اندیشه و تحقیق دین وزندگی 2 (نیمسال دوم)

           1. پس از پایان محاکمه الهی ، دوزخیان به سوی جهنم رانده می شوند .

           2. پس از پایان محاکمه ی الهی ، نیکوکاران و رستگاران را به بهشت می برند .

           3. جهنمیان در جهنم به عذاب های مختلفی دچار می شوند .

           4. عظمت عذاب های جهنم نشانی از عمق گناهان انسان است .

           5. ما باید بکوشیم تا خود را از عذاب الهی حفظ کنیم .

           6. بهشتیان در بهشت از نعمت های بی شماری بهره می برند .

           7. برترین مقام بهشت ، مقام رضا و خرسندی است .

          8. بالاترین درجه ی بهشت ، فردوس است .

          9. بهشت و جهنم و نعمت های بهشتی و عذاب های جهنمی آثار و نتایج اعمال ما در دنیاست . 

نکات :

            1. از ویژگی های آتش جهنم :

                     - آتش جهنم بسیار سخت و سوزاننده است .

                     - افروختگی آتش ، آن چنان است که به دل ها سر می کشد و دل ها را می سوزاند .

                     - هر بار که فرد می نشیند ، شراره ای بر آن می افزایند و آن را شعله ور تر می کنند .

                     - سر چشمه ی آن از خود کافران و مجرمان و ستمکاران است .

           2. مراد از هیزم دوزخ منظور از خود کافران و مجرمان و ستمکاران است و بت هایی که می پرستیدند .

           3.  ماموران عذاب ، ملائکه ای هستند که بسیار سخت گیر و شدیدالعمل اند و از انجام وظیفه ی خود سرپیچی نمی کنند .

           4. نیکوکاران مراحل زیر را طی می کنند تا به بهشت برسند :

                     - چون بهشتیان سر رسند ، درهای آن را به روی خود گشوده می بینند .

                     - بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند .

                     - نگهبانان بهشت به آنان سلام می کنند و خوشامد می گویند .

                     - رستگاران حمد و سپاس خدا را می گزارند .

                     - هر یک متناسب با اعمالشان در درجه ای از بهشت قرار می گیرند .

                     -  بالاترین درجه ی بهشت فردوس است

                     - بالاترین مرتبه ی نعمت های بهشت لقاء و دیدار خداوند است

          5. بهشت هشت در دارد که بهشتیان از آن درها وارد می شوند :

                     - یک در مخصوص پیامبران و صدیقان است .

                    - یک در مخصوص شهیدان و صالحان است .

                    - درهای دیگر برای گروه های دیگر است .

           6. برخی از نعمت های بهشتی :

                     - رنج و بدی به بهشتیان نمی رسد .

                    - هر چه دل و دیده شان بخواهد ، آماده می شود .

                    - در بهشت هیچ آلودگی و ناپاکی وجود ندارد .

                    - گفتارشان سلام و درود است و کسی سخن لغو و گناه آلود نمی شنود .

                    - پیوسته با خدا هم صحبت اند و به « سبحانک اللهم » مترنم اند .

                    - بهشت برای آنان سرای سلامتی ( دارالسلام ) است .

                     - نعمت های دائمی آن هیچ گاه خستگی و سستی و ملامت نمی آورد .

                     - در آن جا انسان همیشه تازه و شاداب و سرحال است و همواره احساس طراوت و تازگی می کند .

                     - زنان و مردان بهشتی در زیباترین و جوان ترین وجه در بهشت زندگی می کنند .

                     -  همسران بهشتی نیکو سیرت و زیبا رو ، جوان و شاداب ، پاک و طاهر ، شادکام و مسرور ، خوش و خرم ، بدون غصه و خشم و پیوسته عاشق و خرسند خود هستند .

           6 . انواع رابطه های میان عمل و پاداش و کیفر :

                      1 - پاداش و کیفر بر اساس مجموعه ای از قرار دادها که رابطه ی میان کارها و پاداش ها و کیفرها یک رابطه ی قرار دادی است و انسان ها می توانند با وضع قوانین این رابطه ها را تغییر دهن

                      2 - پاداش و کیفری که محصول طبیعی خود عمل است .  مانند سیگار کشیدن که جزای طبیعی آن سرطان ریه است .

                      3 - پاداش و کیفر اخروی : در عرصه ی قیامت خود عمل نمایان می شود و هرکس عین عمل خود را می بیند .

            7. هر عملی دو جنبه دارد . یک جنبه ی مادی و ظاهری و یک جنبه ی باطنی و غیبی .

                      - جنبه ی مادی و ظاهری بعد از عمل از بین می رود .

                      - جنبه ی باطنی و غیبی هرگز از بین نمی رود و در نفس روح باقی می ماند .

             8. نامه ی عمل گزارش اعمال نیست ، بلکه شامل خود اعمال است و به همین جهت هرگز از انسان جدا نمی شود .

             9. به فرموده ی امام صادق (ع) : عمل در دوره ی برزخ به صورت یک شخص بر انسان ظاهر می شود و انسان بدان آگاه می گردد .

تفاوت های میان ویژگی های آخرت با دنیا و برزخ

          1- دنیای ما جهان پست و عالم آخرت جهان برتر است .

          2- در این جهان حیات و مرگ در هم آمیخته و یکی در کنار دیگری است اما آن جهان یک پارچه حیات است .

          3- در این جهان آن چه ما انجام می دهیم از دید دیگران نهان است اما آخرت محل برملا شدن اسرار نهانی است .

/ 0 نظر / 107 بازدید