1: امتحان درس اندیشه اسلامی یک از سوالات اندیشه یک در  وبلاگ به عمل می آید از کل 102 سوال

2:امتحان وصایا از کل سوالات وبلاگ به عمل می اید

3:امتحان درس اخلاق  از فصل اخلاق نقد و معیشت ومعاشرت و جنسی به عمل می اید + یک سوال تشریحی از اخلاق نقد