دانش خانواده و جمعیت(جمعی از نویسندگان) فصل دوم(حقوق،مسئولیت و تعالی خانواده)

دانش خانواده و جمعیت(جمعی از نویسندگان)

فصل دوم(حقوق،مسئولیت و تعالی خانواده)


دانش خانواده و جمعیت(جمعی از نویسندگان) فصل دوم(حقوق،مسئولیت و تعالی خانواده)

دانش خانواده و جمعیت(جمعی از نویسندگان)

فصل دوم(حقوق،مسئولیت و تعالی خانواده)

1-اصول حاکم بر خانواده را ذکر نمایید؟

الف) اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده

ب) اصول ناظر به ماهیت جمعی خانواده

2-اصول ناظر بر روابط اعضای خانواده چند قسم است ؟ (5 قسم)

 • · اصل مکمل بودن: زن و مرد مکمل یکدیگر هستند. با مراعات این اصل اگر کوتاهی و یا نقصی در منش و شخصیت و نوع ارتباطات رفتاری و عاطفی مشاهده گردد با صبر و شکیبایی اصل تفاوت و مکمل بودن به اصلاح و تکمیل شخصیت یکدیگرپرداخته تا از زندگی بهتر بهرمند گردند .

اصل تعاون : همکاری و تعاون از اصول مهم حاکم بر خانواده است.این همکاری گاهی درون خانوادگی یا برون خانوادگی است.با چنین اصلی زنان با ایثار و قناعت و تحمل مشکلات زندگی و مردان با یاری رسانی به همسرذر زندگی مشترک تجلی پیدا میکند.

 • · اصل مودت : حس خودخواهی انسان در خانواده را به حس دگر خواهی تبدیل میشود که ریشه آن دو عنصر مودت و رحمت است که هر یک تصویر زیبایی از خانواده را به نمایش می گذاردو خداوند با ایجاد آن بین زوجین ، تحکیم و تقویت رابطه عاطفی آنان را وسیله آسایش و آرامش یکدیگر قرار داده است.
 • · اصل معاشرت به معروف: محیط خانواده ، فضای ویژه ای است و ظابطه ی رفتاری مناسب را می طلبد. برای همسران به معنای معاشرت شایسته و رفتار انسانی مناسب با زنان و برای مردان به واسطه نقش مدیریتی در خانواده نیازمند احترام و حفظ جایگاه و منزلت خود در خانه هستند تا نظام خانواده را با پایداری و ثبات به اهداف خود برسانند.
 • · اصل تناسب حق و مسئولیت: خداوند نظام حقوق خانواده را عادلانه و حکیمانه تعیین کرده است یعنی قواعد حاکم بر روابط خانوادگی را گاه متضمن حق ها و گاه بیان کننده مسئولیتها و تکالیف با تناسب حق و مسئولیت بر قرار نموده است.

3-  اصول ناظر به ماهیت جمعی خانواده چند قسم است ؟(6)

 • · اصل قداست: خانواده در اسلام دارای یک ارزش بنیادین در جهت کمال انسانی است.چنین قداستی زمانی پدیدار میگردد که عقد و نکاح به عنوان پیوند دهنده زن و مردکه مورد تآیید و توصیه الهی استبرقرار می گرددو.یکی شدن نه صرفآ لذت گرایی ، خود خواهی بلکه موجب تعالی معنوی و شکوفایی جسمی ، روحی و اخلاقی را موجب می شود.
 • · اصل استحکام : روح حاکم بر خانواده ، کمک و همیاری و اصل در در آن ، بقا و دوام است.تلاش زوجین باید در جهت استحکام خانواده باشد و ناملایمات و کاستی های طرفین آن را متزلزل نساخته .
 • · اصل وحدت : بر اساس نظام حقوقی اسلام ، دین عنصر سعادت و نظم دهنده به زندگی انسان است.وحدت در دین شرط شروع زندگی است یعنی زن مسلمان نمی نواند با مرد غیر مسلمان ازدواج کند و یا زن و شوهری که یکی از آنان دین خود را از اسلام  به غیر اسلام تغییر دهد ازدواج انان فسخ می شود.پس علاوه بر حاکمیت قانون واحد در خانواده حفظ کرامت اعضای خانواده برای اداره ان نظام مدیریتی واحدی خانواده پیش بینی شده و یکی از امتیازات نظام حقوقی اسلام است.
 • · اصل مراعات حریم خصوصی: خلوتگاه انسان که هیچ کس بدون مجوز ، حق ورود به آن را ندارد.در این حریم شخص باید ایمن بماند بدون نگرانی. این اصل در درون خانه نیز باید برای اعضاء خانواده مورد احترام باشد .روابط زن و شوهر خاص است و نسبت به دیگران از جمله فرزندان حریم محسوب می شود.
 • · اصل رعایت مصالح کودک : اصل حمایت از فرزند برای پدر و مادر مسئولیت ایجاد می کند از جمله به دنیا آوردن کودک مشروع و سالم و تربیت صحیح.
 • · اصل حمایت : این اصل دو قسم است حمایت  درون خانواده با حمایت اقتصادی و غیر اقتصادی و حمایت بیرون خانواده  که توسط دولت در چارچوب اختیارات با رعایت مصلحت نهاد خانواده اعمال می کند.

 

4-      حقوق  و تکالیف اعضای خانوده چند قسم است ؟

الف ) حقوق و مسئولیت های مالی همسران در خانواده .

ب ) حقوق و مسئولیت های غیر مالی همسران در خانواده

 

5- حقوق و مسئولیت های مالی همسران در خانواده به چه صورتی است ؟ شامل دو بخش است:

بخش اول: آزادی اقتصادی همسران در خانواده و بیرون خانواده

بخش دوم: حقوق و مسئولیت های اقتصادی از جمله نفقه (زوجه و بستگان) ، مهریه و ارث می باشد.

 

6- حقوق و مسئولیت های غیر مالی همسران در خانواده به چه صورتی است ؟ شامل دو بخش است:

بخش اول : حقوق و مسئولیت های مشترک که شامل 1- حسن معاشرت 2- اسکان مشترک 3- وفاداری 4- مشارکت و همکاری در امور خانواده 5- حضانت و تربیت فرزندان.

بخش دوم : حقوق و مسئولیت های اختصاصی مردان که شامل 1-مدیریت خانواده 2- تمکین زوجه 3-ولایت بر فرزندان

7-برخی فضایل اخلاقی و معنوی خانواده را بیان کنید ؟

 • · توجه به حضور خداوند در زندگی.
 • · شناخت معصومین(ع) و عمل به سیره ی آنان
 • · شناخت رذائل و فضائل اخلاقی. 

7- وضعیت اشتغال زنان طبق قوانین اسلام و قانون مدنی به چه صورت می باشد ؟

-          ممنوعیت ارجاع کار های سخت و زیان آور و خطر ناک به زنان و مزد مساوی برای انجام کار مساوی (قانون کار).

-          شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن مناقات داشته باشد منع کند(ماده 1117 قانون مدنی).

-          زن در اشتغال خود با مردان نامحرم روابط غیر متعارف و یا دائم در معرض نگاه های الوده مردان باشد.دادگاه به درخواست شوهر می تواند زن را از کار منع کند 

8-نفقه زوجه یعنی چه ؟

مخارجی که شوهر باید به همسر خود بپردازد.

9- نفقه اقارب یعنی چه ؟

انفاقی که شخص باید در حال نیازمندی والدین و فرزندان بپردازد تا صرف فرزندان صغیر یا فقیر و یا پدر و مادر نیاز مند او شود. نفقه اولاد بر عهده پدر است .پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به عهده اجداد پدر است با رعایت نزدیکترین فرد .در صورت نبود پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.

10- مهریه چیست ؟ عطیه و بخشش است که مرد هنگام ازدواج به همسر خود می پردازد.

11- آثار روان شناختی مهریه در مردان را بیان کنید ؟

الف ) هزینه نمودن برای کسی که به علاقه مند و دوستش دارد.

ب)تآثیر مهریه ، سرمایه گذاری عاطفی و مادی گسترده

12-توصیه اخلاقی در مورد مهریه به بیان حضرت علی (ع) را ذکر کنید ؟

«مهریه  را زیاد قرار ندهید ، زیرا سبب دشمنی می شود»

13- ارث زن بر اساس نظام مالی خانواده در اسلام به چه صورت است ؟

زن همانند مرد حق ارث دارد البته در میزان ارث تفاوت وجود دارد یعنی سهم ارث زن نصف سهمی است که مرد می برد.شوهر می تواند از طریق وصیت بخشی از اموال خود را در صورتی که لازم بداند به زن ببخشد.

14- در اصطلاح حقوقی حضانت به چه معناست ؟

قدرتی برای نگهداری و تربیت اطفال که به پدر و مادر اعطا شده است و قانون گذار طبق نظام خلقت ، وظیفه حفاضت جسمی و روحی فرزند را به والدین سپرده و آن را حق و تکلیف ایشان دانسته تا نگهداری و تربیت کودک تضمین و تامین گردد.

15- موارد انحطاط اخلاقی پدر و مادر طبق قانون چیست ؟

اعتیاد، فساد اخلاقی ، بیماری روانی ، سوء استفاه ار اطفال ، ضرب و جرح غیر متعارف

16- همسران برای رشد و تعالی یکدیگر چه اقداماتی می توانند انجام دهند ؟

-          ایجاد آگاهی از خیر و شر در محیط خانواده و اجتماع

-          صبر و راست گویی

-          احترام متقابل

-          مدارا با یکدیگر

-          دلسوزی و مهربانی نسبت به یکدیگر

-          عدم استفاده از برنامه های مبتذل رسانه ای دیداری و شنیداری

-          رفت و آمد با افراد اهل گناه

-          داشتن یک برنامه جمعی مانند مطالعه دسته جمعی و یا بازگویی مطالب علمی مفید در جمع خانواده

-          شرکت جمعی در مراسم مذهبی

-          همکاری و فعالیت های خیر خواهانه

-          ایجاد ارتباط خانوادگی با خانواده های با ایمان و درستکار

-          انتقال تجربه های سازنده و مفید

دانش خانواده و جمعیت(جمعی از نویسندگان) فصل سوم(تحکیم خانواده)

1-عوامل تحکیم خانواده رانام ببرید؟(توضیح دو مورد)؟

1-دینداری2-همدلی3-ارضای نیازهای جنسی4- مدیریت اقتصادی خانواده  محبت به اعضای خانواده

5- محبت به اعضای خانواده 6- مشخص ومتعادل نمودن انتظارها7-مشورت وکسب توافق درخانواده

8- رازداری:( روابط زن و شوهر از تمامی روابط انسانی صمیمانه تر و نزدیکتر است.اقتضا میکند هر یک حافظ اسرار همسر خود و مسائل خانوادگی باشد چرا که خداوند در سوره بقره آیه 187 زن و شوهر را لباس یکدیگر معرفی کرده است) 9 - عفووگذشت:( شرط اصلی استمرار و استحکام پیوند زناشویی و بقای خانواده است پس باید از خطاهای یکدیگر بگذرند و کاستی های همدیگر را صبورانه تحمل کنند)

 2-پیامدهای دینداری رابنویسید؟ ( یا) چگونگی تآثیر گذاری دین داری بر استحکام خانواده بر شمارید ؟

1-معنادار کردن زندگی2-تقویت بردباری3-هماهنگی زن وشوهر نسبت به حقوق ووظایف همسران4-توجه به نظارت دائمی خداوندوپرهیزازستم به همسر5-رعایت واجباتی که به استحکام خانواده می انجامد(پرهیزازغیبت همسر،تهمت به او) 6-رعایت فضائل اخلاقی موثردرتحکیم خانواده7-تقویت خلاقیت درمواجهه بامسائل  خانوادگی.

 3-همدلی را تعریف کرده و روایاتی که بر لزوم همدلی همسران تآکید شده است بیان کنید؟

همدلی به معنای توانمندی درک همسر و برخورد مناسب و تآیید نظر های  اوست.همدلی در حقیقت همیاری با همسر برای گذراندن موفق یک مرحله است حضرت محمد(ص) میفرماید: شفقت زن نسبن به شوهر و لطف به او را ارزشی اخلاقی برای زنان برشمرده .

همچنین: بهترین مردان کسی است که پناه همسرش باشد تا همسرش به دیگری پناه نبرد

امام سجاد(ع) میفرمایند: همسر را مایه آرامش و انس مهرفی نموده و حق همسر را مصابحت نیکو با او دانسته

همچنین : زن و شوهر خوب کسی است که اهل وفاق و همدلی با همسر خویش باشد.

  4- پیامدهای همدلی رابنویسید؟

1-پیشگیری ازقضاوتهای عجولانه2-جلب اعتمادهمسر3-شناخت بهترهمسر 4-امنیت روان وآرامش همسران5-ایجادصمیمیت بیشترباهمسر6-خشنودی خدا  7-بهره مندی ازنعمتهای بهشتی

 5- فواید همسری که با او همدلی شده است را بیان کنید ؟ ( سه مورد است)؟

اعتماد به نفس او افزایش می یابد -  در مواجهه با مشکلات توانمند تر است – روابط او با همسرش بهبود می یابد.

 6- پیامدهای ارضای نیازهای جنسی رابنویسید؟

1-لذت بخشی به زندگی2-تقویت سلامت جسم3-آرامش روان4-رشدشخصیت   5-حفظ ایمان ازدستبردشیطان.

 7- چه نکاتی درباره روابط جنسی زن و شوهر باید رعایت شود ؟

پس از هر بار رابطه باید غسل جنابت کرد. – رابطه زناشویی در حال روزه و احرام سفر حج و ...حرام و کفاره

دارد.- استفاده از داروهای محرک با مشورت پزشک باشد. سرد مزاجی که اغلب جنبه ی روانی دارد

 8- اثرات ابراز محبت خانواده به یکدیگر را بیان کنید؟(5 مورد)

ا- دلگرمی تمام اعضای خانواده  2- بهره مندی فرزندان از چتر حمایتی خانواده  3- دلگرمی به کسب و کار و معاش خانواده 4-شکوفایی استعدادها و توانمندی اعضای خانواده  5- لذت زندگی و ارتباط با دیگران

 

 9- مهارتهای تحکیم خانواده رانام ببرید؟

1-اظهار محبت2-ارتباط کلامی مناسب3-روابط زناشویی مطلوب4-کسب درآمدو مدیریت مصرف.

  10- چند مورد در ارتباط کلامی مناسب همسران (مهارت خوب سخن گفتن و خوب شنیدن)را اشاره نمایید؟

-          در کلام از همسر خود تمجید وبه او احترام بگذارید و در مواقعی که مشغول کار هستید ، کار را رها و به صحبتهای او گوش دهید.

-          هنگام حرف زدن همسر با تکان دادن سر و یا سوالاتی پیرامون مطالب گفته شده نشان دهید که به سخنان او گوش می دهید همدلی نمایید از جبهه گیری و سرزنش همسر و تجسس در اموری که مطرح میکند و قضاوت سطحی و عجولانه نداشته باشید که مانع همدلی و ارتباط کلامی است.

-          هنگام صحبت کردن با همسر ابراز خستگی ، بی حوصلگی و ...نکنید و صبور ،علاقه مند و مشتاق باشید.جهت تآثی گذاری در هنگام گفتگو از کلمات زیبا ،ملایم و دوستانه استفاده شود.

-          تکرار نظر خود در مورد موضوعی به همسر در صورت لزوم و اجتناب از عباراتی مانند صدبار گفتم و ...

-          از طرف همسر خود صحبت نکنید مانند عبارت تو فکر می کنی من ...ولی در عوض درباره افکار و احساساتش سوال کنید مانند تو در مورد ...چی فکر می کنی

-          در سخن گفتن از توهین ،تحقیر ،کنایه و تهمت بپرهیزید

-          در هنگام گفتگو دچار  مشکل عاطفی و  یا هیجان شدید از ادامه صحبت صرف نظر و آن را به فرصت مناسب دیگری واگذار کنید.

-          هنگام نگرانی ،اضطراب و یا غمگین هستیدممکن است حرفها و یا کار های همسرتان را منفی دریافت کنید و واکنش منفی بروز دهید . ضمن احساس آرامش فرد است که درک احساسات از سوی همسر افزایش مییابد

 

11- عوامل تقویت کارکردهای خانواده رانام ببرید؟

1-رعایت حدود ومرزها درخانواده2-تامین نیازهای عاطفی همسران،فرزندان ووالدین

3-فرزندآوری4-تقویت نقش تربیتی خانواده

    12-  رابطه اعضای خانواده و در نتیجه نقش های آنها را برشمارید؟

·         زن و شوهر ·         فرزندان و پدر و مادر ·         همسران و بستگان آن دو

13- رابطه زن و شوهر به لحاظ نقش را مختصر توضیح دهید؟

در اسلام متناسب تفاوت ها نقش متفاوت برای زن و مرد تعیین نموده .مسئولیت تآمین مخارج ،انجام کارهای سخت و سنگین ،مدیریت ،مراقبت و حمایت همسر برای مردان و ایجاد محبت و گسترش عواطف و رفع کدورت ها در خانواده ،آراستگی ظاهری برای جذب همسرو رابطه معقول با یکدیگر برای زن متصور است.

 14- در احکام فقهی اسلام تفاوت نقش ها در روابط زن و شوهر چیست؟

در قالب وجوب پرداخت نفقه برای مرد و وجوب تمکین برای زن ذکر شده است

 15 - نتیجه پذیرش نقش های متمایز زن و مرد را بیان کنید؟

1-      همنوایی اعتقاد ، گرایش و عمل با طبیعت و فطرت ،باعث نشاط و رضایت مندی  و برآیند تعادل میان درون و برون،ذهن و قلب است.

2-      در حیات خانوادگی به تعادل کار آمدی خانواده و محل پرورش انسان های متعالی می انجامد.

  16- نتایج تحقیقات در ماهیت روابط میان فردی هر شخص (در تعامل میان مادر و نوزاد) را بیان کنید؟

اگر میزان تماس بدنی ،دیداری و کلامی ، آگاهی و پاسخ دهی مادر به نیازهای کودک کافی باشد، او دارای الگوی دلبستگی بخش می شود که با آینده فرد از قبیل عواطف مثبت ، همدلی ،عزت نفس بالا و تعامل های بدون تعارض با همسالان و بزرگسالان مرتبط می گردد. اسلام به تناسب این نقش عبارتی مانند ««بهشت زیر پای مادران است»» سخصیتی والا از ایفای نفش مادری ارائه نموده است.

17-  به اختصارنقش والدین و فرزندان در خانواده بیان کنید؟

وظیفه پدر و مادر = مراقبت ،حمایت و تربیت فرزند است.

وظیفه پدر = علاوه بر مراقبت ،حمایت و تربیت فرزند ، تآمین معاش فرزند است.

وظیفه فرزند = احترام به والدین و اطاعت از دستورات مشروع آنها و رسیدگی به آنان در ایام سالمندی است.

 18- از نظر اسلام اثرات ارتباط با بستگان (صله رحم)  را بگویید ؟

سبب نزدیکی فرد به خدا .

پاداش آن سریعتر از پاداش هر عمل خیر دیگری است.

پیشگیری از بروز بلایا و مرگ ناخوشایند .

نیکو شدن اخلاق فرد ی.

دانش خانواده و جمعیت (جمعی از نویسندگان) فصل چهارم- ایمن سازی خانواده

1-چندموردازمشکلات خانواده امروزی رابنویسید؟

1-گسترش روابط جنسی لذت گر ا  .  2-افزایش میزان هم خانگی مشترک . 3-افزایش آماروالدین مجرد.

4-گسترش هم جنس گرایی وبی پرده تر شدن این نوع رابطه. 5-فرزندسالاری   6-تغییرنقشهای اعضای خانواده

 7-کاهش اقتداردینی   8 -افزایش سالمندان تنها  9-افزایش قابل ملاحظه طلاق   10-افزایش آمارخانواده های مبتنی برروابط ناتنی  11-کاهش تعداداعضای خانواده. 

2- خانواده هسته ای چه نوع خانواده ای است ؟

خانواده ای که از دو نسل والدین و فرزندان تشکیل شده است

3- صنعتی وشهری شدن چه مشکلاتی رابرای خانواده هابوجودمی آورد؟

1-افزایش سن ازدواج ومجردزیستن   2-افزایش اختلافهای خانوادگی   3-ضعف در کارآمدی خانواده.

3- فلسفه جواز تعددزوجات برای مردان چیست؟

1-تعداد زنان همواره بیش ازمردان است2-براثرحوادث مانندجنگ مردان زیادی کشته میشوند3-موقعیتهایی مانندبارداری و...محدودیت های فراوانی رابه وجود می آورند. 4-اسلام بنایش برعدم سختگیری درزندگی است وخداوند دوست دارد بندگانش از نعمتهای خلق شده استفاده کنند5-غریزه جنسی درمردان تهاجمی است ودر زنان انفعالی6-دربسیاری از مواقع تعددزوجات برای زن اول منافع فراوانی دارد یعنی علاوه براینکه شوهر اورااز آلوده شدن به گناه حفظ میشود ازتحمل خواسته های مردبه زن اول جلوگیری می کند.

4- عوامل تضعیف خانواده رانام ببرید؟

الف)عوامل شناختی:1-فقدان اطلاعات موردنیاز2-انحرافات شناختی3-ضعف سواد رسانه ای

ب)عوامل رفتاری:1-خودبرتربینی یا خود محوری (تکبر)2-ارتباط کلامی نامناسب 3-عدم ارضای نیازهای جنسی 4-رفتارهای اقتصادی نامناسب 5-اعتیاد.

5- برخی از انحرافات شناختی که باعث تضعیف خانواده می شود را ذکر کنید؟

1-      نسبی گرایی در ارزشهای اخلاقی خانوادگی  2-اولویت حقوق نسبت به تکالیف 3- اعتقاد به خرافات

6- علل وعوامل طلاق رابنویسید؟

1-طلاق درایران:عوامل فرهنگی اجتماعی، عوامل اقتصادی، عوامل اخلاقی. عوامل روان شناختی، عوامل جنسی

2-طلاق درجهان:تغییرارزشها،تغییرنگرش نسبت به ازدواج، تغییر ساختار خانواده

 7- پیامدهای طلاق را نام ببرید؟

پیامدهای فردی: 1-کاهش شدیداعتمادبه نفس2-افسردگی3-عصبانیت و ...

پیامدهای خانوادگی: 1-کاهش ضریب امنیت و اقبال اطرافیان2 – عدم توانایی فرد در مدیریت روابط با همسر 3-مشکلات عاطفی فرزندان و ...

پیامدهای اجتماعی:1- کاهش انسجام و یکپارچگی خانواده 2- تعادل روحی نیروی انسانی را در تولید و خدمات برهم می زند  3-موجب افزایش آسیب های اجتماعی از قبیل اعتیاد به مواد مخدر ،الکل می شود 4- موجب افزایش خودکشی  و ...

 8- تدابیری که برای کاهش طلاق اندیشیده شده است را بیان کنید ؟ (یا) راهکارهای کاهش طلاق را ذکر کنید؟

1-پیشگیری از ایجاد اختلاف بین زن و شوهر 2-گذشت خردمندانه برای پیشگیری از فروپاشی خانواده

3- محدودیت زمانی خاص برای طلاق   4- لزوم حضور دو شاهد عادل  5-لزوم حضور در مرکز مشاوره

6-وساطت داوران  7- توجه به مشکلات فرزندان   8- توجه به پیامدهای اقتصادی طلاق

9-ایجاد زمیته آشتی مجدد   

9- رایج ترین شیوه ترمیم خانواده های آسیب دیده از طلاق را بیان کنید؟

1-       تقویت فضایل اخلاقی    2-      پذیرش موقعیت جدید  3-      تقویت پیوند های اجتماعی

4-      توجه به نیاز های فرزندان پس از طلاق  5-      تقویت نقش پدر پس از طلاق  6-      ازدواج مجدد

10- راه های ایمن سازی خانوادهها از آسیب ها چیست ؟

      1- -آموزش همسران       2-ارزسابی مستمر روابط خانوادگی       3-پرهیز از بدگمانی و سوء ظن

     4-مواجهه صحیح با عیوب همسر  5مدیریت خشم و غضب   6  --کسب مهارت حل مسئله

11- پایان زندگی زناشویی به چند طریق است؟

قهری مثل مرگ و ارادی مثل فسخ نکاح یا طلاق

12- فسخ به چه معناست و فسخ نکاح به چه طریق ایجاد میشود؟

فسخ به معنای اختیار به هم زدن عقد است. در فسخ نکاح مقدمات طلاق و نیز وقوع صیغه طلاق لازم نیست،هر چند مطابق قانون ،طرفین باید به دادگاه مراجعه  و فسخ نکاح را ثبت کنند.حق فسخ نکاح یا به دلیل عیوبی که در زن و مرد قبل از عقد وجود دارد ایجاد میشود و یا به دلیل فریب در نکاح تحقق می یابد.

13- طلاق یعنی چه ؟ انواع آن را توضیح دهید؟

طلاق یعنی جدا شدن زن از مرد ، رها شدن از قید نکاح و رهایی از زناشویی که ممکن است به در خواست مرد یا زن باشد.این درخواست به دادگاه خانواده ارائه میشود و دادگاه به درخواست  مردپس از تحقیق و رعایت شرایط قانونی  رسیدگی می کند.همچنین با توجه به ماده 1119 قانون مدنی ، به درخواست طلاق از سوی زن در صورت وجود شرایط قانونی رسیدگی می شود.

طلاق رجعی ، طلاقی که به در خواست مرد باشد (یعنی در ایام عده(سه ماه) شوهر میتواند رجوع کند،زن باید در منزل شوهر در تمام مدت سه ماه سکونت داشته باشد،مگر آنکه ترس از ضرر جانی یا مالی یا حیثیتی داشته باشد).در این ایام مرد با کلام یا رفتار خود ، تمایلی برای رابطه همسری داشته باشد آن دو بدون نیاز به عقد ازدواج مجدد ، دوباره زن و شوهر خواهند شد.

طلاق خلع ، طلاق از طرف زن و به سبب کراهت او باشد . شوهر دیگر نمیتواند رجوع کند و در مقابل ،زن تمام یا بخشی از مهر خود را می بخشد.