ادامه مطلب را کلیک کنید

دین و زندگی سال دوم                     درس 1                             جلوه های حکمت و تدبیر

1ـ از سوالات اساسی هر جوان و نوجوانی است.

2ـ آیه ولله ملک السموات و الارض بیانگر چیست .

3ـ مالکیت حقیقی و اصیل از آن کیست و مالکیت انسان چگونه است.

4ـ در خلقت آسمانها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است.

5ـ اولی الالباب چه کسانی است.

6ـ ربنا ما خلقت هذا باطلا از زبان چه کسانی است.

7ـ الذین یذکرون الله فیاما و قعوداً از خصوصیات چه کسانی است.

8ـ دو معنای عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا چیست.

9ـ خردمندان با یاد خدا در خلقت آسمانها و زمین به چه نتیجه ای می رسند.

10ـ عدم وجود نظام و احتمال وقوع هر پدیده و عدم همکاری و حرکت دلخواه نیروهای عالم از خصوصیات چه جهانی است.

11ـ .................... یعنی جهانی که دارای نظم و قانون است.

12ـ برخورداری هر موجود از اجزای خاص و آرایش مخصوص اجزاء و خواص ویژه ی اجزاء و هماهنگی وظیفه آنها و وظیفه ی معین و پیوستگی اجزاء از خصوصیات چه جهانی است.

13ـ شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست.

14ـ قرآن کریم جهان را ............................... معرفی می کند.

15ـ عنصر ..................... است که سبب پیدایش یک نظام می شود.

16ـ بدون آن پیوستگی و ارتباط هماهنگی معنا ندارد.

17ـ همکاری و پیوستگی نظام برای چیست.

18ـ برای پاسخ این  سوال که چگونه اجزای یک مجموعه متناسب با هدفی  که دارند جمع می شوند چه حالاتی قابل فرض است.

19ـ کدام ویژگی است که مانند روح در همه اجزاء و فعالیت ها مجموعه منظم حضور دارند.

20ـ چرا فرض اول «تصادفی بودن» صحیح  نیست.

21ـ چرا فرض دوم صحیح نیست.

22ـ تنها فرض قابل قبول در همکاری اجزای یک مجموعه منظم چیست.

23ـ ویژگی خلقت در خطبه 90 نهج البلاغه چیست.

24ـ مقصود از اختلاف اللیل و النهار چیست.

25ـ از آین آیه مالکیت و فرمانروایی مطلق الهی استنباط می شود.

26- ارتباط وهماهنگی بین اجزای یک مجموعه ی نظم چه زمانی معنا دارد.

27ـ عبارت ربنا ما خلقت هذا باطلا اشاره به کدام صفت الهی است.

28ـ از کدام عبارت قرآنی استفاده می شود که مجموعه جهان یک مجموعه منظم است.

29ـ مهم ترین تفاوت جهان واقعی و خیالی چیست.

30ـ در خلقت جهان هستی وجودی آگاه و مدبر و حکیم ابتدا ........ را از نظر گرفته و متناسب با آن اجزاء را بوجود آورده است.

31ـ او خداوندی است که موجودات را آفرید بدون اینکه از هیچ نمونه آماده و و پیش ساخته ای ایده بگیرد از کیست و بیانگر چیست.

 

دین و زندگی سال دوم                                          درس دوم                            با کاروان هستی

1ـ هو الذی جعل الشمس ................. و القمر .............. را کامل کنید.

2ـ روشنی خورشید و ماه و حرکت منظم آنان برای چیست.

3ـ روشنی خورشید و ماه بیانگر چیست.

4ـ آفرینش جهان هستی بر اساس ....................... است.

5ـ آیه « یسبح له من فی السموات و الارض» بیانگر چیست.

6ـ والی الله المصیر بیانگر چیست.

7ـ وله اسلم من فی السموات والارض بیانگر چیست.

8ـ ترجمه آیه «افغیر دین الله یبغون» چیست.

9ـ عبارت «وقدره منازل» در رابطه با چیست.

10ـ عبارت « وله اسلم من فی السموات» کدام صفت الهی را اشاره می کند.

11ـ منظور از عبارت قرانی «ما خلق الله ذلک الا بالحق» چیست.

20ـ قران کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند.

21ـ ارتباط و پیوستگی طولی و عرضی در بدن چه هدفی را دنبال می کند.

22ـ فعالیت هر سلول در بدن در خدمت چیست.

23ـ نظام بزرگ چگونه شکل می گیرد.

24ـ هر چه دایره نظام بزرگ تر می شود.................. .

25ـ وقتی می گوئیم در یک مجموعه منظم هدف اجزاء کوچک در خدمت جزء بزرگ قرار دارد چه نوع پیوستگی بین اجزاء است.

26ـ همه موجودات زمین مانند اجزای بدن است یک پیوستگی ..............تشکیل می دهد.

27ـ زمین جزئی از منظومه شمسی و آن هم جزئی از کهکشان راه شیری است این پیوستگی ................. است.

28ـ انهدام و فروپاشی موجودات و نظام های این دنیا به چه معناست.

29ـ ما تری فی الارض الرحمن من تفاوت بیانگر چیست.

30ـ در فرهنگ نامه راغب فوت به چه معناست.

31ـ اختلاف دو چیز را در اوصاف و خصوصیات چه نامند.

32ـ از نظر علامه طباطبایی منظور از عدم تفاوت در خلقت چیست.

33ـ موجودات به گونه ای با یکدیگر مربوطند که آثار فعالیت یکی نصیب دیگری می شود بیانگر چه موضوعی است.

34ـ منظور از نبودن تفاوت در خلقت به چه معناست.

35ـ خداوند اجزاء جهان را طوری آفرید که بتواند به هدفی که دارند برسند و دیگران مانع او نشوند بیانگر چیست.

36ـ حکما پیوستگی بین اجزای عالم را تحت چه عنوانی مطرح می کنند.

37ـ اجزای همه عالم به هم متصل است و به صورت یک موجود است و نظام واحد دارند بیانگر کدام برهان است.

38ـ عبارت هل تری من فطور بیانگر چیست.

39ـ مبداء و منشاء دانش بشری چیست.

40ـ تمام تلاش ها و تفکر است منظم بشری در مقایسه با نظام عجیب و دقیق کائنات انعکاسی ضعیف و ناقابل است از کیست.

41ـ نظام های دنیوی دارای چه خصوصیاتی است.

42ـ همه مصنوعات بشری الهام گرفته از چیست.

43ـ بشر ........ از سیطره قوانین طبیعت خارج شود.

44ـ انسان در این صورت قادر به ساخت مصنوعات متنوع تر است.

45ـ خارج شدن انسان از سیطره جاذبه زمین و سیر در آسمان پیروی از چه قانونی است.

46ـ تغییرات و محیطی که در اثر تخریب لایه ی از زمین بوجود آمده نشان دهنده چیست.

47ـ وقتی عمر یکی از نظام های این دنیا به پایان میرسد ...................... .

48ـ زمین پاسخگوی نیاز انسان هست ولی پاسخگوی آنا و نیست از کیست.

49ـ تذکر این موضوع موعظه که در استفاده از آفریده های الهی باید به گونه ای عمل شود که نظام خود کنترلی طبیعت پیرامون خود را از دست ندهد از مصادیق چیت.

50ـ کامل کنید علم بی پایان الهی ........... علم انسان ..................

51ـ کدام جمله صحیح و کدام جمله غلط است.

الف : طبیعت با تدبیر درونی خود از فساد و تباهی حفظ می کند.

ب : انسان با شناخت قوانین طبیعت مصنوعاتی می سازد که تابع قوانین خود است.

ج : هر قدر علم انسان به قوانین خلقت کاملتر باشد مصنوعات متنوع تر است.

د : همه ی مصنوعات بشری با الهام از طبیعت و بکارگیری قوانین حاکم بر آن است.

هـ : قوانین بشری با قوانین خلقت در تضاد است.

و : عمر موجودات نامحدود و دائمی نیست.

ز: انرژی و استعداد طبیعت روزی به پایان می رسد و این به معنای نیستی و نابودی است.

ح : فروپاشی و انهدام انرژی برای پیوستن به نظام های دیگر و تجدید سازمان است.

ط : اجزای متلاشی شده در یک چرخه طبیعت دوباره باز سازی شده و در نظامی بالاتر با انرژی بیشتر به هم می پیوندد.

52ـ تفاوت علم خدا با علم انسان چیست.

53ـ تفاوت جهان خلقت با ساخت دست انسان چیست.

دین زندگی دوم                                               درس سوم                                            سرمایه های رشد

1ـ کاروان هستی شتابان رو به سوی ............... دارد.

2ـ ارزش هر انسان چیست.

3ـ خدا رحمت کند انسانی را که بداند از کجا آمده در کجا ترا دارد از کیست و بیانگر چیست.

4ـ سرانجام انسان در ............... رقم می خورد.

5ـ روزها فکر من این است و همه شب سخنم /  که چرا غافل از احوال دل خویشتنم بیانگر چیست.

6ـ اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه بیانگر چیست.

7ـ خلقت الاشیاء لا جلک و خلقتک لا جلی از کیست و بیانگر چیست.

8ـ عبارت وفضلنا هم علی کثیر ممن خلقنا بیانگر چیست.

9ـ تو را برای خود پروراندم در مورد چه کسی است.

10ـ و لقد گرمنا بنی آدم بیانگر چیست.

11ـ سخر لکم ما فی سموات و ما فی الارض بیانگر چیست.

12ـ ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی بیانگر چیست.

13ـ هدف از خلقت انسان طبق آیه انا خلقنا الانسان چیست.

14ـ انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا بیانگر چیست.

15ـ ودیعه های الهی انسان کدامند.

16ـ سرچشمه همه خوبیها و زیبائیها ست.

17ـ انسان سرشتی ................ و .................... دارد.

18ـ کتاب علم الیقین از کیست.

19ـ علت پرستش بت ها  توسط بت پرستان چه بود.

20ـ مشکل بت پرستان چه بود.

21ـ عبارت سنر یهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم بیانگر چیست.

22ـ آفاق وانفس یعنی چه.

23ـ در هیچ چیز نظر نکردم مگر اینکه خدا را قبل از آن و با آن دیدم از کیست و بیانگر کدام ودیعه الهی است.

24ـ کیست این پنهان مرا در جان و تن /  کز زبان من همی گوید سخن بیانگر چیست.

25ـ متصل تر با همه دوری به من /  از نگه با چشم و از لب با سخن با کدام آیه ارتباط مفهومی دارد.

26ـ در این حال فرد به کوچکی آرمان و آرزوهای بشری پی می برد و عظمت و جلالی را که در ماورای پدیده های طبیعی ........... جلوه گری می کند حس می نماید از کیست.

27ـ انسان از چه چیزایی بیزار و از چه چیزهایی را دوست دارد و این بیانگر چیست.

28ـ فالهمها فجورها و تقواها بیانگر چیست.

29ـ عکس العمل انسان در برابر گناه و زشتی نتیجه چیست.

30ـ کدام مرتبه نفس انسان باعث رضایت وخشنودی و کدام مرتبه نفس باعث سرزنش انسان می شود.

31ـ در قرآن کریم به کدام یک از مراتب نفس سوگند یاد شده و در کدام سوره .

32ـ انسان در مقابل گناه عکس العمل نشان داده و او را سرزنش می کند کدام نفس است.

33ـ این قوه تشخیص دهنده درستی از نادرستی است.

34ـ برترین نعمتی که خدا در وجود انسان قرار داده است .

35ـ حضرت علی (ع) از نعمت عقل با چه خصوصیاتی یاد می کند.

36ـ خداوند علاوه بر ودیعه های الهی در درون ما برای هدایت ما چه چیزی را فرستاده است.

37ـ هدف ارسال انبیاء و پیشوایان چیست.

38ـ علاوه بر ودیعه های الهی و پیامبران خدا انسان را چگونه یاری می کند.

39ـ در این صورت زیبائیهای ایمان و عمل صالح در وجود انسان تجلی می کند.

40ـ از آن می توان به وجدان اخلاقی تعبیر کرد.

41ـ اگر انسان از ودیعه های الهی و انبیاء و الهامات استفاده کند زیبائیهای ........... و ............ در وجودش تجلی کند.

42ـ انسان بر اساس کدام سرمایه خود و جهان را وابسته به خداوندی می­داند که سرچشمه خوبیهاست.

43ـ امام علی (ع) از آن به عنوان بهترین ثروت و کمال انسان یاد می کند.

44ـ این که گوید از دل من راز از کیست بنگرید این صاحب آواز کیست و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

45ـ انسان زیبائی ها و زشتی ها را درک می کند و به خوبیها گرایش دارد و به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس چهارم                                      روزنه های خطا

1ـ ولا تتبعوا خطوات الشیطان یعنی چه.

2ـ انما یا مرگم بالسوء والفحشاء درباره چه کسی است؟

3ـ چرا شیطان به عنوان دشمن آشکار معرفی شده است.

4ـ منظور از نفس در عبارت « وتعلم ما توسوس به نفسه» چیست.

5ـ و نحن اقرب الیه من حبل الورید بیانگر چیست.

6ـ در عبارت «یل تحبون العاجله » العاجله به چه معناست.

7ـ عبارت «گلا بل تحبون العاجله» در توصیف چه کسانی است.

8ـ طبق آیه 7 سوره یونس چه افرادی به حیات دنیا راضی شده اند.

9ـ والذین هم عن ایاتنا غافلون در توصیف چه کسانی است.

10ـ علت سقوط بعضی انسانها چیست که راه خسروان را پیش می گیرند .

11ـ میل سرکشی که در درون انسان زبانه می کشد و وی را به طلب هر چه بیشتر لذت ها فرا می خواند.

12ـ در سر دو راهی ها ............. به گناه و .............. او را به پاکی فرا می خواند.

13ـ تحریک کننده درونی انسان به سوی گناه چیست.

14ـ دشمن ترین دشمن تو همان نفسی است که در درون توست از کیست وبیانگر چیست.

15ـ حدیث « اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک» به کدام مانع رشد و رستگاری اشاره دارد.

16ـ با توجه به آیات و روایات عامل سقوط انسان چیست.

17ـ قران چه چیزی را سرچشمه بسیاری از گناهان می داند.

18ـ از نظر قران این انسان محال است در گرداب گناه فرو رود.

19ـ قران در برابر کدام عامل رشد انسان را به تفکر و تعقل دعوت می کند.

20ـ امام صادق (ع) در توصیف عقل و جهل برای چه کسی برای عقل و جهل لشکری را مشخص می کند.

21ـ در لشکر عقل و جهل چند فضیلت و رذیلت وجود دارد.

22ـ چه کسی به راحتی تن به گناه می دهد.

23ـ از نظر امام خمینی( ره) این افراد در چنگال گناه اسیر نخواهد شد.

24ـ عالم محضر خداست در محضر خدا معصیت نکنید از کیست بیانگر چیست.

25ـ دو عامل که باعث غلطیدن انسان در گناه می شود چیست.

26ـ کسی که به آخرت ایمان دارد.................. .

27ـ چه عواملی باعث رغبت در اطاعت از خدا و مواظبت بر  پاکیزگی است.

28ـ راههای نفوذ شیطان در انسان چیست.

29ـ کار شیطان چیست.

30ـ راه نفوذ شیطان چیست.

31ـ و وعدتکم فاخلفتکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

32ـ فلاتلومونی ولوموا انفسکم از زبان کیست و بیانگر چیست.

33ـ عبارت قرانی « ما انا بمصرخکم و ما انتم بمصرخی» بیانگر چیست.

34ـ هیچ چیز مانند نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد از کیست.

35ـ از نظر قران کریم عامل اصلی گناه کیست.

36ـ نفس هر دم در درونت در کمین    از همه مردم بتر در مکروکین بیانگر چیست.

37ـ آیه اذقال ربک للملائکه انی خالق بشراً من طینی ................. بیانگر چیست.

38ـ خصوصیات بعد جسمانی انسان چبست.

39ـ خصوصیات بعد روحانی چیست.

40ـ آگاهی های انسان و قدرت اختیار و عواطف و احساسات مربوط به کدام بعد است.

41ـ دو دلیل برغیر مادی بودن روح کدام است.

42ـ اثبات وجود چه چیزی نیاز به استدلال ندارد.

43ـ در میان همه تغییرات یک محور ثابت و یک حقیقت تغییر ناپذیر وجود دارد بیانگر چیست.

44ـ چرا شخصیت انسان وابسته به جسم نیست

45ـ من و هویت انسان که ثابت است به چه معناست.

46ـ قوانین و مقررات جامعه بر پایه چیزی بنا شده است.

47ـ رفتی گفته می شود من و شخصیت ثابت است به چه معناست.

48ـ منظور از رویاهای صادقه چیست و این رویاها چه چیزی را اثبات می کند.

49ـ چهار رویای سوره یوسف کدام است.

50ـ این بعد انسان توانایی انتخاب و تصمیم گیری دارد و جاودانگی را درک می کند.

51ـ ویژگی های روح را بیان کنید.

درس پنجم                                           پنجره ای رو به جهان                                دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ دو دیدگاه در مواجهه با مرگ کدام است.

2ـ چرا انسان نمی تواند خود را از اندیشه مرگ و نابودی نجات دهند.

3ـ دو واکنش کسانی که مرگ را پایان زندگی می دانند چیست.

4ـ کدام میل درونی است که انسانها را به بی توجهی به مرگ یا ترس و اضطراب می کشاند.

5ـ سطحی نگری منکرین آخرت نسبت به دنیا و دیدن ظاهر این زندگی مفهوم کدام آیه است.

6ـ از آیه «اولم یتفکروا فی انفسهم ما خلق الله السموات و الارض ...» بالحق بیانگر چیست.

7ـ ان کثیراً من الناس بلقاء ربهم لکافرون بیانگر چیست.

8ـ و رضوا بالحیاه الدنیا بیانگر چیست.

9ـ والدین هم عن ایاتنا غافلون بیانگر کدام خصوصیت منکرین معاد است.

10ـ آثار گناه آلود دیدگاه اول و رسیدن به سر نوشت زیان بار مفهوم کدام آیه است.

11ـ از پیامدهای این نگرش است که مرگ پایان زندگی است.

12ـ نگرانی انسان از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود.

13ـ کسی که به نگرش اول از مرگ معتقد است به علت چه چیزی زندگی برایش بی ارزش می شود .

14ـ بیماریهای روانی در انسان نتیجه چه نگرشی است.

15ـ الذین ضل سعیهم فی الحیاه الدنیا بیانگر چیست.

16ـ قل هل نبئکم بلاخسرین اعمالاً بیانگر چیست.

17ـ وهم یحسبون انهم یحسنون صنعاً بیانگر چه مفهومی است.

18ـ فبحطت اعمالهم بیانگر کدام پیامد نگرش گروه اول است.

19ـ دیدگاه دوم درباره مرگ چیست.

20ـ پیامبر (ص) درباره مرگ چه می فرماید.

21ـ از نظر پیامبر(ص) درباره مرگ چه می فرماید.

22ـ حضرت علی(ع) درباره مرگ چه می فرماید.

23ـ ............... میدان از دست جان و ........ عین نزدیک شدن به آن است.

24ـ پیامدهای نگرش دوم درباره مرگ چیست.

25ـ در دیدگاه دوم مرگ نسبت به دنیا ................ و نسبت به جهان دیگر .......... است.

26ـ من آمن باله ......... لا خوف علیهم بیانگر کدام پیامد نگرش دوم است.

27ـ تلاش حضرت علی (ع) در نخلستان و وقف آن به محرومان بیانگر کدام پیامد نگرش دوم مرگ است.

28ـ خدا پرستان در دنیا چگونه زندگی می کنند.

29ـ چرا خدا پرستان مرگ را ناگوار نمی دانند.

30ـ مرگ برای چه کسانی ناگوار است.

31ـ چرا خداپرستان از خدا عمر طولانی می خواهند.

32ـ کدام عامل سبب می شود دفاع از حق و مظلوم آسان تر شود.

33ـ شهادت طلبی نتیجه کدام دیدگاه است.

34ـ حدیث « انی لا اری الموت الا السعاده» بیانگر کدام پیامد نگرش الهی نسبت به مرگ است.

35ـ حضرت قاسم(ع) در پاسخ عموی خود چه چیزی را از عسل شیرین تر می داند.

36ـ مردم از فتنه گریزند و ندانند که ما / به تمنای تو در حسرت رستاخیزم در ارتباط با چه موضوعی است.

37ـ قرآن سرنوشت کسانی را که مرگ و زندگی برتر را فراموش می کنند چگونه معرفی می کند.

38ـ عبارت« فلا نقیم لهم یوم القیامه و زنا» در رابطه با چه کسانی است.

39ـ وقتی امام حسین (ع) در دو راهی ذلت و شهادت چه گفت.

40ـ که گور پرده ی جمعیت جنان باشد بیانگر چیست.

41ـ طبق آیه قرآن سرنوشت کسانی که به زندگی دنیا راضی شده چیست.

42ـ زیان کار ترین مردم چه کسانی هستند.

43ـ عبارت « فالیوم ننسا هم کما نسوا لقاء یومهم هذا در ارتباط با چه کسانی است.

44ـ رسول خدا فرمود برای ............... خلق شده اید نه برای ..............

45ـ حتمی ترین حادثه در زندگی انسان چیست.

درس ششم                                             آینده روشن                                        دین و زندگی دوم دبیرستان

1ـ الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامته بیانگر چیست.

2ـ آیه « افحبستم انما خلقناکم عبثاً ........ معاد را در پرتو ....... ثابت می کند.

3ـ آیه « و ما خلقنا السماء و الارض و ما بینهما باطلا»........... معاد را در پرتو .......... ثابت می کند.

4ـ ام نجعل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض........... معاد رادر پرتو............ ثابت می کند

5ـ ام نجعل المتقین کالفجار ................ معاد را در پرتو .............. ثابت می کند.

6ـ دو دلیل به ضرورت معاد را بیان کنید.

7ـ آیه کریمه آیا ما آنها را که ایمان آورده وکارهای شایسته انجام دادند با تباه کاران یکسان قرار خواهیم داد چه نوع استدلالی را درباره معاد مطرح می سازد و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را.

8ـ این که خلقت انسان و جهان را هدفی و مقصدی نباشد در این صورت کاری عبث نخواهد بود معاد را در پرتو کدام صفت خدا اثبات می کند و ضرورت را اثبات می کند یا امکان معاد را.

9ـ آیه شریفه ی آیا گمان برید که شما را عبث خلق کردیم و دیگر به سوی ما باز نمی گردید استدلال عقلی است با نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان را.

10ـ آیاتی که معاد را لازمه ی حکمت خدا می شمارند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت را اثبات می کند یا امکان را .

11ـ این که قران لازمه عبث نبودن خلقت را بازگشت به سوی خدا می داند ضرورت معاد را اثبات می کند یا امکان معاد را .

12ـ آیاتی که معاد را لازمه عدل الهی می داند استدلال عقلی اند یا نقلی و ضرورت معاد را اثبات می کنند یا امکان معاد را.

13ـ آیه « الله لا اله الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه » ضرورت معاد را در پرتو ............... اثبات می کند.

14ـ وقتی همه پیامبران که راستگو ترین انسانها هستند از جهان آخرت خبر دارند نباید کدام قانون عقلی باید معاد را پذیرفت.

15ـ مهمترین خبری که انبیاء برای ما آورده اند چیست.

16ـ پیامبران پس از ایمان به خدا چه چیزی را مطرح کرده اند.

17ـ قرآن پس از توحید درباره کدام موضوع بیشترین بحث را کرده است.

18ـ حکمت و عدل الهی چه چیزی را ثابت می کند.

19ـ کار حکیمانه چه کاری است.

20ـ موجود حکیم دارای چه خصوصیتی است.

21ـ خداوند بر اساس چه صفتی اگر موجودی را خلق می کند هدفی را برای او قرار می دهد.

22ـ بی نهایت طلبی و میل به جاودانگی که ناشی از ...... خداست ...... را اثبات می کند.

23ـ انسان بر اساس کدام میل درآرزوی حیات جاویدان است.

24ـ عموم تلاشهای انسان دز زندگی تحت تاثیر چه گرایشی است.

25ـ دو ویژگی انسان که مناسب ترین پاسخ ها وجود آخرت است کدامند.

26ـ این که دنیا نمی تواند میل به جاودانگی و بی نهایت طلبی ما را پاسخ دهد بیانگر کدام دلیل ضرورت معاد است.

27ـ اگر مرگ پایان زندگی انسان باشد چه چیز هایی بیهوده می شود و چه صفتی از خدا زیر سوال می رود.

28ـ اگر کمالات کسب شده توسط انسان با مرگ از بین رود کدام صفت الهی نقص می گردد.

29ـ جزء ها را روی ها سوی کل است بلبلان را عشق با روی گل است کدام دلیل بر ضرورت کعاد است.

30ـ بالعدل قامت السماوات و الارض از کیست و بیانگر کدام دلیل بر ضرورت معاد است.

31ـ چرا دنیا امکان تحقیق عدالت الهی را ندارد.

32ـ چرا بعضی از افراد در امکان معاد تردید دارند.

33ـ از نظر قرآن حقیقت وجود انسان چیست.

34ـ بیت آنچه از دریا به دریا می رود از همان جا کآمد آنجا می رود با کدام عبارت قرانی درس 6 ارتباط مفهومی دارد.

35ـ روح هنگام مرگ چه وضعیتی پیدا می کند.

36ـ آیه ایحسب الانسان الن نجع عظامه بلی قادرین علی ان نسوی نبانه با توجه به قدرت نامحدود خدا ........... معاد را اثبات می کند.

37ـ و ضرب لنا مثلاً و نیتی خلقه قال من یحی العضام ... قل یحیها الذی انشاها اول مره و با اشاره به ............... امکان در اثبات می کند.

38ـ در آیه 19 سوره روم با اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت ............ را اثبات می کند.

39ـ سه دلیل بر امکان معاد را بیان کنید.

40ـ اشاره به قدرت نامحدود خدا و خلقت نخستین انسان و اشاره به نظام مرگ و زندگی در طبیعت امکان معاد را اثبات می کند یا ضرورت معاد را.

دین و زندگی دوم                                             درس 7                                                              منزلگاه بعد

1ـ تنها آیه ای از قران که کلمه برزخ بکار رفته است کدام است.

2ـ محل تعیین سرنوشت انسان عالم ................ و عامل تعیین کننده با توجه به آیه « و نکتب ما قدموا و آثارهم » اعمال ................و ................. می باشد.

3ـ مهمترین شباهت دنیا و برزخ چیست.

4ـ مهمترین شباهت میان آخرت و برزخ کدام است.

5ـ برزخ در لغت به چه معناست و عالم برزخ یعنی چه.

6ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر یعنی چه.

7ـ توفی به چه معناست.

8ـ تفاوت دنیا و برزخ چیست.

9ـ پس از مرگ روح انسان چه حالتی دارد.

10ـ سخن گفتن انسان بعد از مرگ با خدا و فرشتگان بیانگر چیست.

11ـ اعمال تقدم چیست.

12ـ اعمال ما تاخر یعنی چه.

13ـ قرار دادن بدعت بد و راه و روش خوب جزء کدام اعمال است.

14ـ اولین مرحله عذاب گناهان چیست.

15ـ ینبا الانسان یومئذ بما قدم و اخر اشاره به کدام عالم است.

16ـ الذین تتو فاهم الملائکه ........ ادخلو الجنه منظور از جنت چیست.

17ـ آیه حتی اذاجاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترک» بیانگر چیست.

18ـ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون بیانگر کدام عالم است.

19ـ کسانی که خود را مستضعف می دانند قرآن به آنها چه می گوید.

20ـ سرنوشت کسانی که به خود ظلم کرده اند چیست.

21ـ با بیان امام صادق (ع) روح تونی شدگان در ........... قرار می گیرد.

22ـ عبارات قرانی «قالو فیم کنتم کنا مستضعفین فی الارض » گفتگوی  ............ با ........... است .

23ـ شش چیزی که از نظر امام صادق(ع) مومن پس از آنها بهرمند شود کدام است.

24ـ مطابق فرمایش امام صادق (ع) مومن پس از مرگ شش چیز بهره مند می شود این حدیث اشاره به کدام اعمال است.

25ـ از نظر پیامبر (ص) هر کس سنت زشتی را باب کند تا وقتی مردم بداند عمل می کند .

26ـ اگر انسان از دشمنان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که این بدترین و بد لباس ترین خلق خداست.

27ـ مطابق فرمایش علی (ع) اگر انسان از دوستان خدا باشد در کدام مرحله و چه کسی نزد او می آید که خوش چهره ترین و خوش بو ترین افراد است.

28ـ سه چیز که در قبر بد انسان وارد می شود چیست.

29ـ سخن گفتن پیغمبر با کشتگان بد بیانگر چیست.

30ـ مطابق آیه 99 مومنون آن گاه که مرگ یکی از آنها برسد می گوید مرا باز گردان ...........

31ـ برزخ دوره ............... نیست و پرونده انسان ............. .

32ـ اولین سوالی که ملائکه از ستم کاران پس از مرگ می پرسند چیست.

33ـ طبق حدیثی از امام کاظم روح مومن حداقل چند وقت یک بار پس از مرگ به دیدار خانواده اش می آید.

34ـ براساس حدیث اما کاظم (ع) مومنان پس از مرگ بر حسب چه معیاری می تواند به دیدار نزدیکان خود برود.

35ـ از نظر اما کاظم (ع) روح مومن حداقل چند بار به دیدار خانواده اش می رود.

36ـ از تدبر برآیه ی شریفه ونکتب ما قد موا و آثارهم چه فهمیده می شود.

37ـ عبارت « النار یعرضون علیها غدّوا و عشیا در ارتباط با چه کسانی است و بیانگر چیست.

دین و زندگی دوم                                درس 8                                                                               واقعه بزرگ

1ـ اولین حادثه برای ورود به قیامت ............ است .

2ـ مرحله برپائی قیامت شامل چه حوادثی است.

3ـ نفخ صور یعنی چه.

4ـ تغییر ساختار زمین و آسمان در کدام مرحله اتفاق می افتد.

5ـ آیات زیر هر کدام به کدام حادثه مرحله اول اشاره دارد.

الف : و نفخ فی الصور

ب : فصق من فی السماوات

6ـ در آستانه  ........... بساط فعلی جهان در هم فرو می ریزد.

7ـ هنگام برپایی قیامت کدام واقعه بر سایرین تقدم دارد.

8ـ بر اثر کدام واقعه مردگان همه زنده می شوند.

9ـ حوادث مرحله دوم قیامت کدام است.

10ـ برپایی قیامت دارای .............. مرحله است که .......... با نفخ صور آغاز می شود.

11ـ بر چیده شدن حیات و آشکار شدن حقایق مربوط به کدام مرحله قیامت است.

12ـ آیات زیر مربوط به کدام مرحله است

الف : منها خلقناکم و فیها نعیدکم

ب : ثم نفخ فیه اخری

ج : فاذاهم قیام ینظرون

د : و اشرفت الارض بنور ربها

هـ ـ و وضع الکتاب

و ـ وجی ء بالنبین و الشهدا

ز : و قضی بینهم بالحق

ح : و نضع الموزین القسط

13ـ کدام عبارت بیان گر و وسیله ی سنجش اعمال در قیامت است.

14ـ آیه وفیت کل نفس ما عملت بیانگر کدام واقعه است و در کدام مرحله است.

15ـ نورانی شدن زمین در مرحله دوم به چه معنایست.

16ـ بعد از آغاز رسیدگی به اعمال اولین قدم چیست.

17ـ بر اساس آیات و روایات شاهدان به اعمال ما چه کسانی اند و در کجا .

18ـ چرا امامان و پیامبران معیار سنجش اعمال ما هستند.

19ـ وی شاهد و ناظر بر همه ی پیامبران رواست .

20ـ شاهدان روز قیامت چه کسانی اند.

21ـ آنها در طول زندگی انسان همواره مراقب انسان بوده اند و تمامی اعمال آنها ثبت کرده اند.

22ـ در قیامت چون بدکاران سوگند دروغ یاد کنند چه اتفاقی می افتد.

23ـ تفاوت نامه ی در دنیا با نامه ی عمل در قیامت چیست.

24ـ نامه عمل انسان در قیامت چگونه است.

25ـ امام صادق (ع) در مورد و زن اعمال در قیامت میزان را چگونه معنا کرده اند.

26ـ با توجه به آیه ی فاما من تقلت موزاینه میزان یعنی چه .

27ـ منظور از موازین یا معیار سنجش اعمال انسان در آخرت چیست.

28ـ معیار و وسیله سنجش اعمال .................... .

29ـ سنجشگر اعمال ما در قیامت کیست.

30ـ ارزش اعمال انسان به چه چیزی بستگی دارد.

دین زندگی دوم دبیرستان                                             درس 9                                           فرجام کار

1ـ ترجمه آیه «و سبق الذین کفرو الی جهنم زمراً» چیست.

2ـ حتی اذا اذاجاء و ها فتحت ابوابها در مورد چیست.

3ـ عبارت « الم یا نکم رسل منکم ینلون علیکم ءایات ربکم » از زمان چه کسی و خطاب به کیست.

4ـ مخاطب « سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین» چه کسانی هستند.

5ـ و قالو الحمد لله الذی صدقنا وعده از زبان چه کسانی هستند.

6ـ عبارت« قیل ادخلو ابواب جهنم خالدین فیها» را ترجمه کنید.

7ـ و سبق الذین اتقوا ربهم الی الجنه زمراً در چه مرحله ای است.

8ـ جهنم و بهشت به ترتیب چند در دارد.

9ـ آتش جهنم به ........ سر می کشد و از ............. سر چشمه می گیرد.

10ـ ماموران عذاب چه خصوصیتی دارند.

11ـ دوزخیان وقتی دچار عذاب شدند چه می گویند.

12ـ جهنمیان از خدا چه درخواستی دارند.

13ـ پاسخ قطعی خدا به درخواست جهنمی ها چیست.

14ـ جهنمی ها چه کسی را مقصر می شمارند.

15ـ من بر شما تسلطی نداشتم جز این که شما پذیرفتید از زبان کیست.

16ـ فرشتگان در برابر درخواست تخفیف از طرف جهنمی ها به آنها چه می گویند.

17ـ برخورد نگهبانان بهشت با بهشتیان چگونه است و چه وعده ای می دهند.

18ـ بهشتیان چگونه در بهشت قرار می گیرند.

19ـ بالاترین درجه بهشت چیست.

20ـ مزد و پاداش رسالت پیامبر چیست.

21ـ مظهر تمام و کمال و جلوه های زیبائیهای خدا و نزدیک ترین افراد به خدا کیست.

22ـ قل ما سالتکم من اجر فهو لکم ان اجری الا علی الله بیانگر چیست.

23ـ ................. سبب پیروی از خدا ............... نشانه عدم صداقت در دوستی است.

24ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یعنی چه .

25ـ قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحیکم الله بیانگر چیست.

26ـ قل ان کنتم تحبون اله فاتبعونی باطل کننده کدام اعتقاد است.

27ـ ما احب اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

28ـ اسالک حبک اله من عصاه از کیست و بیانگر چیست.

29ـ اعمالی که ما را به خدا می رساند مشهور به چیست.

30ـ دوست دار خدا .......................... است.

31ـ عاشق روشنایی از تاریکی می گریزد به کدام اثر محبت خدا اشاره دارد.

32ـ لا تجد قوماً یومنون الله و الیوم الاخر یوادون من حاد الله و رسوله به کدام اثر محبت به خدا اشاره دارد.

33ـ پایه و اساس اسلام چیست.

34ـ لا اله الا الله از چه نفی و اثباتی تشکیل می شود.

35ـ دو پایه دینداری کدام است.

36ـ تولی و تبری یعنی چه .

37ـ از نظر امام خمینی تحقق دیانت به چه بستگی دارد.

38ـ خلوص عشق موجدین چگونه میسر می شود.

39ـ اذا قالو لقو مهم انا براء منکم و مما تعبدون و به کدام اثر محبت الهی اشاره دارد.

40ـ اساس و پایه دینداری به بیان قران چیست.

41ـ قربی در آیه ی قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموه فی القربی چه کسانی هستند.

42ـ مصرع نبودن نقش دو عالم که رنگ الفت بود دلالت دارد به تقدم  ............... بر ....................

43ـ در قران اجر رسالت پیامبر چه معرفی شده است و علت آن چیست.

44ـ انا براءاء منکم و ما تعبدون من دون الله به کدام اصل دینداری اشاره دارد.

45ـ جمله هر کس به دنبال سعادت است باید عشق را در وجود خود احیاء کند یا چه بیتی اشاره دارد.

46ـ آیه فذوقوا ما کنتم تکنزون بیانگر چیست.

47ـ از آنچه می بافی همه روزه بپوش / ز آن چه می کاری همه روزه بنوش بیانگر چیست.

48ـ چه بعدی از اعمال زندگی دنیوی انسان در عالم آخرت باز می گردد.

49ـ قوانین و مقررات قضایی جزء کدام دسته از انواع پاداش ها و کیفرهاست.

50ـ به ترتیب جنبه ظاهری و باطنی عمل چگونه است.

51ـ در کدام نوع پاداش و کیفر تناسب میان جرم و کیفر اهمیت دارد تا عدالت برقرار شود.

52ـ کدام نوع رابطه مخصوص نامه اعمال است که انسان با خود به قیامت می برد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                   درس 10                                                 اعتماد بر او

1ـ از مهم ترین عوامل تقویت کننده ی عزم می باشد.

2ـ و لو کنت فظا غلیظ القلب یعنی چه.

3ـ آیه و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله بیانگر چیست.

4ـ توکل به چه معناست.

5ـ رابطه توکل با معرفت و ایمان چیست.

6ـ نتیجه توکل چیست.

7ـ خداوندا تو با دوستانت بیش از دیگران انس می گیری و برای اصلاح کار آنها که بر تو توکل می کنند از خودشان آماده تری از کیست.

8ـ نتیجه عدم توکل با معرفت و ایمان چیست.

9ـ خدا در قران قبل از توکل پیامبر را به چه مواردی سفارش کرده است.

10ـ لا نفضوا من حولک یعنی چه .

11ـ عبارت و شارهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله خطاب به کیست.

12ـ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلین به چه معناست.

13ـ دوران تصمیم های بزرگ است.

14ـ چرا هر عمر می گذرد دوران تصمیم های بزرگ کاهش می یابد.

15ـ خصوصیات دوران جوانی و نوجوانی چیست.

16ـ در چه زمانی به توکل و اعتماد به خدا نیاز شدیدتری احساس می شود.

17ـ تفاوت توکل با ریسک کردن چیست.

18ـ ریسک کردن در چه مواردی است.

19ـ انی توکلت علی الله ربی و ربکم بیانگر چیست.

20ـ آیه ما توفیقی الا با لله علیه توکلت و الیه انیف سخن چه کسی است.

21ـ توکل کردن گفتن یک جمله نیست بلکه ........................ .

22ـ چه وقت خدا کارهای ما را به بهترین وجه چاره می کند.

23ـ توکل چه زمانی معنا دارد.

24ـ توکل کننده و امید دهنده به چه کسانی است.

25ـ گر توکل می کنی در کار کن / کشت کن پس تکیه بر جبار کن بیانگر چیست.

26ـ طبق آیات آخرین مرحله قبل از توکل چیست.

27ـ حضرت هود در برابر لجاجت قوم خود چه می فرماید.

28ـ شرایط توکل حقیقی چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                                 درس 11

1ـ الذین جاهد و افینا لنهدینهم سبلنا به کدام مرحله تکامل انسان اشاره دارد.

2ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خدا چیست.

3ـ برنامه های زندگی در ارتباط با خود چیست.

4ـ برنامه های زندگی در ارتباط با دیگران چیست.

5ـ انجام صحیح و به موقع نماز انتخاب دو دست و حسابرسی از اعمال به ترتیب مربوط به کدام حوزه برنامه زندگی است.

6ـ آفرینش با .................. و ................ آغاز شد.

7ـ آیه «ورحمتی وسعت کل شیء» بیانگر کدام صفت الهی است.

8ـ خداوند با کدام اسم آدمیان را آفرید.

9ـ بیت «نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت» بیانگر چیست.

10ـ بیت «طفیل هستی عشق اند آدمی و پری ارادتی بنما تا سعادتی ببری» بیانگر چیست.

11ـ خدا چگونه اسم غفار خود را به نمایش گذاشت.

12ـ سرچشمه بیماری از تصمیم های انسان است.

13ـ عامل خروج از خود محوری چیست.

14ـ عامل تقویت محبت به خدا چیست.

15ـ اثرات محبت به خدا چیست.

16ـ الهی سینه ای ده آتش افروز در آن سینه دلی همه سوز از زبان کیست.

17ـ اکسیری است که مرده را حیات می بخشد و زندگی حقیقی به وی عطا می کند.

18ـ .و من الناس من یتجد من دون الله انداواً ................ و الذین آمنو اشد حبا لله بیانگر چیست.

19ـ قل لا اسالکم علیه اجراً الا الموره فی القربی به کدام آثار محبت خدا اشاره دارد.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                  درس 12                               فضیلت آراستگی

1ـ حدیث ان الله جمیل و یحب الجمال از کیست.

2ـ سه ویژگی حضور مومنان در اجتماع چیست.

3ـ دین اسلام دین آراستگی ....................... و ...................  است.

4ـ البسو البیامین فانه اطیب و اطهر از کیست و بیانگر چیست.

5ـ التجمل من اخلاق المومنین از کیست و بیانگر چه مفهومی است.

6ـ خداوند زیبایی و آراستگی را درست دارد و از پرداختن به خود و ژولیده نشان دادن بدش می آید از کیست.

7ـ دو رکعت نماز با بوی خوش بهتر از.................. است از کیست.

8ـ خداوند دوست دارد وقتی بنده اش به سوی دوستانش می رود خود را آماده و آراسته کند از کیست.

9ـ چرا برای مومن آراستگی در طول روز حفظ می شود.

10ـ تجمل در احادیث به چه معناست.

11ـ ظاهر هر کس .................... است.

12ـ چه چیزهای اعمال و ظواهر را می رساند.

13ـ تاثیر ظاهر با باطن انسان چگونه است.

14ـ عفاف یعنی چه.

15ـ انسان عفیف چه خصوصیتی دارد .

16ـ تاثیر عفت در ظاهر انسان چگونه است.

17ـ لباس نازک و بدن نما نپوشید زیرا چنین لباسی نشانه سستی و ضعف ایمان است از کیست.

18ـ بپرهیز از این که خود را برای دیگران بیارایی و با انجام گناه به جنگ با خدا برخیزی از کیست.

19ـ چرا امام پوشیدن لباس نازک را نشانه ضعف دین می داند.

20ـ چرا عفاف در زنان و دختران جلوه ی زیباتر و بدتر دارد.

21ـ زن کانون ................... خانواده است.

22ـ آراستگی زنان در جامعه باید چگونه باشد.

23ـ عرضه نابجای زیبای زیبائیها چه اثراتی دارد .

24ـ عزت در مقابل چه چیزی قرار دارد.

25ـ عزت نفس به چه معناست.

26ـ بزرگترین شکست چیست.

27ـ چرا عزتمند عفیف هم هست.

28ـ من کان یرید الفره فلله العزه جمیعاً بیانگر چیست.

29ـ از نیازهای مهم دوره نوجوانی و جوانی است.

30ـ جوان برای اثبات مفید بودن وجودش چه انجام می دهد.

31ـ کدام فضیلت اخلاقی است که سبب می شود انسان اندام ظاهری خود را وسیله ی خود نمایی و جلب توجه دیگران قرار دهند.

32ـ پیامبر اسلام به چه نوع لباس تاکید می کند چرا.

33ـ استفاده از عطر و لباسهای روشن در عبادتها چه حکمی دارد.

دین و زندگی سال دوم                                    درس 13                                           زیبائیهای عفاف

1ـ پوشش مناسب از نشانه های ................ و .............. است.

2ـ گرایش به پوشش در زن و مرد چگونه است.

3ـ پوشش و عفاف با چه چیزی رابطه مستقیم دارد.

4ـ دیدگاه اریان الهی درباره پوشش چیست.

5ـ دیدگاه یهود درباره پوشش و حجاب چیست.

6ـ حجاب در مسیحیت چگونه است.

7ـ وضعیت حجاب در زمان ظهور حضرت مسیح چگونه بود.

8ـ وضعیت زنان قبل از اسلام در ایران چگونه بود.

9ـ وی از همسر خود خواست که در جشن ازدواج بدون حجاب باشد ولی او نپذیرفت.

10ـ تفاوت فرهنگ ها درباره حجاب چیست.

11ـ آیه قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفضوا فروجهم بیانگر چیست.

12ـ و قل للمومنات یغضض ابصارهن و یحفظن فروجهن بیانگر چیست.

13ـ و لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها بیانگر چیست.

14ـ ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن بیانگر چیست.

15ـ پیامبر اکرم نگاه به نامحرم را به چه تشبیه نمی کند.

16ـ امام کاظم (ع) دیدن چه مقدار مجاز از بدن زن را برای دیدن توسط مرد نامحرم مجاز می شمارد.

17ـ از نظر امام صادق (ع) مقدار مجاز بدن زن برای دیدن توسط مرد نامحرم چقدر است.

18ـ قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیهن بیانگر چیست.

19ـ علت پوشش حجاب طبق آیه ذالک ادنی ان یعرفن چیست.

20ـ جلباب چیست.

21ـچگونگی و نوع پوشش به چه چیزی بستگی دارد.

22ـ معیار پوشش مردان از نظر اسلام چیست.

23ـ دو شرط پوشش زنان چیست.

24ـ چه چیزی دو شرط پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

25ـ دو مسئولیت مهم انسان در قبال هر نعمت چیست.

26ـ وظیفه زن در برابر اعطای زیبایی به او چیست.

27ـ چه چیزی زمینه ساز تفاوت پوشش برای زنان را به طور کامل داراست.

28ـ دیدگاه قرآن درباره حجاب چیست.

29ـ آیه شریفه « قل للمومنین یغضوامن ابصارهم» به چه مسئله ای اشاره دارد.

30ـ نظر اسلام درباره پوشش مناسب چیست.

31ـ اثرات حجاب و پوشش زنان چیست.

32ـ محارم سببی یعنی چه .

33ـ محارم نسبی یعنی چه.

34ـ محارم رضاعی کدام است.

35ـ کدام یک برای مردان محرم و کدام نامحرم اند.

1ـ دختر خواهر  2ـ زن پدر  3ـ زن برادر   4ـ مادر زن  5ـ دختر دایی 6ـ زن پسر

36ـ کدام یک برای زنان محرم و کدام نامحرم است.

1ـ پدر شوهر  2ـ شوهر مادر    پسر خواهر  4ـ شوهر خواهر  5ـ پسر شوهر  6ـ پسر برادر

37ـ فضل بن یسار از اصحاب کدام امام است.

38ـ ولیضر بن بخمر هن علی جیوبهن اشاره به چیست.

39ـ عمو و دایی و برادر جزء کدام محارمند.

40ـ اثرات حجاب چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                        درس 14                               نظارت هماهنگی

1ـ مخاطب آیه « اتقوا الله تقاته» چه کسانی اند.

2ـ در آیه «و اذکروا نعمه الله علیکم» منظور از نعمت چیست.

3ـ اتقواله حق تقاته بیانگر چیست.

4ـ و لا تموتن الا و انتم مسلمون بیانگر چیست.

5ـ آیه و اعتصمو بحبل اله جمیعاً و لاتفرقوا به چه چیزی دعوت می کند.

6ـ قران برای ایتکه اثر معجزه آسای اسلام را در ایجاد وحدت بیان کند از چه یاد می کند.

7ـ قران پس از سفارش به تقوی و وحدت به چه دعوت می کند.

8ـ ولکن منکم امه یدعون الی الخیر بیانگر چیست.

9ـ امر به معروف وظیفه چه کسی است.

10ـ و لاتکونو کالذین تفرقو و اختلفوا من بعد ما جاء هم البینات درباره چه کسانی است.

11ـ سرنوشت کسانی که با بی تقوایی به وحدت جامعه لطمه می زنند چیست.

12ـ پیامبر اسلام مثل یک جامعه را به چه تشبیه می کند.

13ـ 5 وجه مشترک میان سرنشینان کشتی و یک جامعه کدام است.

14ـ دو وظیفه مردم برای رسیدن به سعادت در جامعه چیست.

15ـ یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر بیانگر چیست.

16ـ دعوت به خیرها و نیکی ها چیست.

17ـ اثرات دعوت به نیکی ها چیست.

18ـ امام صادق(ع) بهترین دعوت به خیر و نیکی را چگونه می داند.

19ـ دعوت کننده مردم باشید اما نه با زیان بلکه با پارسایی از کیست.

20ـ خصوصیات دعوت عملی چیست.

21ـ مراتب بعد از دعوت عملی چیست.

22ـ چرا باید مقابل گناهکار اقدام مناسب کرد.

23ـ اقدام مناسب در در برابر گناهکار چیست و چگونه به اجرا در می آید.

24ـ امام حیسن (ع) هدف قیام خود را چه می داند.

25ـ از نظر حضرت علی (ع) اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود چه اتفاقی می افتد.

26ـ تاثیرات امر به معروف در جامعه از نظر امام باقر (ع) چیست.

27ـ امام صادق درباره چه گروهی می فرماید گروهی از اینان در کارهای گناههکاران شرکت نداشتند.

28ـ هر کس به کار نیکی امر یا از کار باز دارد را به خیر راهنمایی کند در آن عمل سهیم و شریک است.

29ـ و ما الاعمال کلها و الجهاد فی سبیل اله عند الامر بالمعروف ....... الا کنفته فی بحر لجی از کیست.

30ـ 4 شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر چیست.

31ـ اهمیت اموری مانند اصول دین یا مذهب و حفظ عقاید مسلمان به چه علت است.

32ـ اما حسین(ع) و یارانش به چه علت مصیبت بزرگی را تحمل کردند.

33ـ مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر چیست.

34ـ مرحله زبانی کدام مرحله از امر به معروف و نهی از منکر است.

35ـ مرحله سوم امر به معروف و نهی از منکر چیست.

36ـ کدام مر حله امر به معروف در حوزه مسئولیت حاکم اسلامی است.

37ـ عدم در پیش گرفتن روش صحیح امر به معروف چیست.

38ـ توصیه های موثر امام خمینی در امر به معروف چیست.

39ـ امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

40ـ امام حسین (ع) عمل خود را در مبارزه ی با حکومت فاسد چه نامیدند.

41ـ علم به بی تاثیری امر به معروف و نهی از منکر ............ امر و نهی موجب .................. تکلیف است.

42ـ اگر انسان احتمال مفسده و ضرر جانی یا مالی بدهد امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد.

43ـ آن گاه که ضروریات دین در خطر است وظیفه مکلف چیست.

44ـ روی بر گرداندن از گناهکار و موعظه کردن به ترتیب جزء کدام مراحل است.

45ـ وحدت مسلمانان چگونه تامین و تضمین می شود.

46ـ در حکم پیش گیری و مانع گسترش گناه است.

47ـ از نظر حضرت علی (ع) تمام کارهای نیک در مقابل امر به معروف ............

48ـ امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با چه اموری است.

49ـ طبق فرمایش امام علی(ع) اگر امر به معروف ترک شود کدام نزد خدا قبول نمی شود.

50ـ مهم ترین شرط کسی که می خواهد مردم را به خیر و نیکی دعوت کند چیست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                                           درس 15                                  کار، گوهر زندگی

1ـ از ارکان مهم زندگی اجتماعی انسان است.

2ـ سخن از کار به چه معناست.

3ـ هدف از ذکر نعمت های خداوند در قرآن چیست.

4ـ عبارت ان فی ذالک لایه لقوم یتفکرون و لقوم یعقلون و لقوم یذکرون بیانگر چیست.

5ـ داشتن هدف ها و آرمان ها بزرگ از خصوصیات چه دورانی است.

6ـ امید و تلاش از خصوصیات کدام دوران است.

7ـ با چه چیزی می توان به اهداف بزرگ خود در زندگی رسید.

8ـ چه چیزی به هدف های بلند واقعیت می بخشد.

9ـ راه رسیدن به سربلندی برای یک ملت چیست.

10ـ عواقب کار کسانی که با سوء استفاده ثروتی بدست می آورند برای خودشان چیست.

11ـ عواقب ثروتهای کلان باد آورده برای جامعه چیست.

12ـ خصوصیات افرادی که با سوء استفاده ثروتی به دست می آورند چیست.

13ـ از نظر پیامبر این افراد در قیامت در شمار انبیاء هستند.

14ـ کسی که شب را در حال خستگی ناشی از کار بگذراند کاری که برای درآمد حلال بوده است شب را آمریده به سر آورده است از کیست.

15ـ امام صادق (ع) چند نفر شاگرد دارد.

16ـ امام صادق (ع) به ابو عمر و شیبانی چه گفت.

17ـ امام کاظم (ع) درابهره کار و تلاش چه می فرماید.

18ـ منظور امام کاظم (ع) از افراد برتری که کار می کردند چه کسانی بوده است.

19ـ رسول خدا درباره چه کسی فرمود از چشم من افتاد.

20ـ ملعون من القی کله علی الناس از کیست و بیانگر چیست.

21ـ از نظر حضرت علی (ع) ............. و ............ با هم عقد زوجیت بستند و فرزندی به نام ......... از آنها متولد شد.

22ـ آثار کار و تلاش برای مرد چیست.

23ـ آثار کار و تلاش برای جامعه چیست.

24ـ آثار تنبلی و بیکاری برای فرد چیست.

25ـ آثار تنبلی و بیکاری برای جامعه چیست.

26ـ .......... سازنده انسان و .......... فاسد کننده اوست.

27ـ آثار تربیتی کار در انسان چیست.

28ـ استعدادهای انسان چه زمانی ظهور می شود.

29ـ اثرات تنبلی در فرد چیست.

30ـ وی قدر زحمت و کار را می داند از رنج مردم به رنج می افتد.

31ـ .............. کارخانه سازندگی و تربیت و تعالی بخش احساسات انسانی است.

32ـ اگر نفس خود را به کاری مشغول نکنی او تو را مشغول می کند از کیست و بیانگر کدام اثر کار است.

33ـ اتقان در کار یعنی چه .

34ـ کسی که اهل کار است چه خصوصیاتی دارد.

35ـ و تری الفلک مواخر فیه یعنی چه.

36ـ تسیمون یعنی چه.

37ـ حمل صخره های سترگ از قلی کوه های رفیع از بار منت آدمیان برایم دوست داشتنی تر است بیانگر کدام اثر کار است.

38ـ کسی که اهل کار است از رنج مردم به رنج می افتد به کدام اثر کار اشاره دارد.

39ـ حدیث ملعون من القی کله علی الناس بیانگر چیست.

40ـ لحماً طریاً درباه چیست.

41ـ نزول باران رویش گیاهان انواع میوه ها نشانه های الهی برای چه گروهی است.

42ـ تسخیر شب و روز خورشید و ماه ستارگان به نشانه های الهی برای چه گروهی است.

43ـ خداوند انچه را در زمین به رنگ های گوناگون برای انسان پدید آورد نشانه برای چه کسانی است.

44ـ از چه چیزی می توان هم چون کیمیایی نام برد که مس وجود انسان را به زر تبدیل می کند.

45ـ ان فی ذالک لایه لقوم یذکرون به چه معناست.

دین و زندگی دوم دبیرستان                    درس 16                                              کار در نظام اقتصادی

1ـ نقش کار در بینش و تفکر اسلامی چیست.

2ـ بر چه اساس مالک اصلی همهی موجودات خداست.

3ـ منطق فطرت درباره مالکیت چیست.

4ـ هر کس به آباد کردن زمینی که بی استفاده است بپردازد آن زمین از ان او خواهد بود از کیست و طبق چه منطقی است.

5ـ به چه فعالیتی کار گویند.

6ـ دوست ندارم آسیابی را اجاره کنم و همان آسیاب را باقیمتی بیش تر به دیگری اجاره دهم از کیست و بیانگر چیست.

7ـ از امام کاظم سوال شد شخصی یک ماده غذایی را موجود آیا می تواند بیش از تحویل کالا آن را به دیگری بفروشد امام چه جوابی داد.

8ـ از نظر فقها معامله در کارهای کاذب چه حکمی دارد.

9ـ کارهایی که انسان انجام می دهد به چند گروه تقسیم می شود.

10ـ تاثیر کارهای کاذب به اقتصاد جامعه چیست.

11ـ چه هنگام ربا پیش می آید.

12ـ ربا یعنی چه.

13ـ آثار ربا در جامعه چیست.

14ـ نمونه ربا در جامعه چیست.

15ـ یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذرو اما بقی من الربا ان کنتم مومنین بیانگر چیست.

16ـ فان لم تفعلوا فاذنو بحرب من الله و رسوله بیانگر چیست.

17ـ از نظر قرآن راه افزایش ثروت در جامعه چیست.

18- و ما آتیتم من رباً یربوا فی اموال الناس فلا یربوا عندالله بیانگر چیست.

19- و ما آتیتم من زکاه تریدون وجه الله بیانگر چیست.

20- اما رضا (ع) علت حرام بودن ربا چیست .

21- دو عامل دخیل در هر فعالیت اقتصدی چیست .

22- با ............ و .............. مشارکت اقتصادی بوجود می آید.

23- تقسیم سود در فعالیت اقتصادی چگونه است.

24- برنامه اسلام در مورد ثروت و سرمایه چیست.

25- از راههای برقراری عدالت چیست.

26- سودی که از راه فعالیت اقتصادی میان دارندگان سرمایه تقسیم می شود چه حکمی دارد.

27ـ کانون مشارکت کار و سرمایه و محلی است که صاحبان پول و سرمایه ثروت خود را بدانجا سپارد.

28ـ اساس بانکداری در نظام اسلامی چگونه است.

29ـ روش بانکداری اسلامی در اعطاء وام چگونه است.

30ـ بانکداری اسلامی در مشارکت با وام گیرنده ................... .

31ـ در بانکداری اسلامی چه چیزی اهمیت دارد.

32ـ قانون بانکداری که در مجلس تصویب شده بر چه اساسی است.

33ـ هزینه های جامعه از چه راههای تامین می شود.

34ـ منظور از اتفاق واجب و مستحب چیست.

35ـ هزینه های ناشی از خل ها و شکاف های موجود در جامعه از چه راهی است.

36ـ کدام هزینه ها با انفاق جبران می شود.

37ـ اموالی که افراد صاحب ثروت در راه خدا صرف امور خیریه می شود چه نام دارد.

38ـ قرآن بعد از نماز به چه چیزی تاکید می کند.

39ـ انما الصد قات للفقراء و المساکین و العالمین علیها ....... بیانگر کدام انفاق است.

40ـ زکات به چه چیزهایی تعلق می گیرد.

41ـ غلات اربعه کدام است و چه چیزی به ان تعلق دارد.

42ـ موارد مصرف زکات چیست.

43ـ زکات امموال در چه صورتی واجب است.

44ـ حد نصاب در زکات یعنی چه.

45ـ نیت زکات باید چگونه باشد.

46ـ زکات طلا و نقره در چه صورتی واجب است.

47ـ منظور از انعام ثلاثه چیست و چه به آنها تعلق می گیرد.

48ـ زکات فطره چیست.

49ـ میزان زکات فطره چیست.

50ـ کسی که دیگری باید فطره او را دهد دادن فطره توسط او چه حکمی دارد.

51ـ کسی که نمی تواند مخارج سال خود را تامین کند زکات فطره .......... .

52ـ انسان باید زکات فطره را به قصد ............... .

53ـ خمس به چند چیز تعلق می گیرد و رایج ترین ان چیست.

54ـ مقدار خمس را بنویسید.

55ـ مصارف خمس را نام ببرید.

56ـ منظور از حساب سال چیست.

57ـ تا خمس مال پرداخت نشود استفاده از آن ............. .

58ـ اگر با پولی که خمس آن داده نشده است خانه ای خریداری شود حکم نماز در آن چیست.

59ـ آذوقه خانه اگر از سال زیاد بیاید حکم آن چیست.

60ـ طلا و زیور آلات اگر بیش از مقدار مصرفی باشد خمس ............. .

61ـ اگر چیزی که خمس آن داده نشود به کسی هدیه شود ............. .

62ـ اگر بچه ای سرمایه ای داشته باشد و از آن منافعی بدست آید چه حکمی دارد.

63ـ هدف مالیات چیست.

64ـ هزینه جامعه چگونه باید تأمین شود.

65- وظیفه نظام اسلا می در قبال خمس و زکات و مالیات چیست.

66- از نظر حضرت علی (ع) بهبودی و صلاح دیگران در چیست.

67- از نظر حضرت علی (ع) کار مردم چه وقت سامان می یابد.

68- از نظر حضرت علی (ع) حاکم قبل از مالیات باید به چه فکر کند.

69- زیور آلات خانم ها ............. ندارد ولی ممکن است ................... داشته باشد.

70- هزینه های جامعه از دو راه ............... و ..................... تأمین می شود.

71- حد نصاب پرداخت زکات برای سکه های نقره چیست.

72- برای انجام کدام واجب باید سال تعیین کرد.

73- به ترتیب حد نصاب و حساب سال برای چه مطرح می شود.

74- آیه انما الصدقات للفقراء برای چه نازل شده است.

75- واعلموا انما غنمتم من شیء در ارتباط با چه چیزی است؟

76- خداوند ادامه چه چیزی را اعلان جنگ با خدا و رسولش می داند.


 

آزمون دین وزندگی 2                                            درس 1و2                             

1- آیه ی ولله ملک السوات والارض بیانگر کدام مورد است.

الف) مالکیت همه ی اشیاء از آن خداست اما مالکیت های حقیقی دیگری هم وجود دارد.

ب) مالکیت همه ی اشیاء از آن خداست و تنها او مالکیت حقیقی و اصیل دارد.

ج) مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست و انسان مالم بر اموالش می باشد.

د) مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین ها از آن خداست و انسان مالک برجسم خود است.

2- پیام آیه ی ربنا ما خلقت هذا باطلا کدام است.

الف) خداوند افراد باطل را خلق نکرده            ب) خدا ما را از باطل دور کن

ج) خلقت جهان بیهود نیست              د) خدایا ما را به باطل مبتلا نکن

3- مقصود از اختلاف الیل و النهار چیست ؟

الف) تفاوت های شب و روز                                    ب) آمد و شد شب و روز

ج) اختلاف شب و روز                                          د) فانی بودن روزگار

4- عبارت الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً در توصیف چه کسانی است.

الف) اولی الابصار                                                ب) اولی الالباب

ج) اولی الایدی                                                     د) اولی الافکار

5- کدام ویژگی است که مانند روح در همه ی اجزاء و فعالیت ها و همکاری مجموعه ی منظم وجود دارد.

الف) مجزا بودن                                        ب) خواص ویژه

ج) غایت                                                             د) آرامش مخصوص ویژه

6- خردمندان پس از تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین چه می گویند.

الف) ربنا فاغفر لنا ذنوبنا                            ب) ربنا افرغ علینا صبراً

ج) ربنا ما خلقت هذا باطلا                           د) الف و ب

7- از ویژگیهای خلقت خدا مطابق خطبه 90 نهج البلاغه نیست.

الف) حرکت دلخواه نیروهای عالم      ب) آفرینش بدون سابقه و الگوی قبلی

ج) آفریدهها برهان خداوندی او هستند د) خلقت براساس مقیاس و نظم است

8- از ویژگیهای جهان واقعی است.

الف) عدم وجود نظم و ترتیب                        ب) وظیفه ی معین و کار مخصوص هر جزء

ج) احتمال وقوع هر حادثه ای بدون علت    د) عدم همکاری بین اجزاء

9ـ قرآن کریم جهان را .................... معرفی می کند.

الف) متغییر و متحرک                                       ب) آنچه خدا خلق کرد حق است.

ج) خداوند آن را جزبه حق خلق نکرد.                   د) آنچه خدا خلق نکرد جز حق است

10ـ ما خلق الله ذالک الا بالحق یعنی چه .

الف) آن را خداوند جز به حق خلق کرد                  ب) آنچه خدا خلق کرد حق است

ج) خداوند ان را چون به حق خلق نکرد                  د) انچه خدا خلق نکرد جز حق است

11ـ کدام رابطه زیر عرضی است.

الف) سلول برگ – برگ – درخت                          ب) سلول ساقه- ساقه- درخت

ج) ریشه- ساقه- برگ                                         د) سلول ریشه- ساقه- درخت

12ـ آیه «هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً ...... به کدام موضوع دلالت دارد.

الف) انفجار شدید در قیامت     ب) حساب میزان اعمال         ج) نظم و ترتیب در آفرینش      د) تعیین سال

13ـ تغییرائ زیست محیطی که در اثر تخریب لایه ازن بوجود آمده نشان دهنده چیست.

الف) نظام واحد جهانی                                     ب) تاثیر خورشید بر جزر و مد

ج) عدم ارتباط قوانین زمین با کرات دیگر            د) وجود نظام واحد روی کره زمین

14ـ و الیه یرجعون اشاره به چیست.

الف) نبوت                        ب) توحید                         ج) معاد                د) عدل الهی

15ـ مبداء و منشاء دانش بشری ................. است.

الف) قوه تفکر انسان و فضیلت یافتن آن            ب) فطرت حقیقت جوی کاوش گری آن   

ج) قوه تفکر انسان و نظام قانونمند جهان           د) نظام قانونمند جهان و بعدی نهایت طلبی او

16ـ آیات زیر را ترجمه کنید.

الف) افغیر دین الله یبغون

ب) الم تر ان الله یسبح له من فی السموات و الارض

ج) هو الذی جعل الشمس ضیاء

17ـ از آیات زیر چه نکاتی استنباط می شود.

الف) ربنا ما خلقت هذا باطلا

ب) الم شر ان الله یسبح له من فی السموات


 

آزمون دین وزندگی 2                                            درس 1و2                             

1ـ آیه شریفه « و نحن اقرب الیه من حبل الورید» بیانگر چیست.

الف) رحمت و مهربانی خدا بر انسان  ب) پیوند مستحکم این با فطرت

ج) رعایت حقوق نزدیکان      د) علم و احاطه ی خدا بر انسان

2ـ آیه ی شریفه ی « ان الله وعدکم وعد الحق» بیانگر چیست.

الف) شیطان نیز اقرار می کند که وعده ی خدا حق است

ب) شیطان نیز اقرار می کند که وعده خدا باطل است

ج) صالحان به درست بودن وعده ی الهی اعتقاد دارند 

د) پیامبر اقرار می کنند الهی حق است.

3ـ کدام عبارت صحیح است.

الف) روح ادمی هیچ گونه تغییری نمی پذیرد

ب) روح آدمی تغییرات بسیار می یابد

ج) روح آدمی تجزیه و تحلیل نمی پذیرد

د) روح ادمی مستهلک نمی شود و به چیز دیگر تبدیل نمی گردد.

4ـ از کدام یک ودیعه های الهی در روایات به نجات دهنده تعبیر شده است و کدام یک انسان را از گناه باز می دارد.

الف) نفس لوامه .عقل  ب) عقل. سرشت خدا آشنا ح) نفس لوامه. وجدان اخلاق

د) عقل . وجدان اخلاقی

5ـ آیه شریفه «.......... و ان تقولو علی اله ما لا تعلمون» درباره کدام یک از موانع رشد و رستگاری سخن می گوید واین مانع کارش چیست.

الف) نفس اماره فرا خواندن به طلب هر چه بیشتر لذت ها

ب) دام های شیطان آراستن و زیبا نشان دادن گناه

ج) نفس اماره فرا خواندن به طلب هر چه بیشتر لذت ها

د) دام های شیطان آراستن و زیبا نشان دادن گناه

6ـ بیزاری از بدی ها و زشتی ها در نتیجه دارا بودن کدام سرمایه ی ارزشمند در انسان است .

الف) سرشت خدا آشنا   ب) وجدان اخلاقی  ج) قوه تعقل  د) گرایش به نیکی ها و زیبائی ها

7ـ انسان در چه صورتی کرامت و شرافتی را که خداوند به او بخشیده خواهد یافت.

الف) هنگامی که خویشتن خویش را درک کند و خود واقعی را دریابد.

ب) هنگامی که بدکاری و تقوی را از یکدیگر باز شناسد

ج) هنگامی که به خدای خود و اسماء و صفات او معرفت پیدا می کند.

د) هنگامی که به مقام خلافت الهی نایل شود.

8ـ از واژه های « من طین » و « من روح» کدام امر استفاده می شود.

الف) دو بعد مادی و غریزی انسان  ب) دو بعد معنوی و مجرد انسان

ج) دو بعد مادی و مجرد فرشتگان  د) دو بعد مالی و معنوی انسان

9ـ آیه شریفه ی « کل قد علم صلاته و تسبیحه» کدام موضوع را خاطر نشان می سازد.

الف) علم الهی به نماز و تسبیح موجودات ب) ارزش نماز و تسبیح انسان ها

ج) هدایت تشریعی موجودات     د) هدایت تکوینی موجودات

10ـ در آیات قران خداوند به  آن ها که به غیر از دین خدا را می جویند چه چیزی را متذکر شده است.

الف) تقدیر منازل ماه برای تعلیم شمار سالها 

ب) درک نماز و تسبیح خویش برای مرغان در پرواز

ج) تسلیم امر خدا بودن آن که در آسمانها و زمین است و علم خدا به آنچه انجام می دهد.

11- زیان کارترین مردم طبق آیات قرآن چه کسانی اند.

الف : کسانی که مال خود را راه حرام مصرف می کنند.       ب: ربا خوران

ج : کسانی که به آیات و دیدار خدا کافر شدند.  د: کسانی که امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند.

12- از خصوصیات خداپرستان واقعی نیست.

الف: تقاضای مرک از خدا         ب: آرزوی طول عمر از خدا

ج: زندگی زیبا در دنیا               د: ترجیح مرگ باعزت به زندگی با ذلت

13-عبارت یطمون ظاهراً من الحیاه الدنیا با کدام یک ارتباط دارد.

الف: انکار ملاقات خدا                   ب: سطحی نگری منکرین آخرت درباره دنیا 

ح: نیدیشیدن درباره نظام خلقت      د: رضایت به دنیا وقناعت بدان

14- نگرانی انسان ها از مرگ زائیده چیست.

الف: میل به جاودانگی  ب: میل به زندگی دنیا 

ج: علاقه به مقام        د: ناتوانی از فهم حیات

15- از دلایل عنبر مادی بودن روح است.

الف: میل به پرستش     ب: حقیقت جویی 

ج:ثبات شخصیت       د: فطرت الهی

16- پایه «ونفس وما سواما فالهمما فجور ها و تقواها» به کدام ودیعه الهی اشاره دارد.

الف: تعقل      ب: سرشت خدا آشنا       ج: وجدان اخلاقی        د: گرایش به نیکی ها

17- مطابق نهج البلاغه «آثار صنع و نشانه های حکمت خدا در    است.

الف: نوآوری های بی سابقه و خلقت بی نظیرش  

ب: مقایس نظم مشخص و اندازه ی مخصوص او

ج: داشتن نظم و ظرافت        د:آینده نگری و تقلیدی نبودن خلقت او

18- الذین یذکرون اله قیاعاً و قعوداً در وصف چه کسانی است.

الف: اولی الابصار           ب: نمازگزاران                ج: مسلمانان             د)اولی الالباب

19- وقتی عمر یکی از نظام های این دنیای به هم پیوسته به پایان می رسد.

الف: آن نظام برای همیشه نیست و نابود می شود.

ب: اجزای آن  در نظامی بالاتر و بدتر به هم می پیوندند.

ج: اجزای آن بدون نظم به حیات خود ادامه می دهند. 

د: اجزای آن نمی توانند وارد نظام دیگری شوند

20- شاخصه اصلی مجموعه ها و موجودات بزرگ ..... نام دارد که مانند ..... در همه ی اجزا و فعالیتهای آن مجموعه حضور دارد و به آن ها معنی می بخشد.

الف: هدف دعایت: روح          ب: پیوستگی : خدا        ج: همیشگی : ناظر   د: هدفمندی: سلول