نمونه سوالات تشریحی اندیشه 1

-     چند جمله از تأکیدات قران وروایات درخصوص اهمیت خودشناسی ذکر کنید(3مورد کافی است)

2-     دلیل رجحان وبرتری وارزش خودشناسی بر سایر دانشها چیست؟

3-     دیدگاه اسلام درمورد روح وحقیقت آن چیست؟

4-     نظرات مختلف درمورد حقیقت انسان چیست ؟توضیح دهید                                                                           

5-     ابعاد روح انسان کدام است ؟(توضیح دهید)

6-     انواع بحرانهای انسان معاصر کدام است ؟ضمن نام بردن آنها فقط دوتا را توضیح دهید

7-     دین برای رفع بحران های انسان معاصر چه راه حلی ارائه می کند؟(سه مورد را توضیح دهید)

8-     از نگاه امام رضا (ع) ایمان چه تعریف وعناصری دارد؟

9-     منظور امام رضا(ع) از آوردن کلمه معرفت قلبی درتعریف ایمان چیست؟

10-رابطه ایمان وعمل دراسلام چگونه تبیین شده است؟

11-   رابطه ایمان وعلم دراسلام ومسیحیت چه تفاوتی دارد؟مقایسه کنید.

12-   چه عملی مقبول درگاه الهی است؟

13-   تشبیه قران درمورد عمل کافران چیست وچه معنایی می تواندداشته باشد؟

14-   متعلق اصلی ایمان چه اموری است؟وچه لوازمی دارد؟

15-   راه توانمند سازی ایمان چیست؟

16-   فطری بودن اعتقاد به وجود خدا چه معنی دارد؟نظرات مطرح دراین زمینه را بنویسید.

17-   معنای لغوی واصطلاحی فطرت را بنویسید.

18-   دلیل نقلی برفطری بودن خداشناسی چیست؟(دومورد)

19-   برهان فطرت را بنویسید(مقدمه ،نتیجه)

20-   علم حصولی وحضوری را تعریف نمائید.

21-   برهان علیت بروجود خدا را توضیح دهید(مقدمه ،نتیجه)

22-   علت تامه وناقصه راتعریف نمائید.

23-   انواع چهارگانه علت را نام برده دوتا راتوضیح دهید.

24-   به چه دلیل جهان را معلول می دانید؟(دلیل عقلی)

25-   صفات لازمه معلولیت کدام است؟

26-   به چه دلیل سلسله علتها ومعلولها تا بی نهایت نمی تواند ادامه داشته باشد؟(بطلان تسلسل)

27-   به چه دلیل دور باطل است؟

28-   برهان نظم را به شکل منطقی تقریر نمائید.(مقدمه ،نتیجه)

29-   مولفه های اصلی دریک مجموعه منظم چیست؟

30-   برهان نظم به چند طریق تقریر می شود؟یکی را بیان نمائید.

31-   دیدگاه اهل تعطیل درخصوص شناخت صفات خدا چیست؟بررسی کنید

32-   دیدگاه اهل تشبیه درباره شناخت صفات خدا چیست؟بررسی کنید

33-   پیروان نظریه اثبات بدون تشبیه درمورد صفات خدا چه دیدگاهی دارند؟

34-   دلیل شما برصحت دیدگاه اثبات بدون تشبیه چیست؟

35-   سه تا از صفات خدارا از طریق راه عقلی اثبات نمائید.

36-   راههای شناخت صفات خدا کدام است؟کدامیک قابل تعلیم نیست؟

37-   توقیفی بودن اسماء وصفات خدا چه معنایی دارد؟

38-   دو اصطلاح صفات ثبوتی وصفات سلبی راتعریف نمائید.برای هریک سه مثال بیاورید

39-   صفات ذاتی وفعلی راتعریف کنید

/ 6 نظر / 4075 بازدید
آوا

سلام لطفا جواب های اندیشه 1 راهم واسمون بذارین

پوریا

با سلام از شما بابت طرح این سوالات تشکر میکنم

k0rosh

با سلام لطفا جوابشم بزارید.

احمد

با تشکر از شما ولی اگه جواب ها رو حداقل با ذکر صفحه آدرس میدادید کارتون عالی تر میشد

حسین

دمت گرم

mmmoo

سلام اگر جواب سوالات را بگذارید خیلی خوب میشه