پرسش های چهار گزینه ای درس دین و زندگی پیش دانشگاهی

پرسش های چهار گزینه ای درس دین و زندگی پیش دانشگاهی

 

درس اول                                        

1) درک نیازمندی جهان، در هستی خود به خدا راهی است به سوی:

1- درک حضور خداوند                                             2- معرفت عمیق تر نسبت به خداوند

3- تقرب به خداوند                                                 4- اعتراف به غنی بودن خداوند

 

2) فرض هستی بخش برای خدا به آن دلیل باطل است که:

1- هر پدیده ای الزاماً نیاز به هستی بخش ندارد                          2- هستی بخش خدا خود نیز باید خدا باشد

3- خدا پدیده نیست و ذاتش مساوی  با هستی است                       4- هستی بخش خدا نیز خود  پدیده است

 

3) برترین حق و واقعیت ...................است که ............:

1- ذات انسان – حق بودن خود را از خدا می گیرد        

2- خداوند – ذات انسان در نهانی ترین لایه های خویش خدا را می یابد

3- ذات انسان – در نهانی ترین لایه های خویش خدا را می یابد

4- خداوند – هر حقیقت دیگری حق بودن خود را از او می گیرد

 

4) کدام مورد با مفهوم عبارت قرآنی: «انتم الفقراء الی الله» مطابقت دارد؟

1- فرض تقدم نیستی بر هستی برای برخی پدیده ها محال است

2- منشأ وجود و هستی تمامی پدیده ها ذات آن ها نیست

3- ذات و حقیقت پاره ای از مخلوقات مساوی هستی است

4- همه ی مخلوقات در هستی و بقا به خالقی نیازمندند که قائم به ذات خویش نباشد

 

5) کدام مورد صحیح نیست؟

1- به اراده ی خداوند مخلوقات آفریده می شوند و به اراده ی او هستی خود را از دست می دهند

2- انسان های کاملتر، فقر و نیازمندی خود به خداوند را بهتر درک می کنند

3- هر چه انسان به معنای حقیقی کاملتر شود، نسبت به دیگران فقیرتر می شود

4- هر چه انسان در کسب کمالات بیشتر پیش رود، بندگی و عبودیتش در نزد خداوند بیشتر و قوی تر است

 

6) در مقایسه ی رابطه ی بین «ساعت ساز و ساعت» و «جهان با خدا»، کدام گزینه صحیح نیست؟

1- شباهت ساعت سازو خدا در خالق بودن                               2- تفاوت خدا و ساعت ساز در پدیده بودن

3- شباهت ساعت و جهان در پدیده بودن                                  4- تفاوت ساعت ساز و خدا در خالق بودن

 

7) چرا در قرآن کریم خداوند «غنی» خوانده شده است؟

1- زیرا وجود انسان به خداوند وابسته است و به اراده ی خدا نابود شدنی است

2- زیرا وجود و عدم موجودات و خلق یا نابودی آن ها به اراده ی خداوند وابسته است

3- زیرا کمالات انسان تماماً از سوی خداست و او همواره فقیر و نیازمند به خداست

4- زیرا در مقابل فقر و نیازمندی موجودات،  انسان کامل تر است ولی نسبت به خدا فقیر است

 

8) در مقایسه ی خداوند با ساعت ساز، کدام گزینه صحیح نیست؟

/ 2 نظر / 387 بازدید
عمار

ابتدا از زحماتتان تشکر می کنم و سپس انتقاد می کنم . سوالات فوق العاده خوبی طرح کردید اما بدون پاسخ قابلیت استفاده ندارند اگر ممکنه پاسخ سوالات همین قسمت را برایمان بفرستید. متشکر

علیرضا

داداش/خواهر دستت درد نکنه 4 روز بعد کنکور دارم خیلی بدادم رسیدی [نیشخند][نیشخند]فقط خدا کنه تست هات خوب باشن[گل]