نمونه سؤالات امتحان نهائی دین و زندگی (3)

۴ - مسائلی که  پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) موجب تحریف اندیشه های اسلامی وجعل احادیث ایشان شد را بنویسید.

5- چه شرایطی برای مشروعیت یافتن رهبر جامعه ی اسلامی لازم است؟

 

6- با توجه به روایات معصومین (ع) چهار مورد از معیارهای همسر شایسته را نام ببرید.

  

7- " نفقه " چیست و بر عهده ی چه کسی می باشد؟

 

8- مفا هیم زیر را تعریف کنید:

1) معجزه……………………    2) طاغوت……………………

3) تقیه……………………..     4) ولی فقیه………………...

 

9- با توچه به آیه ی زیر به سؤالات  پاسخ دهید:

 

( یا ایها ا لرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل بلغت رسا لته…………).

 

………… آنچه از پرورد گارت بر نازل شده ابلاغ کن……………………

 

 الف-ترجمه ی آیه را کامل کنید.

 

ب-این آیه به کدام ماموریت مهم پیامبر (ص) اشاره دارد؟

  

10- چه رابطه ی میان نیاز به ( کشف راه درست زندگی) با سایر نیازها ی بنیادین بشر وجود دارد؟

11-چه کسانی می توانند یاران راستین امام زمان (عج) باشند؟

  

12- به اعتقاد جامعه شناسان " پویایی جامعه ی شیعه " در طول تاریخ به چه عواملی وابسته بوده است؟

  

13- رههای شناخت  ( فقیه واجد شرایط ) را بنویسید.

  

14- چرا نظام اسلامی را ( مردم سالاری دینی ) نامیده اند؟

  

15- ( کرامت نفس ) را تعریف کرده ورابطه ی آن را با مفاهیم زیر بنویسید:

 

الف) گناه                                                 ب) پیمان شکنی

   

16- عالی ترین زمینه برای تشکیل خانواده رابیان کرده و توضیح دهید.

  

17- چرا نباید میان بلوغ طبیعی  و فکری با زمان ازدواج فاصله زیاد شود؟+9++

 

18- چهار شرط اصلی پیمان ازدواج را بنویسید.

  

19- از وظایف مرد در خانواده نقش پدری را توضیح دهید.

  

20- آیه ( من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا ) را ترجمه کنید و پیام آن را بنویسید

  

21- میان انتخاب ولی فقیه و مرجع چه تفاوتی وجود دارد ؟

  

22-از قلمروهای رسالت پیامبر اکرم (ص) " تعلیم و تبیین تعالیم دین" را توضیح دهید.

23-آیا غیبت امام عصر (عج) به معنای عدم "  حضور " ایشان است. توضیح دهید.

  

24- توضیح دهید آیا اعتقاد به موعود و منجی در همه ادیان وجود دارد؟

  

25- چرا داشتن " معجزه " برای پیامبران ضروی است ؟

  

26- چرا انسان نیاز به هدایت ویژه الهی دارد. توضیح دهید؟

  

27- عواملی که سبب شد شریعت پیامبر اکرم (ص) جاویدان باشد ذکر کنید.

  

28- آیه ی ( انما یرید الله لیذ هب………) را تکمیل  وترجمه کنید.

  

29- دو مورد از اشکالات اساسی را که به علت ممنوعیت نوشتن احادیث پیامبر اکرم (ص) بوجود آمد.بنویسید.

   

30- تقیه چیست و چرا ائمه (ع) گاهی از این روش استفاده می کردند؟

   

31- چهار مسئولیت شخص منتظر در دوره ی غیبت امام عصر (عج) را نام ببرید.

  

32- منظور از تقلید در احکام دینی چیست و از چه کسانی می توان تقلید کرد؟

  

33- چگونه نیاز به آرامش و انس روحی با همسر موجب تشکیل خانواده می شود؟

  

34- کرامت نفس به چه معناست وچه رابطه ای با گناه دارد؟

 

/ 0 نظر / 50 بازدید