# اندیشه_اسلامی_1

میان ترم و پایان ترم اندیشه یک

1:انسان قبل از هر چیز باید به ارزیابی و شناخت دقیق توانایی شناخت خود بپردازد) از کیست 25 الف:سقراط                     ب:دکارت               ج:کانت  ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 67 بازدید

نمونه سوال اندیشه 1

2-حرکت موجودات به سوی غایت و هدف بیانگر چیست الف:هماهنگی موجودات            ب:هدفمندی موجودات             ج:هوشمندی موجودات        د:عقلانیت موجودات   3-از رسالت های برهان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید