نمونه سوالات درس تاریخ اسلام باجواب (سری اول ودوم )

5-              موضوع تاریخ چیست ؟  عبارتست از کنش و واکنش خارجی یا دارای اثر خارجی انسان .

6-              عناصر اصلی تاریخ کدامند ؟ انسان از یک سو  و زمان و مکان از سوی دیگر .

7-              تعریف جامع تاریخ چیست ؟ مجموعه ای از اطلاعات درباره تأثیر و تأثر انسان است و به طور طبیعی اموری چون هدایت ، گمراهی ، سازندگی ، ویرانگری ، رفتارهای عادلانه و ستمگرانه اش را شامل می شود .

8-              شهید مطهری تاریخ را به چند بخش تقسیم می کند؟  2  بخش –  علمی و نقلی

9-               تاریخ نقلی را تعریف کنید ؟ علم به وقایع و حوادث سپری شده و آگاهی از اوضاع و احوال گذشتگان است . زندگی نامه ها ،فتحنامه ها و سیره ها از این نمونه است .

10-            تاریخ علمی را تعریف کنید ؟ مطالعه بررسی  و تحلیل وقایع گذشته و استنباط قواعد و سنتهای حاکم بر زندگی گذشتگان

11-             تاریخ نه مایه سرگرمی  بلکه نوعی  پل ارتباطی میان نسل های متوالی بشر برای دستیابی به تجربه های و اندوخته های پیشینیان است . **

12-            بررسی تاریخ یعنی چه ؟ پاسخ به آرزوهای همیشگی انسان است که اصرار دارد از خود و دیگران آگاهی کسب کند .**

13-           کسانی که به تاریخ و  گزاره های آن بسیار بدبین و بی اعتمادند علم تاریخ را چگونه توصیف می کنند ؟ اینان علم تاریخ را نوری ضعیف می دانند که در مسیر ناهموار زندگی کمتر می توان بدان اعتماد کرد . **

14-           چرا بیشتر محققان نگاهی بدبینانه به شناسنامه تمدن ها را واقع بینانه نمی دانند ؟ الف- ماهیت برخی از وقایع به گونه ای است که امکان تحریف و دروغ در آنها راه ندارد .     ب- نمی شود همه افراد بشر را به سودجویی و دروغ پردازی در ثبت و نقل وقایع متهم کرد.**

15-           دقت در رویکرد تاریخی قرآن و نهج البلاغه به خوبی بیانگر اهمیت ، اعتبار ، فایده مندی و علمیت تاریخ است . **

16-           فلسفه تاریخ به چند دسته تقسیم می شود ؟ 2 دسته –فلسفه نظری تاریخ – فلسفه علم تاریخ

17-           از پیشتازان و بنیانگزاران فلسفه نظری تاریخ 2 نفر را نام ببرید؟ افلاطون –آگوستین

18-           رواج فلسفه تاریخ نظری پس از ظهور فلسفه نظری چه کسانی بوده است ؟ هگل و مارکس

19-            فلسفه نظری تاریخ به چه سوالهایی پاسخ می دهد ؟ الف – تاریخ به کجا می رود ( هدف )   ب- چگونه می رود (ساختار حرکت،محرک)    3- از چه راهی می رود

20-           فلسفه علم تاریخ به چه موضوعاتی  می پردازد ؟ روش شناسی ، عنصر گزینش ، تفسیر و تفاوت علم تاریخ با علم های دیگر **

21-        نظریه های مختلف درباره عامل و محرک تاریخ را بنویسید ؟

ابن خلدون : در تحلیل چگونه پیدایش تاریخ فرهنگ و تمدن و حرکت تاریخ (تعصبات قومی ) را علت فاعلی یاد می کنند.

گوبینیو :تنها بعضی از نژادها استعداد تمدن و فرهنگ آفرینی دارند و برای پیشوایی خون اصیل است نه هوش .

مونتسکیو: اقلیم خاص و محیط طبیعی را عامل حرکت می داند .

کارلایل : تاریخ هر قوم جلوه گاه شخصیت و نبوغ یک یا چند قهرمان یا نابغه است .

مارکس : موتور تاریخ را اقتصاد و تکامل ابزار و روابط تولید به حرکت در می آورد . 

نیچه: غریزه برتری جویی و قدرت طلبی عامل حرکت تاریخ است .

بیگن : رشد مراحل مختلف دانش را سرآغاز تحول و عامل اساسی حرکت تاریخ می شمارد .

شهید مطهری : خردورزی ، آموزش پذیری ، کمال طلبی و استعدادهایی چون استعداد حفظ و انتقال تجارب ، استعداد ابداع و میل ذاتی بهخلاقیت را نیروی پیش برنده انسان می داند .

استاد محمد تقی جعفری : سه عامل از عوامل نامبرده خدا ، انسان و آنچه برای انسان مفید است اساسی ترین عوامل محرک و ایجاد کننده کیفیت های اولیه و ثانویه و هویت اصلی رویدادها شمرده می شود .

22-           اساس اسلام و هر دین آسمانی دیگر بلکه پایه هر دین و هر نظام اخلاقی یا حقوقی بر اراده آزاد انسان استوار است . **

23-          شناسنامه هر ملتی براساس چه چیزی شکل می گیرد ؟ میراث های تاریخی**

24-          آگاهی از تاریخ اسلام و بارور نگه داشتن این میراث فرهنگی در پیروزی انقلاب جهان اسلام اثری بنیادین دارد . **

25-          تلاش دولتهای استکباری در جهت تغییر خط ، زبان  و آداب و رسوم ملل مسلمان برای چیست ؟ برای ازبین بردن حافظه تاریخی است .

26-          تاریخ نگاری در اسلام چگونه آغاز شد ؟ با جستجو ، گردآوری و نقل اخبار و روایاتی درباره رویدادهای خاص که تا آن زمان سینه به سینه نقل می شد.

27-          چرا تاریخ نگاران کار خود را با ثبت سیره نبوی آغاز کردند ؟ زیرا که شخصیت پیامبر خدا (ص) و زندگی پربار آن حضرت الگوی همه مسلمانان بود .

28-          تاریخ نگاری اسلامی به چند دسته تقسیم می شود ؟ 7 دسته – سیره نگاری ،تک نگاری ، تاریخ نویسی عمومی و تقویمی ، تاریخ نگاری بر اساس نسب شناسی ، تاریخ نگاری محلی ، سبک خبری و پیوسته ، تاریخ نگاری فرهنگی و اجتماعی

29-           مولف کتاب کشف الظنون چه کسی است ؟ حاجی خلیفه .

30-          مکاتب بزرگ تاریخ نگاری اسلامی را بیان کنید؟ 1.مکتب تاریخ نگاری حجاز(مدینه)2.مکتب تاریخ نگاری عراق(بصره)3.مکتب تاریخ نگاری شام4.مکتب تاریخ نگاری یمن  5. مکتب تاریخ نگاری ایرانی

31-        منابع مطالعاتی تاریخ اسلام را نام ببرید ؟ الف : منابع شفاهی ( منابعی است که روایات ، احادیث و اشعار آن بیشتر منشاء شفاهی داشته و سینه به سینه نقل شده است )     ب: منابع مکتوب( شامل اسناد ، مدارک ، قراردادها ، صلح نامه ها و کتابهای تاریخی است .)    ج: منابع تصویری (شامل نقاشی ، خط و نقاشی و نقشه های تاریخی است )    د: منابع معماری ( بنای مساجد و کاخ ها ، معماری شهرها و باروها ، جاده های برون شهری و درون شهری)

32-          انواع دانش های یاری رسان تاریخ را نام ببرید ؟ زبان شناسی ، سند شناسی ، سکه شناسی ، جغرافیا و ادبیات .**

33-         دو عنصر مهم تاریخ چیست ؟ زمان و مکان**

34-         جرجی زیدان : مسلمانان بیش از هر ملت دیگر به استثناء ملل جدید در تاریخ پیشرفت کرده و کتاب نوشته اند . **

35-         مشهورترین مورخان مسلمان را نام ببرید ؟  محمدبن اسحاق – ابومخنف –بلاذری – یعقوبی –طبری –مسعودی –ابن خلدون –سخاوی

36-         مورخان معاصر را نام ببرید ؟ سیدجعفر مرتضی عاملی – سیدمرتضی عسگری – سید جعفر شهیدی – محمدابراهیم آیتی

37-         مهمترین اسباب تحریف تاریخ اسلام را بنویسید ؟

الف : فاصله زمانی میان مورخ و پدیده ها      ب: اختلاف امت و پیدایش فرقه ها       ج: تعصب               د: فشار فرمانروایان       ه: استفاده ناروای برخی از دانشمندان اهل کتاب از کم اطلاعی خلفا و اطرافیان آنها      و: منع تدوین حدیث توسط خلفا

38-معلم فرزندان متوکل عباسی چه کسی بود ؟ ابن سکیت

39-منع نگارش و جمع آوری حدیث از کی آغاز شد ؟ از زمان خلیفه اول

40- در زمان کدام خلیفه احادیث سوزانده و نابود شد ؟ خلیفه دوم

41- منع نگارش حدیث  در زمان چه کسی برداشته شد ؟ خلافت امام علی (ع)

42- پژوهش در تاریخ اسلام چگونه علمی و گویای حقیقت می شود ؟ شاخص هایی چون ، امکان عقلی ، استناد معتبر ، هماهنگی محتوا و سازگاری با وقایع قطعی تاریخ  و قراین خارجی را دارا باشد و مخالف قرآن و روایات معتبر و صحیح نباشد .

43- شرق شناسی چیست ؟ پژوهش های دانشمندان غربی درباره ملل ، تمدن ، مذاهب ، ادبیات ، زبان و تاریخ مشرق زمین را شرق شناسی گویند .  **

44- دو نظریه در رابطه با شرق شناسی را بنویسید ؟ نظریه اول : از سال 1312 میلادی آغاز و مبتکرآن ریمون لول است و معتقد بود که زبان آنها را آموخته و آنگاه به راحتی میان آنها نفوذ کرد .            نظریه دوم : از زمان فرمانروایی مسلمانان بر اندلس آغاز گردید و مبتکر آن را پطروس آلفونسی یهودی مسیحی شده می دانند . **

45- نیکلسون درباره شرق شناسان چه گفته است ؟ اگر مستشرقی گفت : ماست سفید است ، همیشه جای این احتمال را در ذهن خود نگه دارید که یا ماست اصلاً سفید نیست . یا اثبات سفیدی ماست مقدمه ای است برای نفی سیاهی ذغال .**

46- یکی از خاور شناسانی که تحقیقات بسیاری درباره تاریخ اسلام انجام داده و سخت مورد نقد و اعتراض غیرمسلمانها قرار گرفته هنری لامنس است .

47- اسلام با رخداد عظیم بعثت پیامبر خدا متولد شد . **

48- جزیره العرب از نظر جغرافیایی به چند بخش تقسیم می شود ؟ الف- شمال و غرب (حجاز) : شامل شهرهای مکه ، طائف ، مدینه ، ینبوع و جده                ب- مرکز و شهر (صحرای عرب ) شامل منطقه نژد ، بیابانهای وسیع نفود و رب الخالی از باران و آبادانی خبری نیست .        ج- جنوبی (یمن)  شامل عربستان خوشبخت می باشد .منطقه ای به شکل مثلث است ، ضلع شرقی ساحل دریای عرب و ضلع غربی دریای سرخ و ظلع سوم خط فرضی ظهران –حضر موت

49- چهار عاملی که نقش اساسی زندگی در صحرایند را نام ببرید ؟  انسان بدبین ، شتر، نخل ، ریگزار **

50-چهار مشخصه اصلی صحراها را بنویسید ؟ کمی آب ، گرمای زیاد ، سختی راه ، نایابی غذا **

51- خداوند در قرآن در 2 سوره از قوم سبا نام برده آن کدام است ؟ 1- از ملکه سبا (بلقیس) و نامه حضرت سلیمان به او و داستان هدهد ، تخت ملکه و ایمان آوردن او     2- شکستن سد مارب (سبا) و ویران شدن شهر **

52- مهمترین رویداد دوره حکومت حبشیان چیست ؟ لشکر کشی ابرهه به مکه

53- جایگاه اصلی یهودیان در پیش از اسلام کجا بود ؟ یثرب و یمن

54- جایگاه اصلی مسیحیان در پیش از اسلام کجا بود ؟ منطقه نجران

55- سالی که در آن پیامبر متولد شد چه سالی بود ؟ عام الفیل

56-اساس ملیت و بافت اجتماعی –سیاسی عرب بدوی چه بود ؟ قبیله

57- مورخان ، اعراب ساکن در جزیره العرب را به چند دسته تقسیم کرده اند ؟ الف : عرب بائده (بادیه نشینان ):قبایلی که سالها قبل از ظهور اسلام به سبب نافرمانی ازبین رفتند .             ب: عرب عاربه (شهرنشین) :قبایلی که در یمن و دیگر نقاط جنوبی عربستان زندگی می کردند از جمله اوس و خزرج               ج: عرب مستعربه (عدنانیان ) :قبیله هایی که از طریق عدنان و با چند واسطه از فرزندان اسماعیل (ع) شمرده می شوند . مثل قبیله قریش

58- علت استقرار نیافتن حاکمیت قانون و نظم سیاسی بین قبایل عرب چه بود ؟ نبود فرهنگ واحد و ایدئولوژی مشترک میان این قبیله ها ، نبود راههای ارتباطی مناسب ، عامل جغرافیا ، دوری مسافت ، محدودیت منابع اقتصادی 

59- در قبایل عرب چند رکن وجود داشت ؟ نسب ، حسب ، عصب

60- دست آورد طبیعی بیابانهای خشک و سخت عربستان چیست ؟ روحیه جنگجویی **

61- خصوصیات مردم جزیره العرب کدام است ؟ روحیه سلحشوری ، وفای به عهد ، بخشندگی ، مهمان نوازی ، صراحت لهجه ، حافظه قوی و اهتمام به شعر و شاعری **

62-مردم جزیره العرب چه چیزی را به عنوان جایزه به دیوار کعبه می آویختند ؟ بهترین قصیده های انتخابی سال که آن را بر حریر مصری و گاه با حروف طلائی می نوشتند وبه آن معلقات می گفتند.

63- چند نمود از نبودن نظام صحیح فرهنگی در بین مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ وفاداری به قبیله در هر موقعیت – پشتیبانی از افراد قبیله – بی توجه به ستمگر و ستمدیده و تبعیض نژادی **

64-   چند نشانه از انحطاط اندیشه و خالی بودن سازمان فکری مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ کمیت گرایی – فخر فروشی –حاکمیت خرافات بازمانده از تحریف ادیان –افسانه های باستانی و اساطیری –موهمات تخدیری **

65- چه اندیشه ای مبین اوج جاهلیت فرهنگی جزیره العرب بود ؟ اندیشه شیء انگارانه زن

66- مردان در جزیره العرب با زنان چگونه رفتار می کردند ؟ زن مقهور    اراده مرد بود و مرد حق فروش ، کشتن ، زدن و آزار زن را داشت و زن در پذیرش و نپذیرفتن شریک زندگی اختیار نداشت

67- عرب به چه چیزهایی عنایت داشت ؟ نجابت – شرافت – منسب – همتراز بودن

68- چه عواملی در جزیره العرب باعث پایین آوردن شأن زن تا حد جانوران بوده است ؟ انواع ازدواج ها (صداق ،متعه،اماء،مبادله،مشارکت خواهران ،استبضاع ،تعویض و اجباری بودن )

69-ازدواج مقت چیست ؟ ازدواج با همسر پدر

70-دختری که در جزیره العرب بدنیا می آمد  برای سه گونه داماد وجود داشت منظور چیست ؟ 1.خانه ای که زیر سایه آن قرار گیرد         2. شوهری که او را حفظ کند         3.  قبری که او را فرو پوشاند **

71- غمنانکتر از زناشوئی و فرزند کشی در بین مردم جزیره العرب چه چیزی رسم بود؟ طلاق که مرد می توانست بدون هیچ بهانه ای به آسانی پیوند زناشوئی را بگسلد . **

72- انواع طلاق مرسوم در بین مردم جزیره العرب را بنویسید ؟ ظهار (تشبیه زن به مادر یا خواهر برای تحریم ابدی ) – ایلا (سوگند خوردن و بلا تکلیف گذاشتن زن  - ضرار (گرفتار کردن زن بین طلاق و رجوع های مکرر )

73- پشتوانه اقتصاد مردم عربستان  قبل ازاسلام چه بود ؟ داد و ستد جواهر و سنگهای قیمتی ، کشاورزی ، دامداری در مناطق برخوردار از آب ، درآمد حاصل از زیارت مکه ، غارت ، دزدی ، غنیمت ، برده گیری ، قمار ، ربا ، کم فروشی  و داد و ستدهای نادرست

74- ارزنده ترین پدیده اقتصادی در عربستان چه بود ؟ برقراری بازارهاو نمایشگاه های فصلی

75- عنصر اصلی دین قبایل عرب جاهلی چه بود ؟ شرک و بت پرستی و آمیزه ای از تعدد خدایان و طبیعت پرستی

76-بت هایی که به شکل انسان بودند چه نام داشتند ؟ صنم

77- بت هایی که شکل خاصی نداشتند چه نام داشتند ؟ وثن

78- مهمترین بت های قبایل عربستان را نام ببرید ؟ لات ، منات و عزی و هبل (که به شکل انسان بود و بسیار مورد احترام بود و داخل کعبه نگهداری می شد )

79- گروه حنیف یا حنفا چه گروهی بودند ؟ گروهی از عرب ها بودند که بدون پیوستن به یهود و مسیحیت از بت پرستی و انحرافات پرهیز     می کردند و خود را پیرو دین ابراهیم و اسماعیل می خواندند .

80- بیش از 8 نوع عقیده دینی برای عرب ها است که مهمترین آنها شرک و دهریت است .

81-شالوده بعثت همه پیامبران چیست ؟ یگانه پرستی

82-ریشه جاهلیت چیست ؟ جهل

83- قرآن کریم درباره جاهل چه معنایی را درست می داند ؟ هر انسان متکبر و خودرأی جاهل است .

84-در قرآن چند بار کلمه جاهلیت کار رفته است ؟  الف- حکم الجاهلیه (پیروی از حکم و حکومت ناحق )     ب- ظن الجاهلیه  (بی توجه به وعده و وعیدهای خداوند و بداندیشی درباره افعال الهی )      ج- تبرج الجاهلیه (بی پروایی زنان در جامعه )       د- حمیت الجاهلیه (تأکید بر خواسته های نابجا )

85- برخی از عقاید جاهلیت را نام ببرید ؟ بت پرستی را برای نزدیک شدن به خدا انجام می دادند – برای خدا فرزند دختر(فرشتگان) را قرار می دادند – اعتقاد به جهان پس از مرگ نداشتند –خوردن مردار ،گوشت خوک،خون،نیم خورده حیوانات درنده را جایز می دانستند- محرومیت زنان از ارث

86-یکی از همسایگان شرقی شبه جزیره عرب را نام ببرید ؟ ایران با بیش از 140 میلیون  نفر

87-نوع حکومت ایران چه بود ؟ سلطنتی و استبدادی ، پادشاهان ساسانی خود را موجوداتی برتر از بشر و فرزندان خدا و دارای شخصیت ربانی می دانستند

88-شرایط خانوادگی و حقوق زن در زمان ساسانیان چگونه بود ؟ مرد ریاست مطلق داشت –محدودیت در تعداد همسران نداشت –ازدواج با محارم مشکلی نداشت – زن از وسایل زندگی به شمار می آمد

89-دین رسمی که در زمان شاهان ساسانی مورد حمایت قرار گرفت چه بود ؟ آئین زرتشت

90- ویژگی اصلی و بدون تردید آئین زرتشت چه بود ؟ اعتقاد به یک ثنویت جهانی (اهورامزدا و اهریمن ) ،جهان و آفریدگار آن دارای دو مبدا بودند خیرات و شرور

91-همسایه مقتدر شمالی جزیره العرب چه کشوری بود ؟ امپراطوری بیزانس (روم شرقی )

92-بلوای نیکا از رسوا کننده ترین حوادث سالهای فرمانروایی یوستینیانوس  بود **

93-دین رسمی امپراطوری روم مسیحیت بود . **

94- ولادت پیامبر (ص) در چه زمانی بود ؟ هفتدهمین روز ربیع الاول سال 570 میلادی (عام الافیل )**

95-جد اول پیامبر چه کسی بود ؟ عبدالمطلب

96- حضرت محمد(ص) به ترتیب در سن هفت ماهگی ،شش سالگی و هشت سالگی چه کسانی را از دست داد ؟ پدر،مادر ،عبدالمطلب

97-پیشه شبانی چه نوع پیشه ای بود ؟ چوپانی بود که این پیشه نوعی تمرین شکیبایی برای رویارویی با پیروان  باورهای خرافی و رسوم نادرست دوران جاهلیت تجربه ای مناسب بود .

98- امین به چه کسی گفته می شود ؟ فرد امانتدار ، راستگو،باوقار ، خوش خلق ، کریم و شرافتمند گفته می شود که از هر ناپاکی و گناه اجتناب می کند .**

99- دوران جوانی چه دورانی است ؟ زمان شکوفایی غرایض و گاه انحراف ها و آلودگی های انسان است . **

100- حضرت محمد (ص) در چند سالگی در پیمان حلف الفضول (جوانمردی و نیکوکاری ) شرکت کرد ؟ بیست سالگی

101-حضرت رسول در چند سالگی با حضرت خدیجه ازدواج و چند سال در کنار هم زندگی کردند ؟ 25 سالگی و 25 سال **

102-حضرت خدیجه چه کسی را از بند بردگی رهانید؟ زید ابن حارثه

103-علل گرایش به خلوت و انزوا در حضرت رسول چه بود ؟ الف-اندیشه های عمیق درونی       ب- ناسازگاری محیط و فاصله روحی اش با مردم

104-چه موقع رفتن به غار حرا به اوج خود می رسید ؟ در ماه مبارک رمضان

105- اولین کسانی که به پیامبر ایمان آوردند چه کسانی بودند ؟ حضرت خدیجه و حضرت علی (ع)

106-چند تن از مسلمانان اولیه که به پیامبر ایمان آوردند را نام ببرید ؟ زیدبن حارثه ، زینب ، رقیه ، ام کلثوم (فرزندان پیامبر ) ،ابوبکر،   بلال ،یاسر ،سمیه ،عمار ،مقداد ،ابوذر،زبیر،عثمان ،طلحه،عبدالرحمن ابن عف ،مصب بن عمیر ،

107-چرا دعوت علنی پیامبر و یکباره او قابل تحمل مردم نبود ؟ چون از آنجایی که سرزمین مکه دوران طولانی به شرک و بت پرستی آلوده بود و  مردم در مرداب خرافه ها و تعصب روزگار می گذراندند اعلام یکباره به دعوت توحیدی و شوریدن دفعی علیه همه مظاهر جاهلیت قابل تحمل نبود .

108-شرایط اساسی اصلاحات عمیق و ریشه دار از نظر رسول اکرم چیست؟ اندیشه قوی-ایدئولوژی غنی

109-نماز چیست ؟ مجموعه معارف معنوی برای ارتباط با معبود است .**

110-در چه مکانهایی پیامبر برای نیایش می رفت ؟ مسجد الحرام و منا**

111-نخستین زنی که به اسلام گروید چه کسی بود ؟ حضرت خدیجه کبری (س)

112-نام سه مسلمان نخست اسلام را نام ببرید؟ حضرت علی(ع)-حضرت خدیجه(س)-زیدبن حارثه

113-در جامعه جاهلی آن روز مکه اصالت و برتری در چه بود ؟ مرد بودن –مسن بودن-آزاد بودن

114-نسیم فزاینده آیات الهی و منطق نیرومند پیامبر بر چند محور بود ؟ یکتایی خدا ،پرستش خدای واحد، سرزنش بت پرستی ،رستگاری در پرتو توحید

115-مخالفان دعوت توحیدی پیامبر چه کسانی بودند؟ مشرکان ،یهودیان ،منافقان

116- مهمترین علت مخالفت قریش با اسلام چه بود ؟ جهتگیری دینی و توحیدی دعوت و مخالفت اسلام با الهه اعراب و دین رایج و موروثی حاکم بر مکه

117- عوامل طغیان چیست ؟  استغنا –ثروت **

118-ابوجهل از چه تیره ای بود ؟ تیره بنی محزوم **

119-حضرت رسول از چه تیره ای بود ؟ عبدمناف

120-قریش برای وصول به اهداف خود چه کرد ؟ الف-مهیا کردن زمینه انزوای پیامبر        ب- برخورد رویارو با آن حضرت

121-سخنگوی قریش در دیدار با ابوطالب چه کسی بود ؟ عتبه بن ربیعه

122-ابوطالب برای حمایت از پیامبر چه کسانی را جمع کرد ؟ هاشمیان-مطلبیان

123-شیوه های مبارزه سپاه جهل علیه پیامبر چه بود ؟ شکنجه های جسمی و روانی-بهانه گیری های بی پایه –درخواست انجام کارهای فرابشری –پرسش های بی منطق و نامعقول-تهمت و مسخره کردن 

124-کارسازترین سلاح رسول خدا (ص) در دعوت چه بود ؟ پیام نهفته در آیات قرآن

125-اقدامات مشرکان برای گوش ندادن مردم به قرآن چه بود ؟ 1-تحریم شنیدن قرآن      2-ایجاد هیاهو و جنجال                3-اسطورهخواندن قرآن       4-تردید در وحیانی

126-اثرات آزار و اذیت اسلام آورندگان چه بود ؟ الف-بازگشت تازه اسلام آورندگان به دامان کفر و شرک      ب- کاهش یا از میان رفتن گرایش به پیامبر در مردم عادی **

127-علت موافقت پیامبر به هجرت مسلمانان چه بود ؟ گستردگی شکنجه ها –افزایش فشار بر حامیان و هواداران نهضت **

128-هجرت به حبشه در چه سالی بود ؟ پنجم بعثت

129-درمرحله اول هجرت مهاجران چند نفر بودند؟ 11مرد و 4 زن

130-چه کسی به عنوان نماینده با نجاشی صحبت کرد ؟ جعفر بن ابی طالب

131-بهترین راه برای به زانو در آوردن اقلیت ها در جامعه چیست ؟ مبارزه منفی

132-مصوبات اشراف قریش درمحاصره اقتصادی وانزوای سیاسی پیامبر چه بود ؟ الف- باید هرگونه خرید و فروش با هواداران محمد(ص) متوقف گردد      ب- ارتباط،معاشرت، زناشویی با مسلمانان ممنوع        ج- حمایت جبهه مخالف محمد(ص)

133-عام الحزن  چیست؟ در سال دهم بعثت بود که پیامبر اکرم(ص) عموی خود ابوطالب و همسر گرامیش خدیجه را از دست داد

134- عواملی که سبب دلبستگی خدیجه به پیامبر گردید چیست؟ آرامش ،صداقت،وقار،معرفت **

135-پیامبر بر اساس تقاضای خزرجیان چه کسی را برای تبلیغ اسلام به آن قبیله فرستاد؟ مصعب بن عمیر

136-نشست مشورتی دارالندوه بین مشرکان دارای چند نظریه بود ؟ الف-به زنجیر کشیدن و به سیاه چال افکندن رسول خدا      ب-تبعید پیامبر      ج- کشتن پیامبر

137-پیامبر در لیله المبیت هنگام خروج از منزل چه سوره ای را تلاوت کرد ؟ سوره یاسین

138-چه کسی در بین راه به طرف کوه ثور به پیامبر پیوست ؟ ابوبکر

139-هجرت به چه معناست ؟ واژه هجرت در عرف دینی به معنی کوچ و خروج از یک سرزمین به منظور حفظ و تحکیم مبانی عقیدتی و ایمانی  است .

140-مهاجر چه کسی است ؟ کسی است که از محدوده طاغوت و استبداد خارج می شود تا بتواند معاشرت ،تربیت و عبادتش را متناسب با شریعت و آرمان خود ترتیب دهد .

141- جمله  خانه و سرزمینی که در آن معصیت خداوند می شود جای ماندن نیست از کیست ؟ امام صادق (ع)**

142-از نظر عرف  دینی ،سیاسی ،جامعه شناسی و اصول اخلاقی و علمی آنچه در عصر پیامبر رخ داد به معنای واقعی هجرت است .**

143-هجرت منشاء چیست ؟ قدرت و مایه پیشروی یک ملت است .**

144-جهاد اسلامی یعنی چه ؟ دفاع از حیثیت دینی و جان و مال مسلمانان است **

145-رسول خدا(ص) در چه روزی و در کجا مورد استقبال مردم مکه و مدینه قرار گرفت؟ روز دوشنبه در دهکده قبا در دو فرسخی مدینه

146-هیجان و سرور مردم در استقبال از حضرت رسول در چه زمانی به اوج خود رسید ؟ وقتی که مرکب پیامبر از محلی به نام ثنیه الوداع سرازیر شد و به خاک یثرب گام نهاد

147-پیامبر بعد از ورود به یثرب در کجا استراحت کرد؟ منزل ابوایوب کنار زمین دو یتیم

148-اولین نماز جمعه با حضور چه کسی بود ؟ انصار و مهاجران

149-پیامبر در اولین نماز جمعه درباره چه سخن گفتند؟ اصول دین

150-مهمترین و نخستین اقدام عملی حضرت رسول چه بود ؟ ساختن مسجد

151-حلف چیست ؟ یکی از سنت های اجتماعی آن روزگار بود که قبایل بین هم پیمان می بستند که به آن پیمان حلف می گفتند .

152-هسته مرکزی امت اسلامی در مدینه چه کسانی بودند ؟ قبیله اوس و خزرج و مهاجران مکه

153-چه چیزهایی اساس توحید و حکومت الهی را تهدید می کرد ؟ الف-اختلاف و دوگانگی قبایل اوس و خزرج        ب- تعصب همشهری گیری یثربیان و مکیان           ج-تعصبات شدید اعراب بادیه نشین

154-ایجاد پیوند میا ن قبایل چه نتایجی را در بر داشت ؟ تمام امکانات دفاعی شهر را در راستای منافع دو جامعه هماهنگ سازد و همگان را از آزادی های عقیدتی برخوردار کند .

155-منشور قانون اساسی دارای چند بخش بود ؟ الف-روابط مسلمانان اوس و خزرج  و مسئولیت متقابل انصار و مهاجر نسبت به یکدیگر در همان مقطع زمانی خاص        ب- قرارداد ترک تعرض بین مسلمانان و یهود      ج- بخش عمومی و جهانی که حافظ وحدت مسلمانان در همه زمان ها است .

156-رسول اکرم در مدت ده سالی که در مدینه بود با چه کسانی درگیر بود ؟ با مثلث شوم شرک(اشراف قریش)،نژادپرستی (یهودیان) و نفاق (درمیان مسلمانان ) بود .

157-جنگ بدر با چه کسانی بود ؟ مشرکان

158-نه غزوه پیامبر را نام ببرید؟ بدر ،احد،خندق،بنی قریظه،خیبر،فتح مکه ، حنین ،طائف و بنی مصطلق

159-در قلمرو عدالت مهمترین مصادیق چه بود ؟ عدالت اقتصادی

160-سرپیچی از چه حکمی تعقیب حکومتی داشت ؟ ندادن زکات

161-یکی از باسابقه ترین واژگان زندگی اجتماعی که به هیچ زمان و مذهب و قومی اختصاص ندارد چیست؟ جنگ

162-از نظر جامعه شناسی انسان چیست ؟ انسان زیست اجتماعی دارد و بدون آن اداره زندگی برایش امکان پذیر نیست –عواملی مانند جهل ،دوست داشتن ،منفعت طلبی سبب تزاحم بین منافع افراد جامعه می شود و از بروز کش مکش گریزی نیست .

163-درگیری از نظر اسلام چیست ؟ اختلاف و درگیری بین انسان ها امری جدایی ناپذیر از طبیعت و ماهیت آن است .

164-اسباب نزاع از نظر قرآن کدامند

/ 2 نظر / 4687 بازدید
عرفان قاسمی

با تشکر فراوان از شما استاد ارجمند[گل]

شکوفه

سلام خسته نباشید شما میدونید معاویه چه خیانتی به عمر بن خطاب کرده ؟ممنون میشم اگه جواب سوالم ایمیل کنین