پیام آیات دین وزندگی سوم

درس 2

قال فمن ربکما یا موسی . قال ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی

پیام ها :

 1-    آنچه مورد ادعا است ، ربوبیت خداوند است ، نه خالقیت . ( من ربکما )

2-    روحیه ی استکبار و غرور طاغوتی حتی در گفتار و شیوه ی سؤال نیز مشهود است . به جای اینکه بپرسد
(( من ربی )) گفت : ( من ربکما ).

3-    ما از خداوند طلبی نداریم ، هر چه هست عطای اوست . ( اعطی کل شی ء )

4-    خداوند یکتا ، هم می آفریند و هم با هدایت تکوینی اداره می کند . ( اعطی کل شی ء خلقه ثم هدی ) (آری او پس از آفرینش ، راه ادامه ی زندگی و کمال را نیز در آنان قرار داده است (‌ثم هدی )

5-    خداوند به هر موجودی ، آفرینش کامل و ویژگی هایی متناسب با او عطا کرده است ( خلقه )

6-     لازمه ربوبیت الهی ، هدایت اوست . ( ربنا ... ثم هدی )

7-    ربوبیت ، حق کسی است که آفریدگار است . ( ربنا الذی اعطی کل شی ء خلقه )

8-    همه موجودات ، مشمول هدایت الهی هستند ، تمام قوانین حاکم بر هستی و غرایز موجود در انسان ها و حیوانات ، از هدایت الهی است . (‌خلقه ثم هدی ) 6

سبح اسم ربک الا علی ،  الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی

1-خدا فقط خالق نیست بلکه نظام بخش هم است

2-ظرفیت و هدایت موجودات دلیل بر هدفمندی آفرینش است

3-خدا آفرید سامان داد و هدایت کرد و منظور هدایت عامه است

4- تعبیر به اعلی ، این حقیقت را بیان می کند که او از هر چیز و هر کس و هر تصور و گمان و خیال و هر گونه شرک جلی و خفی برتر و بالاتر است

5-( الذی خلق فسوی ) تدبیر الهی را توصیف و ربوبیت مطلقه او را اثبات می کند .

6- منظور از تقدیر ، همان اندازه گیری ذات و اجزاء و تعیین برنامه های حرکت به سوی اهدافی است که موجودات به خاطر آن آفریده شده اند و منظور از هدایت همان هدایت تکوینی است که موجود را به سوی آنچه برایش مقدر شده حــرکــــــــت میدهد

 

والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده لعلکم تشکرون

1-    تولد از مادر ، به اراده ی الهی است . (‌الله اخرجکم من بطون امها تکم )

2-    یاد نقص ها و کمبودها و فقدان های گذشته ، روحیه ی شکر را در انسان بارور می کند . (‌لا تعلمون شیئا ...لعلکم تشکرون ) .

3-    حکمت و سنت خداوند آن است که هر کاری از راه وسیله اش انجام شود . ابزار علم ، چشم و گوش و دل است . ( جعل لکم السمع ...)

4-    کارآیی گوش قبل از چشم است . ( گوش در شکم ما در هم می شنود ، ولی چشم بعد از تولد ، تا مدتی بسته است . شاید به همین دلیل در آیه نام گوش قبل از چشم برده شده است . (‌جعل لکم السمع و الابصار)

5-    تشکر از هو نعمت ، بکارگیری صحیح آن است . زیرا قرآن از گروهی انتقاد می کند که چشم دارند ولی حقایق را نمی بینند ، گوش دارند ولی حاضر به شنیدن حق نیستند . (‌جعل لکم السمع و الابصار...لعلکم تشکرون )

6-     شکر واقعی نعمت چشم و گوش ، تحصیل علم است : زیرا آیه ابتدا می فرماید : شما نمی دانستید ، من به شما چشم و گوش دادم تا شکر کنید ، یعنی علم بیاموزید . ( جعل لکم السمع و الابصار... لعلکم تشکرون .

و لا تقف ما لیس لک به علم

1-    زندگی باید براساس علم و اطلاعات صحیح و منطق و بصیرت باشد ( لا تقف مالیس لک به علم )

2-    بازار شایعات را داغ نکنیم و با نقل شنیده های بی اساس ، آبرو و حقوق افراد را از بین نبریم . ( لاتقف...)

3-  قرآن بساط ساحران ، کاهنان و پیش گویان را که مردم ساده لوح را دور خود جمع می کنند ، بر هم   می زند( لا تقف ما لیس لک به علم ) .

4-    راه شناخت ، تنها حس نیست ، دل نیز یکی از راههای شناخت است . (‌السمع و البصر و الفوءاد )

5-    در قیامت ، از باطن وینات هم بازخواست می شود ( الفوءاد )

6-     ایمان به قیامت و حسابرسی خداوند ، عامل پیدایش تقواست . ( کل اولئک کان مسئولا )

7-    بهره برداری صحیح نکردن از جسم و امکانات ، مواخذه خواهد داشت ( کل اولئک کان مسئولا)1

انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل2

-    قرآن در زمان پیامبر به صورت کتاب بوده است ( انزلنا علیک الکتاب )

2-    نزول کتاب برای همه مردم است . ( للناس )

3-    هم مطالب قرآن سراپا حق است و هیچ گونه تحریف و باطلی در آن راه نیافته است و هم نزول چنین کتابی لازم و سزاوار حق است . ( بالحق )

4-    انسان در انتخاب راه آزاد است . ( من اهتدی – من ضل )

5-    خدا و رسول به ایمان ما نیازی ندارند . ( فمن اهتدی فلنفسه ...)

6-     وظیفه ی پیامبر ابلاغ است ، نه اجبار . ( حتی انبیا حق تحمیل عقیده ندارند ) . ( و ما انت علیهم بوکیل)

7-    هدایت واقعی و کامل تنها در سایه کتاب آسمانی است . (‌انا انزلنا علیک الکتاب ...فمن اهتدی )

8-    خداوند پیامبرش را در برابر سرسختی کفار ، دلداری و تسلی می دهد . ( و ما انت علیهم بوکیل )

رسلا مبشرین و منذرین لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل و کان الله عزیزا حکیما

1-    شیوه تبلیغ انبیا بر دو محوربیم  و امید استوار است ( مبشرین و منذرین )

2-    فلسفه ی بعثت پیامبران ، اتمام حجت خدا بر مردم است ، تا نگویند : رهبر و راهنما نداشتیم و نمی دانستیم . ( لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل )

3-    انبیاء از نظر صفات شخصی و جسمی ، و سوابق زندگی و موقعیت اجتماعی ، سیاسی و خانوادگی ، و نیز از جهت داشتن معجزه ، بیان صریح و برخورداری از امدادهای غیبی ، باید در مرحله ای باشند که کسی نتواند در هیچ زمینه ای بهانه ای بر آنان بگیرد . ( لئلایکون للناس علی الله حجه بعد الرسل

4-    چون خداوند عزیز و حکیم است ، هیچ کس حجتی بر او ندارد . (‌عزیزا حکیما )

درس 3

شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبرعلی المشرکین ماتدعوهم الیه الله یجبتی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. 2

-    خداوند بر اساس علم بی پایان خود ، شریعت ها را برای مردم قرار داد . ( انه بکل شی ء علم شرع لکم ...)

2-    دین و شریعت در راستای منافع انسان است . ( شرع لکم )

3-    نوح ، اولین پیامبری است که دارای شریعت جامع بوده است . ( شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا ).

4-    اسلام دین جامع است و تعالیم همه پیامبران پیشین را در بر دارد . ( ما وصی به نوحا ... و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی )

5-    وحدت واقعی در سایه دین الهی امکان دارد . (اقیموا الدین و لا تتفرقوا )

6-     مانع اقامه دین و اجرای احکام آن ، اختلافات دینی است . (‌اقیمو الدین و لا تتفرقوا )

7-    وحدت مومنان برای مشرکان سخت است . ( لا تتفرقوا ....کبر علی المشرکین ).

8-    مشرکان را به حق دعوت کنید گرچه برایشان سنگین است . (کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه )

9-    نبوت ، منصبی الهی است و خداوند افرادی را که لایق می داند بر می گزیند . ( یجتبی الیه )

10-    خداوند ، انبیاء را قبل از آنکه رهبر مردم شوند برای بندگی خویش بر می گزیند ( الله یجتبی الیه )

11-    انسان با اعمال خویش زمینه دریافت الطاف الهی را به وجود می آورد ( یهدی الیه من ینیب )

و قالو کونوا هودا اونصاری تهتدوا قل بل مله ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین

1-  انحصار طلبی بی جا ، ممنوع است . یهود و نصاری بدون داشتن دلیل ، هر کدام هدایت را تنها در آئین خود می دانند . ( کونوا هودا او نصاری تهتدوا )

2-    نام و عنوان مهم نیست ، ایمان و عمل اهمیت دارد . یهودی یا نصرانی یک لقب بیش نیست ، آنچه ارزشمند است ، توحید و یکتا پرستی است . ( بل مله ابراهیم حنیفا )

3-    به تبلیغات سوء دیگران پاسخ دهید . ( قالو ...قل )

4-    ابراهیم (ع) هیچگاه از مشرکان نبوده است ، در حالی که یهود و نصاری گرفتار شرک شده اند ( و ما کان من المشرکین )

قالو ءامنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیدن من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون 3

1 -    ایمان به همه ی انبیا و کتاب های آسمانی لازم است . ( آمنابالله و ما انزل ...) کفر به بعضی از انبیا ، کفر به همه آنهاست . مسلمان واقعی کسی است که به تمام انبیای الهی ایمان داشته باشد .

2-    ما آنچه بر موسی و عیسی (ع) نازل شده ایمان داریم ، نه آنچه امروز به نام تورات و انجیل وجود دارد ، ( و ما اوتی موسی و عیسی )

3-    تسلیم عملی ، در کنار ایمان قلبی لازم است . ( آمنا بالله ... نحن له مسلمون ) 1

/ 0 نظر / 111 بازدید