سوالا تستی دین وزندگی دوم

مرحله ی اول :اندیشه و قلب
درس اول:جلوه های حکمت و تدبیر

 

  پرسش های چهار گزینه ای
1 - آیه ی « وَ لِِلّه مُلکُ السَماواتِ وَ الاَرضِِ ....» بیانگر کدام مطلب است؟ (آزمایشی سنجش-81و82)

1) مالکیت تمام اشیا از آن خداوند است وتنها او مالکیت حقیقی و اصیل دارد.
2) مالکیت همه ی اشیا از آن خداوند است اما مالکیت های حقیقی دیگری هم وجود دارد.
3) مالکیت و فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست و انسان فقط مالک بر جسم خود می باشد.
4) مالکیت و فرمانروایی اسمان ها و زمین از ان خداست و انسان مالک بر اموالش می باشد.
 

 

  2- قرآن«مالکیت» همه ی اشیا را از آن چه کسی می داند؟(آزاد ریاضی- 82)

1) ولی امر
2) امام
3) خداوند
4) رسول
 

 

  3- پیام آیه ی : « رَبَّنا ما خَلَقتَ هذا با طِلاً»،کدام است؟(آزمایشی سنجش- 84و 85)

1) خداوند افراد باطل را خلق نکرده اند.
2) خدایا ما را از باطل دور کن.
3) خلقت جهان بیهوده نیست.
4) خدایا ما را به باطل مبتلا نکن.
 

 

  4 - از نظم در موجودات جهان می توان نتیجه گرفت: ( آزمایشی سنجش – 85)

1) هر موجودی از اجزای خاص تشکیل شده است.
2) هر یک از اجزا خواص ویژه ای دارند.
3) هر جزئی وظیفه ی معینی بر عهده دارند.
4) همه ی موارد
 

 

  5 - مضمون عبارت: «همانا نشانه هایی برای خردمندان است»کدام آیه است؟ (آزمایشی سنجش- 85)

1) لایاتٍ لاولی الا لباب
2) لایاتٍ لقومٍ یعلمون
3) لایاتٍ لقومٍ یفقهون
4) لایاتٍ لقومٍ یتفکّرون
 

 

  6 - مطابق آیه ی شریفه ی «انّ فی خلق السماوات و الا رض و اختلاف اللیل و النهار لایاتٍ لاولی الالباب» این نشانه ها برای چه کسانی است؟(آزمایشی سنجش- 83 وآزاد زبان- 81)

1) انسان
2) مسلمانان
3) مومنان
4) خردمندان
 

 

  7 - د ر خلقت آسمان ها و زمین برای چه کسانی نشانه هایی است؟(آزاد هنر و انسانی -81)

1) دانایان
2) آدمیان
3) مشرکان
4) موم
 

 

  8 - شاخصه ی اصلی مجمو عه ها و موجودات بزرگ و کوچک جهان چیست؟ (آزمایشی سنجش- 85)

1) پیوستگی
2) هدف و غایت
3) طرح و نقشه
4) برنامه
 

 

  9 - شاخصه ی اصلی یک مجموعه ی منظم ...............آن است.(آزمایشی سنجش- 85)

1) تغییر و تحول
2) هدفداری
3) هم آهنگی اجزاء
4) برنامه
 

 

  10 - قرآن کریم،جهان را ........... معرفی می کند.(سراسری فنی و حرفه ای وآزمایش سنجش85)

1) متغیر و متحرک
2) مخلوق و نیازمند
3) بی ثبات و پایدار
4) تجلی تدبیروحکمت الهی
 

 

  11 - کدام یک،از ویژگی های جهان واقعی نمی تواند باشد؟

1) هر موجودی از اجزای خاص و معینی تشکیل شده است.
2) تمام اجزا با آرایش مخصوص کنار هم قرار گرفته اند.
3) هر یک از موجودات خواص ویژه ای دارند که با وظیفه ی آن ها هماهنگی دارد.
4) و همکاری بین موجودات ناشی از آگاهی آن
 

 

  12 - پاسخ به این پرسش اساسی هر انسان که «در چگونه جهانی زندگی می کنیم؟»پایه ی کدام است و چه تاثیری در زندگی انسان دارد؟

1) جهان بینی-اعتقاد به خدا
2) دین- اعتقاد به خدا
3) جهان بینی-جهت دادن به برنامه ها و تصمیم ها
4) دین-جهت دادن به برنامه ها و تصمیم ها
 

 

  13 - «صنوان و غیر صنوان» به چه معناست؟

1) درخت نخل و زیتون
2) باغ انگورو نخل
3) گیاه یک پایه و دو پایه
4) آب گوارا و ناگوار
 

 

  14 - حضرت علی علیه السلام در خطبه ی نود نهج البلاغه به چه موضوعی اشاره می نماید ؟

1) نبوت
2) حقانیت خودبرای جانشینی پیامبر
3) ویژگی های خالقیت خداوند
4) مسائل حکومت اسلام

15 - کدام ویژگی است که مانند روح در همه ی اجزاء و فعالیت ها و همکاری های مجموعه ی منظم حضور دارد؟

1) مجزا بودن
2) خواص ویژه
3) غایت
4) آرایش مخصوص اجزا

16 - کدام یک از خصوصیات مجموعه ی منظم نیست؟

1) میان وظایف و مسئولیت ها پیوستگی و ارتباط وجود دارد.
2) اگر به کار یک جزء به تنهایی نگاه شود ،کامل و بدون نقص به نظر می آید.
3) هر جزء کار مخصوصی انجام می دهد و وظیفه ی معینی بر عهده دارد.
4) کارها و مسئولیت ها در ارتبط با هم معنا می یابند.

17 - رسیدن به علم و دانش در جهان قانونمند و بی قانون به ترتیب چگونه است؟

1) ممکن ،غیر ممکن
2) غیر ممکن ،ممکن
3) ممکن،ممکن
4) غیر ممکن،غیر ممکن

18 - خردمندان پس از تفکر در آفرینش آسمان ها و زمین چه می گویند؟

1) ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار
2) و لا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد
3) و لا تجعل فی قلوبنا غلاً للذین ءامنوا انک روف رحیم
4) ربنا فاغفرلنا ذنوبنا و کفّر عنا سیئاتنا و تو فنا مع الا برا

19 - این که ممکن است دو گیاه در یک زمین باشند و از یک آب استفاده کنند اما میوه های گوناگون بدهند بیانگر چیست؟

1) هدایت عام
2) آگاهی اجزاءاز وظایف خود
3) نظم و همکاری ویژه ی اجزاء متناسب با هدف
4) هدایت تشریعی

20 - مقصود از«اختلاف اللّیل و النهار»چیست؟

1) تفاوت شب و روز
2) اختلاف زمانی مدت شب و روز
3) آمد و شد شب و روز
4) فانی بودن و نا پایداری روزگار

21 - عبارت قرآنی «الذین یذکرون الله قیاماً و قعوداً و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض»در وصف حال چه کسانی می باشد؟

1) اولی الابصار
2) نماز گزاران
3) مسلمانان
4) اولی الالباب

22 - در جهان واقعی اجزای هر موجود دارای خواص ............. و............... با سایر اجزاست.

1) مشابه-مرتبط
2) ویژه- غیر مرتبط
3) ویژه-مرتبط
4) مشابه- غیر مرتبط

درس دوم:با کاروان هستی

 

  پرسش های چهار گزینه ای
23 - مبدآ و منشآ دانش بشری............است؟ (سراسری فنی وحرفه ای و آزمایش سنجش-85)

1) قوه ی تفکر انسان و فعلیت یافتن آن
2) فطرت حقیقت جویی و کاوشگری او
3) قوه ی تفکر انسان و نظام قانونمند جهان
4) نظام قانونمند جهان و بعد بی نهایت طلبی او  

 

  24 - ترجمه ی آیه ی:‹‹افغیردین الله یبغون›› کدام است؟ (آزمایشی سنجش-85)

1) آیا به جز دین خدا را می خواهید؟
2) آیا غیر از دین شما را هدایت می کند؟
3) آیا جز دین خدا را طلب می کنند
4) غیر دین خدا را طلب نکنید.  

 

  25 - قرآن کریم بازگشت چه چیزی را به سوی خدا معرفی می کند؟ (آزاد تجربی-82)

1) همه ی امور
2) انسان
3) فرشتگان
4) طبیعت  

 

/ 3 نظر / 103 بازدید
سینا کرمی

سلام آقای مسعود.ممنون از درج سوال ها.

شیعه ی علی

سلام از درج سوالات ممنون امیدوارم موفق باشید . به امید ظهور امام زمان(عج)

جمال عظیمی

سلام آقای مسعود.امتحانات رو آسون بگیرید.آفرین.بچه های سال دوم ادبیات دبیرستان غدیر.