دین و زندگی 3 پیام آیات

دین و زندگی 3    پیام آیات درس 2

پیام کلی آیات:

هدایت عام: هدایت یک اصل کلی است یعنی خداوند تمام موجودات را هدایت می‌کند از این جهت گفته‌اند هدایت یک امر عام و همگانی است.

هدایت ویژه: هدایت هر نوعی از موجودات هدایت ویژه‌ای متناسب با خصوصیات آن موجود است (آیه 1 تا 3 اعلی) هدایت انسان نیز هدایت ویژه‌ است که خدا او را به ابزارهای عمومی مثل اختیار و عقل هدایت کرده لذا می‌توان برداشت کرد هدایت عامه در مقابل هدایت ویژه نیست بلکه هدایت را بر دو گونه می‌توان تقسیم کرد هدایت تکوینی و هدایت تشریعی.

هدایت تکوینی: که در تمام موجودات جهان وجود دارد (منظور از هدایت تکوینی رهبری موجودات به وسیله پروردگار زیر پوشش نظام آفرینش و قانونمندی‌های حساب شده‌ی جهان هستی است. لذا گیاهان و حیوانات با هدایت تکوینی به مقصد می‌رسند بدن انسان هم تابع هدایت تکوینی است اما کارهای اختیاری انسان تابع هدایت تشریعی است.

هدایت تشریعی: به وسیله ی پیامبران و کتابهای آسمانی انجام میگیرد. شاهد آن آیات زیر است:

«انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق»    (زمر 41)

و نیز آیه «رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل»

*****

* آیه 49 و 50 طه «قال فمن ربکما یا موسی قال ربنا الذی اعطی کل شی خلقه ثم هدی»: فرعون گفت پس کیست پروردگار شما (دو نفر) ای موسی؟ گفت: پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به آن اعطا کرده سپس هدایتش کرده است.

پیام) خداوند هر مخلوقی را هدایت می‌کند (عام یا تکوینی)

آیه 1 تا 3 اعلی «سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی و الذی قدّر فهدی» نام پروردگار والاترت را به پاکی بستای همان که آفرید پس آراست (منظم و مرتب کرد) و آن که تقدیر (اندازهگیری) کرد سپس هدایت نمود.

پیام- الف) هدایت هر موجودی متناسب با سامان دهی و تقدیر آن موجودات است.

ب) هر موجودی سامان دهی تقدیر (تقدیرخاصی) خاصی دارد.

* آیه 78 نحل «والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون»

ترجمه: خداوند شما را بیرون آورد از شکمهای مادرانتان در حالی که چیزی را نمیدانستید و برای شما گوش و چشمها و قلبها قرار داد شاید شما شکرگزار باشید.

پیام الف): سپاس و تشکر حقیقی از خداوند استفاده از این ابزارها برای تفکر است.

 پیام ب) : هنگام تصمیم گیری‌ها باید از این ابزارها استفاده کرد.

پیام ج) : هدایت ویژه انسان با استفاده از ابزار عقل (افئده)

پیام د) : «عدم آگاهی انسان» به هنگام ورود به صحنه زندگی

* آیه 36 اسراء   «ولا تقف ما لیسَ لکَ به علمٌ انّ السمعَ و البصر و الفؤاد کل اولئک کانَ عنه مسئولا.»

ترجمه: و پیروی مکن از آنچه بدان علم نداری بدرستی که گوش و چشم و دل از همهی اینها بازخواست خواهد شد.

پیام الف) : انسان باید انتخاب راه زندگی و تصمیم گیری‌ها را بر اساس علم  و آگاهی انجام دهد نه بر اساس تقلید کورکورانه

پیام ب) : هدایت ویژه انسان در پرتو عقل (فواد)

پیام ج): با توجه به این که خداوند ابزار تصمیم گیری درست را به انسان داده هر کسی مسئول کارهای خود است

* آیه 41 زمر   «انا انزلنا علیکَ الکتاب للناسِ بالحقّ فمن اهتدی فلنسفه و من ضلّ  فانّما یضلّ علیها و ما أنت علیهم بوکیل.»

ترجمه: ما این کتاب را به راستی و درستی برای مردم بر تو نازل کردیم پس هر کس هدایت شد به سود خود اوست و هر کس بیراهه رود جز این نیست که به زیان خود گمراه میشود و تو وکیل و مدافع آنها نیستی.

پیام الف) چون خداوند ابزار تفکر و تعقل به انسان داده هدایت وی با فرستادن کتاب انجام شده است.

پیام ب) هدایت تشریعی (به وسیله کتاب آسمانی)

پیام ج) هر کس با استفاده از عقل و اختیار خود، پیرو کتاب الهی باشد از گمراهی نجات پیدا می‌کند.

پیام د) چون هرکس مسئول هدایت یا ضلالت خود است، خداوند به پیامبر می‌فرماید که رسالت تو در حد تبلیغ است.

پیام هـ) وکیل و مدافع نبودن پیامبر (ص) معلول حکیمانه بودن انزال کتاب و وحی الهی و مختار بودن انسان می‌باشد.

* آیه 165 نساء «رسلا مبشرین و منذیرن لئلّا یکون للناسِ علی اللهِ حجهٌ بعد الرسل و کان اللهُ عزیزاًٌ حکیما.»

رسولانی (را فرستاد که) بشارتگر و هشداردهنده بودند تا در مقابل خداوند برای مردم بهانه و دستآویزی نباشد بعد از آمدن پیامبران و خداوند شکستناپذیر و فرزانه است.

پیام الف) هدایت تشریعی است (از طریق حجت ظاهری که همان رسولان می‌باشند)

پیام ب) حکمت خداوند اقتضا کرده است که با ارسال پیامبران و نشان دادن راه سعادت ، حجت بر مردم تمام کند.

پیام ج) اگر کسی راه ضلالت را پیش گرفت، دیگر نزد خدا دلیل ندارد.

 

* پیام آیات اندیشه و تحقیق درس 2 دینی 3

سوال اول  آیه 42 سوره یونس: «و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون.» و برخی از آنان کسانی‌اند که به تو گوش فرا می‌دهند آیا تو کران را - هر چند در نیابند- شنوا خواهی کرد؟

آیه 43 یونس  «و منهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کانوا لا یبصرون» و از آنان کسی است که به سوی تو می‌نگرد آیا تو نابینایان را هر چند نبینند- هدایت توانی کرد؟

پیام دو آیه فوق که مربوط به  رابطه حجت ظاهر و حجت باطن است چنین است.

کسی که عقلش را به کار نگرفته و قلبش کور شده هدایت نمی‌شود؛ یعنی هدایت پیامبر که حجت ظاهر است وقتی موثر واقع می‌شود که عقل، یعنی حجت باطنی سرکوب نشده و قدرت عمل داشته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

سوال دوم)آیات زیر پاسخ کدام یک از نیازهای انسان را در بر دارد و چه مطلبی را در بر دارد و چه مطالبی را مطرح می‌کند:

آیه

نیاز

پاسخ

 

آیه 9 اسراء: ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم: قطعا این قرآن به (آیینی) که خود پایدار تر است راه می‌نماید

نیاز به برنامه درست زندگی

این آیه می‌گوید که خداوند برنامه صحیح زندگی را در اختیار انسان قرار داده

 97 نحل: من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مومن فلنحیینه حیاه طیبه و لنجزینهم اجر هم باحسن ما کانوا یعملون. هر کسی از مرد یا زن- کار شایسته کند و مومن باشد قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات بخشیم و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد.

نیاز به رشد و بالندگی-  احساس امنیت خاطر و شادکامی- نیاز به آینده مطمئن

این آیه می‌گوید که ایمان و عمل صالح حیات پاک همراه با رشد و شادکامی را در پی دارد و آینده‌ای روشن که پاداش اخروی است را به ارمغان می‌آورد.

28 رعد: الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا به ذکر الله تطمئن القلوب: همان کسانی که ایمان آوردهاند و دلهایشان به یاد خدا آرام میگیرد آگاه باش که با یاد خدا دلها آرامش مییابد.

29 رعد: الذین امنوا و عملوا صالحات طوبی لهم و حسن ماب: کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردهاند خوشا به حالشان و خوش سرانجامی دارند.

نیاز به امنیت خاطر و شادکامی- نیاز به آینده روشن - نیاز به رشد و بالندگی

در این آیات تذکر داده شد که یاد خدا امنیت خاطر میآورد ایمان و عمل صالح، آینده روشن و سرانجام نیکو دارد.

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 188 بازدید
محمد

بسیار عالی بود دستون درد نکند

معصومه

واقعا لطف کردید ممنون