نکات آیات دین وزندگی پیش دانشگاهی

? پیام :غنی مطلق خداوند است . ( هو الغنی الحمید ) مطلق بودن قدرت خداوند ( ان یشا ) عدم دشواری کارها برای خداوند ( عزیز ) قدرت خدا به تصرف در مخلوقات مبین آن است که موجودات پس از  هست شدن در بقا نیز محتاج خداوند هستند. خطاب آیه مردم است و چون انسان اشرف مخلوقات است پس خطاب به همه عالم است .

صفحه 16 : انعام 101-102

?بدیع السموات والارض انی تکون له ولد و لم تکن له صاحبه و خلق کل شیء و هو بکل شیء علیم ذلکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل

?ترجمه :پدید آورنده آسمانها و زمین است . چگونه او را فرزندی باشد در صورتی که برای او همسری نبوده و همه چیز را آفرید و او به هر چیزی دانا ست. این است خدا .و پروردگار شما . نیست خدایی جز او ، خالق هر چیزی است پس اورا بپرستید و او بر هر چیزی نگهبان است.

?پیام : بدیع السماوات : توحید افعالی انی یکون له ولد : صفت سلبیه  و لم تکن له صاحبه صفات سلبیه خلق کل شی : توحید افعالی و هو بکل شی علیم : توحید صفاتی ذلکم ا... ربکم : توحید افعالی ربوبی لااله الا هو : توحید ذاتی- عبادی فاعبدوه : توحید عبادی علی کل شی وکیل : توحید صفاتی

ص 16کهف 26   

?ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمه احدا.

?  ترجمه :برای آنان سرپرستی جز او نیست و هیچ کس را در فرمانروایی خود شریک نمی گیرد.

پیام: ما لهم : توحید افعالی ( ولایت ) لا شریک فی : (نفی شرک افعالی )

 ص 19اسراء 111 :

?و لم یکن له شریک فی الملک

? ترجمه:در مالکیت و مدیریت جهان شریکی ندارد.

? پیام :ولم یکن له شریک فی الملک : توحید در مالکیت ( افعالی ) نفی شرک افعالی

صفحه 20 :واقعه 63-64

?افرایتم ما تحرثون ءانتم تزرعونه ام نحن الزارعون.

?ترجمه:آیا به کشت خود توجه کرده اید؟ آیا شما آنرا زراعت می کنید ؟ یا مائیم که زراعت می کنیم.؟

?پیام :افرایتم ما : توحید در ربوبیت و تدبیر ( افعالی ) خطاب به کسانی که خود را مستقل از تدبیر الهی می دانند   

صفحه 22   

?سوره توحید : آیات قل هوالله احد و لم یکن له کفوا احد : توحید ذاتی

صفحه 27 : آل عمران 51

?ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم.

?ترجمه :همانا خدا پروردگار من و شماست. پس اورا عبادت کنید که این صراط مستقیم است.

?

/ 2 نظر / 189 بازدید
مرتضی

عالی بود عالیبود و یه دنیا سپاس

فریبا

خیلی خوب بود کلی دتبالش گشتم تا اینجا پیدا کردم