/ 2 نظر / 54 بازدید
از ارومیه ( پریا ) دانشجوی ارتباطات

بسیار متشکریم اما دو فصل اول و سوم دوبار تکرار شده است . و فصل پنجم و نهم نیست. دستتان درد نکند