنی بعد از اینکه علم به تو رسیده است دیگر از خدا نخواهی داشت هیچ سرپرستی و هیچ یاوری

?پیام:همه ی مردم قرار نیست با راههای منطقی به راه بیایند . عده ای به هیچ وجه زیر بار حقیقت نمی روند و ما نباید با آنان سازش کنیم . پیروی از هوا و هوس یهود و مسیحیان دوری از سرپرستی و یاری خدا را به دنبال دارد. هدایت حقیقی تنها هدایت خداوند است.

ص159 ممتحنه 7-8

?لا ینها کم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهرو اعلی اخراجکم ان تولوهم و من یتولهم فاو لئک هم الظالمون

?ترجمه:خداوند شما را نهی نمی کند نسبت به کسانی که به خاطر دینتان با شما نجنگیده اند و شما را از سرزمینتان آواره نکرده اند از اینکه به آنها نیکی کنیدو با قسط و عدل با آنها رفتار کنید (چراکه) خداوند اهل قسط و عدل را دوست دارد . بلکه خدا شما را نهی می کند از کسانی که با شما در دینتان به کارزار برخاستند و شما را از سرزمینتان بیرون نمودند وهم دیگر را در این آوراه کردن شما حمایت کردند از اینکه سرپرستی و دوستی آنان را بپذیرید و کسی که با آنها رابطه دوستی برقرار کند ، پس آنان از ستمکارانند.

?پیام:مسلمانان از برخورد با کسانی که نزاعی با دین اسلام ندارند منع شده اند . با کسانی که عنادی با دین ندارند باید با قسط و عدل رفتار شود . نمی توان ولایت و سرپرستی کسانی که با دین عناد دارند و به جنگ مسلمانان آمده اندپذیرفت. ارتباط با غیر مسلمانانی که با مسلمانان می جنگند از مصادیق ظلم است. اصل در اسلام مدارا با جهانیان است.