اسوالات تکمیلی اندیشه 2

3:الفاظ ومعانی وحی هر دو از
خداست و پیامبر قابل وحی است اشاره به کدام تفسیر وحی است

الف:فعل گفتاری     ب:وحی گزاره ایی    ج:تجربه دینی     د:وحی تکوینی

4:منظور از علم در بحث علم و دین چیست

الف: علوم دینی    ب:مطلق دانش   ج: علم تجربی 
د:علوم یقینی

5:عوامل تشددید کننده تعارض علم و دین
کدام است

الف:نظریه گالیله   ب:نظریه داروین  ج:قانون نیوتن 
د:الف و ب

6: اختلاف در موضوعات ، غایات و روشهای
علم و دین بیانگر کدام نظریه است ؟

الف- تعارض
  علم و دین

ب تمایز علم
  و دین

ج-تعامل علم
  و دین

د – بطلان
  تعارض علم و دین

7:اگر موضوع علم ودین واحد
باشد ولی روش وغایت متفاوت باشد اشاره به کدام دیدگاه دارد

الف- تعارض
  علم و دین

ب تمایز علم
  و دین

ج-تعامل علم
  و دین

د – بطلان
  تعارض علم و دین

8: کدام گزینه پیرامون وحی و
الهام صحیح است ؟

الف : تفاوتی ندارند                                              
ب : وحی در عالم تشریع است و الهام در تکوین

ج : منشأ وحی معلوم و منشأ الهام
نامعلوم است    د : وحی در مسائل عمومی است
و الهام در مسائل شخصی

9: : استفاده از واژۀ « قل » خطاب به
پیامبر خدا گویای چه حقیقتی است ؟

الف : وحی از نوع گفتار است نه
رفتار                       ب : وظیفۀ
پیامبر در ابلاغ وحی تنها تکرار بی کم و کاست پیام الهی است

ج : بین پیامبر و خداوند واسطه ای در
کار نیست      د : الف و ج

10:در تعریف معجزه کدام قید کرامت را از
تعریف بیرون می برد

الف«خارق العاده    ب:مقرون بالتحدی     ج:سالم عن المعارضه     د:من جانب الله

11: :از ویژ گی های معجزه نیست

 الف:بر خلاف قانون علیت است      ب:قابل تعلیم نیست       ج:مغلوب نمی شود       د:همراه با ادعای نبوت است

12: دلیل نقلی بر عدم تحریف قرآن کریم
کدام آیه است ؟

الف-  آیات تحدی                                               
  ب -  و ان کنتم فی ریب مما نزلنا
  علی عبدنا فأتوا بسوره

ج- انا نحن
  نزلنا الذکر و انا له لحافظون                  
  د – افلا یتدبرون القران و لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً
  کثیرا

13: کدام گزینه بیانگر عناصر
محوری نبوت است ؟

الف- وحی –
  عصمت

ب- وحی –
  پیامبری

ج- عصمت –
  معجزه

د – علم –
  وحی

14:اگر قرآن از جانب غیر خدا می
بود هر آینه در آن اختلاف زیادی یا فت می شد به کدام جنبه از اعجاز قران اشاره
دارد

الف:همانندی ایات   ب:امی بودن پیامبر   ج:فصاحت وبلاغت      د:سبک قرآن

15: مجموعه آیاتی که بیانگر دلیل عقلی
درباره ار سوی خداوند بودن قرآن کریم است چه نامیده می شود ؟

الف- آیات
  نقلی

ب- فصاحت و
  بلاغت

ج-  آیات تحدی

د- آیات
  مصونیت قرآن از تحریف

16: درباره عصمت انبیاء دیدگاه
اهل بیت (ع) عصمت از گناهان .................است

الف:عمدی                   ب:سهوی                      ج:ناظر به ابلاغ پیام                       د:الف و ب

17: مناسبت آیه زیر کدام است ؟  « و ما کنت تتلوا من قبله من کتاب و لا تخطه
بیمینک اذا  لارتاب المبطلون » و تو پیش از
فرودآمدن قرآن  نوشته ای را نمی خواندی و
نه با دستانت آن را می نوشتی در آن صورت یاوه گویان دو دل می شدند.

الف-  بلاغت

ب- همانندی
  آیات 

ج-  فصاحت

د – امی

18:کدام حدیث بیانگر عدم تحریف
قرآن است الف:غدیر     ب:منزلت    ج:ثقلین     
د:اثنا عشر

19:کدام حدیث بیانگر خاتمیت است             الف:غدیر     ب :منزلت   
ج:ثقلین      د:اثنا عشر

20: - تنها گروهی که خاتمیت اشکال کرده
اند کدام گروه اند    الف:بهائیت     ب:وهابیت                 ج:کرامیه             د:اسماعیلیه

 

 

21: آیه « ما کان محمدابا احد من رجالکم
و لکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شی علیما » مؤید کدامیک از مطالب
زیراست

الف- عصمت

ب- تحریف

ج- تحدی

د- خاتمیت

22: : کدام نوع تحریف مورد بحث
اعتبار قرآن را زیر سؤال می برد ؟

الف : توجیه و تفسیر انحرافی آیات                         ب : افزایش و کاستی در
بعضی آیات

ج : عدم رعایت ترتیب نزول آیات و سوره
ها            د : پیدایش قرائت های متفاوت
از قرائت در عصر پیامبر اکرم ( ص )

23: اگر گزاره های علمی یقینی باشند و
گزاره های دینی ظن آور چه باید کرد ؟

الف : باید علم را کنار گذاشت    ب : ظواهر دینی را به کلی باید رها کرد

 ج : باید آندو را به نحو ممکن جمع کرد   د : باید گزاره دینی را تفسیر کرد

24: اشکال اصلی نظریه تمایز و استقلال
علم و دین چیست ؟

الف : نادیده گرفتن بخشی از زبان دین که
بیان حقایق طبیعی است     ب : بیگانه سازی
علم و دین از یکدیگر

ج : نادیده گرفتن زبان علم در توجه به
طبیعت                                     
د : هر سه

25: معنا و مفهوم تحریف درقرآن چیست ؟

الف- تغییر
  معنوی

ب- ایجاد
  دگرگونی

ج- تمایل
  ظاهری

د- تمایل
  قلبی

26: فیض و رستگاری از دلایل
کدام گروه است

الف:شمول گرایان              ب:انحصار گرایان                  ج:تکثر گرایان                     د:پلورالیسم

27: - 
حدیث « حلال محمد ( صلی الله علیه و آله ) حلال الی یوم القیامه و حرام
محمد ( صلی الله علیه و آله ) حرام الی یوم القیامه » دلالت صریح بر کدامیک از
مبانی ختم نبوت دارد ؟

الف- جامعیت
  دین اسلام

ب-  مراتب داشتن دین اسلام

28:کدام
  تفسیر از مقتضیات زمان صحیح است

الف:تغییر
  در نیازهای واقعی بشر     ب:آنچه در زمان
  پیش اید

ج-  اسلام و مقتضیات زمان

د- جهانی
  بودن و جاودانگی دین اسلام

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 37 بازدید
مهدیس

ممنون ولی کاش جواب هارو هم گذاشته بودید

داوود نصیرزاده ونهری

با سلام. متشکر

سید امین حسینی

ممنون استاد.

با تستایی که دادی حالا سوال تکمیلیم میزاری بابا روت برم